Saznajte kako se instalira Windows XP servisni paket 3 (SP3)

Windows XP servisni paket 3 (SP3) je važna ispravka koja obuhvata prethodno izdate ispravke bezbednosti, performansi i stabilnosti za Windows XP.

Kako nabaviti SP3

Da biste instalirali SP3, prvo morate imati instaliran Windows XP servisni paket 1a (SP1a) ili servisni paket 2 (SP2). Više informacija o ovim i drugim Windows servisnim paketima potražite na lokaciji Centar za servisne pakete.

Napomene

Informacije o tome da li je Windows XP SP3 već instaliran

 • Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša na stavku Moj računar, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  Ako se Servisni paket 3 nalazi na listi u odeljku Sistem, SP3 je već instaliran na računaru i nema potrebe da sledite dolenavedena uputstva.

Prikaži sve

Pre nego što počnete

Pre nego što instalirate SP3, preporučuje se da uradite sledeće:

 • Prijavite se na računar pomoću administratorskog naloga, uverite se da su svi ostali korisnici odjavljeni sa računara i zatvorite sve otvorene programe.

 • Napravite rezervnu kopiju važnih datoteka na spoljnoj lokaciji, kao što je spoljni čvrsti disk, DVD odnosno CD ili USB fleš disk. Više informacija potražite u članku „Pravljenje rezervne kopije datoteka i fascikli“ u Centru za pomoć i podršku.

 • Ako koristite laptop, priključite ga na utičnicu sa naizmeničnom strujom i nemojte isključivati niti ponovo pokretati računar tokom instalacije.

 • Ako imate adapter bežične mreže nezavisnog proizvođača, uverite se da Windows XP SP3 podržava uređaj. Više informacija potražite na veb-lokaciji proizvođača uređaja.

 • Ako računar radi pod operativnim sistemom Windows XP Professional, preporučuje se da kreirate skup automatizovanog oporavka sistema (ASR). Ovo vam može pomoći u popravci sistema ako instalacija ne uspe. Više informacija potražite u članku „Kreiranje skupa automatizovanog oporavka sistema pomoću rezervne kopije“ u Centru za pomoć i podršku. (ASR nije dostupan za Windows XP Home Edition.)

 • Neki antivirusni programi mogu sprečiti instaliranje servisnog paketa 3 ili mogu usporiti instalaciju. Možete pokušati da privremeno onemogućite antivirusni program. Ako to uradite, morate biti svesni mogućih rizika i obavezno ga omogućite kada se servisni paket instalira.

 • Uverite se da imate dovoljno slobodnog prostora na disku da biste instalirali SP3 (iako će veći deo tog prostora biti oslobođen posle instalacije). Ako treba da oslobodite prostor na disku, pogledajte članak „Korišćenje čišćenja diska“ u Centru za pomoć i podršku.

  Količina slobodnog prostora na disku potrebna za instalaciju servisnog paketa 3 (procenjeno):

  Metod instalacijePribližni slobodan prostor na disku koji je potreban
  Metod instalacije

  Preuzimanje SP3 sa Microsoft veb-lokacije

  Približni slobodan prostor na disku koji je potreban

  1500 MB

  Metod instalacije

  Instaliranje SP3 sa CD-a

  Približni slobodan prostor na disku koji je potreban

  1765 MB

Ručno instaliranje SP3 pomoću lokacije Microsoft Download Center ili CD-a

Ako imate problema sa preuzimanjem servisnog paketa sa lokacije Windows Update, SP3 možete preuzeti kao samostalni instalacioni paket sa veb-lokacije Microsoft Download Center, a zatim ručno instalirajte SP3. Instalacioni paket je namenjen IT stručnjacima i projektantima, ali ipak možete preuzeti i instalirati ovu datoteku.

Ručno instaliranje SP3 pomoću samostalnog instalacionog paketa ili CD-a

 1. Postupite na jedan od sledećih načina:

  • Ako ste SP3 preuzeli sa veb-lokacije, da biste ga odmah instalirali, kliknite na dugme Otvori ili Pokreni i sledite uputstva na ekranu. Da biste program instalirali kasnije, kliknite na dugme Sačuvaj i preuzmite instalacionu datoteku na računar. Kada budete spremni da instalirate servisni paket, kliknite dvaput na datoteku.

  • Ako SP3 instalirate sa CD-a sa servisnim paketom 3, ubacite disk u računar koji radi pod trenutnom verzijom operativnog sistema Windows XP, a čarobnjak za instalaciju ispravki softvera bi trebalo da se pojavi automatski. Ako se ovaj čarobnjak ne pojavi, kliknite na dugme Start, kliknite dvaput na stavku Moj računar, kliknite desnim tasterom miša na CD ili DVD jedinicu i izaberite stavku Automatska reprodukcija.

 2. Na stranici Windows XP servisni paket 3 kliknite na dugme Dalje.

 3. Sledite uputstva koja se prikazuju na ekranu.

 4. Kada se instalacija dovrši, kliknite na dugme Završi da biste ponovo pokrenuli računar.

 5. Ako ste onemogućili antivirusni program, ponovo ga omogućite.

Deinstaliranje servisnog paketa SP3

Ako ste sami instalirali SP3, možete da ga deinstalirate. Međutim, ako ste računar dobili sa već instaliranim SP3, nije ga moguće deinstalirati.

Deinstaliranje servisnog paketa SP3

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Izaberite stavku Dodavanje ili uklanjanje programa, zatim stavku Windows XP servisni paket 3, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 3. Sledite uputstva koja se prikazuju na ekranu.

Upozorenje

 • Ako odaberete da deinstalirate SP3, dijalog prikazuje listu programa koje ste instalirali kada ste instalirali SP3. Ako nastavite, ovi programi možda neće ispravno funkcionisati.

Poboljšanje bezbednosti i održavanje računara ažurnim

Od 8. aprila 2014. podrška i ispravke za Windows XP više nisu dostupne. Saznajte kako da ostanete zaštićeni.