Windows Update

Redovno ažurirajte računar


Redovno ažurirajte računar

Uz Windows Update, to je jednostavno i besplatno.

Proverite svoje postavke

Šta je to Windows Update?

Postoji jednostavna i besplatna usluga koja vam pomaže u održavanju bezbednosti i nesmetanom radu računara. Ona se zove Windows Update. Treba samo da je uključite i automatski ćete od korporacije Microsoft dobijati najnovije bezbednosne i ostale važne ispravke.

Proverite svoje postavke

Podešavanje usluge Windows Update je jednostavno: samo posetite Veb lokaciju Microsoft Update. Ako je automatsko ažuriranje već uključeno, na kontrolnoj tabli će se otvoriti Windows Update i prikazati status ažuriranja. Ako još nije uključeno, bićete vođeni kroz odgovarajuće korake da biste to uradili. Posle toga će sva najnovija poboljšanja bezbednosti i performansi biti brzo i pouzdano instalirana na vaš računar.

To je (gotovo) automatski proces

Kada uključite automatsko ažuriranje, većina ispravki će se preuzeti i instalirati, a da vi pri tom ne morate ništa da uradite. Međutim, ponekad će usluzi Windows Update biti potreban vaš unos tokom instalacije. U tom slučaju ćete na sistemskoj traci poslova, na krajnoj desnoj strani trake zadataka, videti obaveštenje – obavezno kliknite na njega. Ako ne odgovorite na Windows Update obaveštenje, vaš računar može ostati bez važnog preuzimanja.

Preporučuje se da koristite automatsko ažuriranje, ali ako odaberete da ga ne koristite, obavezno bar jednom sedmično proveravajte da li postoje ispravke.