Istorija operativnog sistema Windows


1975. – 1981.

1975–1981: počeci korporacije Microsoft

Suosnivači korporacije Microsoft Pol Alen (levo) i Bil Gejts okruženi računarima
Suosnivači korporacije Microsoft Pol Alen (levo) i Bil Gejts

Ovo su 1970-e godine. Na poslu se oslanjamo na pisaće mašine. Ako nam je potrebno da kopiramo dokument, verovatno ćemo koristiti šapirograf ili indigo papir. Malo ko je čuo za mikroračunare, ali dvojica računarskih entuzijasta, Bil Gejts i Pol Alen, shvataju da je rad na ličnom računaru staza koja vodi u budućnost.

Godine 1975. Gejts i Alen osnivaju partnerstvo pod imenom Microsoft. Kao i u većini početaka, Microsoft je počeo kao malo preduzeće, ali imao je veliku viziju – računar na svakom radnom stolu i u svakom domu. Tokom narednih godina, Microsoft počinje da menja naš način rada.

Osvit programa MS‑DOS

U junu 1980. Gejts i Alen angažuju Gejtsovog bivšeg kolegu sa Harvarda, Stiva Bolmera, kako bi im pomogao u vođenju preduzeća. Sledećeg meseca IBM prilazi preduzeću Microsoft u vezi sa projektom pod šifrovanim imenom „Šah“. Microsoft se odgovara fokusom na novi operativni sistem – softver koji upravlja hardverom računara ili ga pokreće i pri tom služi za premošćavanje jaza između hardvera računara i programa, na primer, softvera za obradu teksta. To je osnova na kojoj se mogu pokretati računarski programi. Svoj novi operativni sistem nazvali su „MS‑DOS“.

Kada se IBM računar koji radi pod sistemom MS‑DOS pojavio 1981, predstavio je javnosti jedan potpuno nov jezik. Kucanje komande „C:“ i raznih zagonetnih komandi postepeno je postalo deo svakodnevnog rada. Ljudi su otkrili taster kosa crta (\).

MS‑DOS je efikasan, ali se pokazalo da je velikom broju ljudi težak za razumevanje. Mora da postoji bolji način da se napravi operativni sistem.

Zanimljivosti za radoznale: MS‑DOS je skraćenica za Microsoft Disk Operating System.

Poslednji put ažurirano: oktobar 2015.