Kako da znam da li je Microsoft Security Essentials pokrenut na računaru?

Kada instalirate Microsoft Security Essentials na računaru, možete da zatvorite glavni prozor i pustite program da tiho radi u pozadini. Microsoft Security Essentials će nastaviti da radi na računaru, nadgleda ga i štiti ga od pretnji.

Naravno, znaćete da je Microsoft Security Essentials pokrenut kada prikazuje poruke na sistemskoj traci poslova sa desne strane Windows trake zadataka. Ova obaveštenja vas upozoravaju na potencijalne pretnje koje je Microsoft Security Essentials otkrio.

Obaveštenja ćete dobijati i ukoliko je zaštita u realnom vremenu isključena, ukoliko nekoliko dana niste ažurirali definicije virusa i špijunskog softvera ili kada postanu dostupne nadogradnje programa. Microsoft Security Essentials takođe nakratko prikazuje obaveštenje o tome da skenira računar.

Možete i da pogledate Microsoft Security Essentials ikonu koja se pojavljuje na sistemskoj traci poslova.

Savet:

Ako ne vidite Microsoft Security Essentials ikonu na sistemskoj traci poslova, kliknite na strelicu sa sistemske trake poslova da biste prikazali skrivene ikone.

Boja ikone zavisi od trenutnog statusa računara:

  • Zelena boja pokazuje da je status računara „zaštićen“.

  • Žuta boja pokazuje da je status računara „potencijalno nezaštićen“.

  • Crvena boja pokazuje da je status računara „ugrožen“.