Ne mogu da instaliram Microsoft Security Essentials

Moguće je da ćete prilikom instalacije programa Microsoft Security Essentials naići na probleme. Oni obično nastaju ukoliko je pokrenut još neki bezbednosni program ili zato što vam nedostaju neke komponente. Da biste rešili ove probleme, sledite uputstva u nastavku. Odštampajte ili obeležite ovu stranicu jer ćete morati ponovo da pokrenete računar.

Napomena

Ako ne možete da instalirate Microsoft Security Essentials zato što ne možete ni da ga preuzmete, prvo bi trebalo da proverite Internet vezu (ali, ako vidite ovu stranicu, ona je verovatno u redu). Trebalo bi i da pokušate preuzimanje pomoću programa Windows Internet Explorer.

1. korak: Uklonite antivirusne ili antišpijunske programe

 1. Potpuno deinstalirajte sve postojeće programe za bezbednost na Internetu tako što ćete pratiti korake iz teme: Kako se deinstaliraju antivirusni i antišpijunski programi?

 2. Ponovo pokrenite računar.

 3. Ponovo instalirajte Microsoft Security Essentials. Ako na ovaj način ne rešite problem, pređite na sledeći korak.

2. korak: Proverite da li je pokrenuta usluga Windows Installer

 1. Pod operativnim sistemom Windows 7 kliknite na dugme Start. U okvir Pretraži programe i datoteke unesite services.msc, a zatim pritisnite taster Enter.
  –ili–
  Pod operativnim sistemom Windows Vista kliknite na dugme Start. U okvir Započni pretragu unesite services.msc, a zatim pritisnite taster Enter.
  –ili–
  Pod operativnim sistemom Windows XP kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Pokreni, unesite services.msc, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Windows Installer, a zatim kliknite na dugme Pokreni. Ako je dugme „Pokreni“ nedostupno, a opcije Zaustavi i Ponovo pokreni su dostupne, usluga je već pokrenuta.

 3. Na stranici Usluge, u meniju Datoteka izaberite opciju Izađi.

 4. Pod operativnim sistemom Windows 7 kliknite na dugme Start. U okvir Pretraži programe i datoteke unesite komandna linija. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Komandna linija i izaberite opciju Pokreni kao administrator.
  –ili–
  Pod operativnim sistemom Windows Vista kliknite na dugme Start. U okvir Započni pretragu unesite komandna linija. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Komandna linija i izaberite opciju Pokreni kao administrator.
  –ili–
  Pod operativnim sistemom Windows XP kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Pokreni, unesite cmd, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Unesite MSIEXEC /REGSERVER, a zatim pritisnite taster Enter.

  Napomena:

  Nećete dobiti obaveštenje o tome da li je ova komanda uspela ili ne.

 6. Ponovo instalirajte Microsoft Security Essentials. Ako na ovaj način ne rešite problem, pređite na sledeći korak.

3. korak: Ako je na računaru pokrenut Windows XP SP2, proverite da li ima sve potrebne komponente

 1. Ako koristite Windows XP, a Windows Installer 3.1 nije instaliran na vašem računaru, preuzmite i instalirajte Windows Installer 3.1 sa lokacije Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435).

 2. Ako ste pokrenuli Windows XP SP2, morate da preuzmete i instalirate Windows XP Service Pack 3 (SP3). Ako na ovaj način ne rešite problem, pređite na sledeći korak.

4. korak: Uverite se da instalirate odgovarajuću verziju za operativni sistem koji koristite

 1. Proverite koju verziju programa Windows koristite. Više informacija potražite u članku Koju verziju operativnog sistema Windows i servisnog paketa koristim?

 2. Obavezno saznajte da li računar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows. To možete da saznate u članku Da li moj računar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows?

 3. Uverite se da preuzimate verziju programa Microsoft Security Essentials koja odgovara operativnom sistemu koji koristite.

  Napomena:

  Trenutno nije podržan operativni sistem Windows 8. Na stranici sa sistemskim zahtevima možete da pronađete kompletnu listu operativnih sistema koje podržava Microsoft Security Essentials.

5. korak: Pokrenite Windows u režimu „Selektivno pokretanje“

 1. Pod operativnim sistemom Windows 7 kliknite na dugme Start. U okvir Pretraži programe i datoteke unesite msconfig, a zatim pritisnite taster Enter.
  –ili–
  Pod operativnim sistemom Windows Vista kliknite na dugme Start. U okvir Započni pretragu unesite msconfig, a zatim pritisnite taster Enter.
  –ili–
  Pod operativnim sistemom Windows XP kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Pokreni, unesite msconfig, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Na kartici Opšte postavke kliknite na opciju Selektivno pokretanje, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Učitaj stavke koje se pokreću sa sistemom.

 3. Na kartici Usluge potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge, a zatim opozovite izbor u svim poljima za potvrdu za preostale usluge sa liste.

 4. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Ponovo pokreni da biste ponovo pokrenuli računar.

 5. Pokušajte da ponovo instalirate Microsoft Security Essentials.

6. korak: Obratite se podršci za korisnike

 • Ako ovim postupcima niste uspeli da rešite problem, obratite se podršci za korisnike. Više informacija potražite u odeljku Podrška za korisnike.

Poruke o grešci koje se mogu javiti

Ponekad instalacija ne uspe iz nepoznatog razloga. U drugim slučajevima ćete dobiti poruku o grešci sa kodom greške, kao što je 0x80070643, 0X8007064A, 0x8004FF2E, 0x8004FF01, 0x8004FF07, 0x80070002, 0x8007064C, 0x8004FF00, 0x80070001, 0x80070656, 0x8004FF40, 0xC0000156, 0x8004FF41 0x8004FF0B, 0x8004FF11, 0x80240022, 0x8004FF04, 0x80070660, 0x800106B5, 0x80070715, 0x80070005, 0x8004EE00, 0x8007003, 0x800B0100, 0x8007064E, 0x8004FF6F ili 0x8007007E.

Gorenavedeni koraci bi trebalo da vam budu od pomoći sa svima njima. Pomoći će vam i ako računar radi pod operativnim sistemom Windows XP Service Pack 2 (SP2). U tom slučaju ćete videti neku od sledećih poruka o grešci:

 • Čarobnjaku za instalaciju nedostaje zbirni paket menadžera filtera da bi mogao da dovrši instalaciju.

 • KB914882 greška pri instalaciji, Instalacioni program ne može da ažurira Windows XP datoteke zato što se jezik instaliran na sistemu razlikuje od jezika ažuriranja.

Pogledajte 3. korak za pomoć sa ovim problemima.