Ne mogu da pokrenem uslugu Microsoft Security Essentials

Simptom

Dobili ste poruku sa obaveštenjem „ Microsoft Security Essentials ne nadgleda računar zato što je usluga programa prestala sa radom. Trebalo bi da je ponovo pokrenete.

Rešenje

1. korak: ponovo pokrenite računar.

 • Zatvorite sve aplikacije i ponovo pokrenite računar.

2. korak: proverite da li je usluga „Microsoft Security Essentials“ podešena na vrednost „automatski“ i da li je pokrenuta

 1. U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, unesite services.msc, a zatim pritisnite taster Enter.
  ili
  U operativnima sistemima Windows Vista i Windows 7 kliknite na dugme Start, kliknite u okvir Započni pretragu, unesite services.msc, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Tražite Microsoft Antimalware Service. Kliknite desnim tasterom miša na nju i izaberite Svojstva ili dvaput kliknite na nju da biste je otvorili.

 3. Proverite da li je opcija „Tip pokretanja“ podešena na vrednost „Automatski“.

 4. Kliknite na dugme Pokreni da biste pokrenuli uslugu. Ako dugme Pokreni nije dostupno, kliknite na dugme Zaustavi, a zatim na dugme Pokreni da biste ponovo pokrenuli uslugu.

 5. Ako tokom ovog procesa primetite greške, trebalo bi da ih zabeležite, prosledite zahtev na mreži i pošaljete informacije o grešci.

3. korak: uklonite sve postojeće programe za bezbednost na internetu

 1. U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, unesite appwiz.cpl, a zatim pritisnite taster Enter.
  ili
  U operativnima sistemima Windows Vista i Windows 7 kliknite na dugme Start, kliknite u okvir Započni pretragu, unesite appwiz.cpl, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Deinstalirajte sve programe nezavisnih proizvođača za bezbednost na internetu sa liste instaliranih programa.*

 3. Ponovo pokrenite računar, a zatim ponovo pokušajte da instalirate Microsoft Security Essentials.

Napomena:

*Neke aplikacije za bezbednost na internetu neće se u potpunosti deinstalirati. Možda ćete morati da preuzmete i pokrenete uslužni program za čišćenje da biste u potpunosti uklonili prethodnu bezbednosnu aplikaciju.

Oprez:

Kada uklonite programe za bezbednost na internetu, računar neće biti zaštićen. Ako budete imali problema prilikom instaliranja programa Microsoft Security Essentials nakon uklanjanja postojećih programa za bezbednost na internetu, odmah se obratite podršci za Microsoft Security Essentials tako što ćete podneti zahtev na mreži (za više informacija pogledajte odeljak Prosledite zahtev za podršku).

4. korak: deinstaliranje/ponovno instaliranje programa Microsoft Security Essentials

 1. U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, unesite appwiz.cpl, a zatim pritisnite taster Enter.
  ili
  U operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7 kliknite na dugme Start, kliknite u okvir Započni pretragu, unesite appwiz.cpl, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Na listi instaliranih programa kliknite na Microsoft Security Essentials, a zatim ga deinstalirajte.

 3. Ako se to od vas zatraži, ponovo pokrenite računar, a zatim ponovo pokušajte da instalirate Microsoft Security Essentials.

Potrebna vam je dodatna pomoć?