Da li je računar zaražen virusima ili špijunskim softverom?

Ako sumnjate da na računaru imate virus ili špijunski softver, pokrenite skeniranje čitavog sistema. Računar će malo sporije raditi dok je skeniranje čitavog računara u toku, ali to je zbog toga što će se skenirati svi delovi računara.

Microsoft Security Essentials podrazumevano pokreće redovna skeniranja. Ali, ako dođe do neke od sledećih stvari, trebalo bi da pokrenete novo skeniranje:

  • Primećujete promene koje niste vi uneli – nove trake sa alatkama u Veb pregledaču, novu matičnu stranicu ili novi pokazivač miša.

  • Unesete adresu određene lokacije, kao što je pretraživač, ali ste preusmereni na neku drugu Veb lokaciju bez ikakvog obaveštenja.

  • Vidite iskačuće oglase čak i kada niste na Internetu.

  • Računar iznenada počinje da radi sporije nego što bi trebalo. Zlonamerni softver ne izaziva sve probleme sa performansama računara, ali može da izazove primetnu promenu. To se naročito odnosi na špijunski softver.

Da biste skenirali sve delove računara (skeniranje čitavog računara)

Na Microsoft Security Essentials matičnoj stranici izaberite opciju Skeniranje čitavog računara, a zatim kliknite na dugme Skeniraj odmah. Skeniranje će možda potrajati, u zavisnosti od broja datoteka i fascikli koje se skeniraju.

Da biste skenirali delove računara za koje postoji najveća verovatnoća da su zaraženi zlonamernim softverom (Brzo skeniranje)

Na Microsoft Security Essentials matičnoj stranici kliknite na opciju Brzo skeniranje, a zatim kliknite na dugme Skeniraj odmah. Dužina skeniranja zavisi od broja datoteka i fascikli koje se skeniraju.

Da biste skenirali određenu datoteku ili fasciklu (skeniranje klikom na desni taster miša)

Ako sumnjate da su neka datoteka ili fascikla sa računara zaražene zlonamernim softverom ili ako sumnjate na nešto što ste preuzeli, možete da izaberete određenu datoteku ili fasciklu sa računara i skenirate je pomoću programa Microsoft Security Essentials.

Pokretanje skeniranja klikom na desni taster miša

  1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu na računaru, a zatim kliknite na opciju Skeniraj pomoću programa Security Essentials.

  2. Microsoft Security Essentials će započeti skeniranje izabrane datoteke ili fascikle.

  3. Kada dovrši skeniranje, Microsoft Security Essentials će prikazati rezultate skeniranja. Dužina ovog skeniranja zavisi od veličine datoteke.