Tasterske prečice predstavljaju kombinacije dva ili više tastera koje možete koristiti za izvršavanje zadatka koji bi obično zahtevao miš ili drugi pokazivački uređaj. Tasterske prečice mogu olakšati rad sa računarom, uštedeti vreme i trud dok radite sa operativnim sistemom Windows i drugim aplikacijama.

Većina aplikacija obezbeđuje i tasterske prečice koje mogu olakšati rad sa menijima i drugim komandama. Potražite tasterske prečice u menijima aplikacija. Ako je slovo u reči podvučeno u meniju, to obično znači da možete zajedno pritisnuti taster Alt i podvučeno slovo umesto da kliknete na tu stavku menija. Kada koristite dodirnu tastaturu, neke prečice možete videti i kada pritisnete taster Ctrl.

Pritiskanje tastera Alt u nekim aplikacijama kao što su Bojanka i Pisanka prikazuje komande koje su označene dodatnim tasterima koje možete pritisnuti da biste ih koristili.

Napomena

Korišćenje operativnog sistema Windows

Prikaži sve

Glavne prečice na tastaturi

Sledeća tabela sadrži uobičajene tasterske prečice za Windows 8.1 i Windows RT 8.1.

Pritisnite ovaj taster
Za izvršavanje sledeće radnje

Ctrl+C (ili Ctrl+Insert)

Kopiranje izabrane stavke

Ctrl+X

Isecanje izabrane stavke

Ctrl+V (ili Shift+Insert)

Lepljenje izabrane stavke

Ctrl+Z

Opoziv radnje

Alt+Tab

Prebacivanje između otvorenih aplikacija (osim aplikacija radne površine)

Alt+F4

Zatvaranje aktivne stavke ili napuštanje aktivne aplikacije

Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +L

Zaključavanje računara ili promena osoba

Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +D

Prikazivanje i skrivanje radne površine

Nove tasterske prečice

Sledeća tabela sadrži nove tasterske prečice koje možete koristiti u operativnom sistemu Windows.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+počnite da kucate
Za izvršavanje sledeće radnje

Pretraga računara

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+plus (+) ili Ctrl+minus (-)

Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećajte ili umanjite veliki broj stavki, kao što su aplikacije zakačene za početni ekran

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+točkić za pomeranje

Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećavanje ili umanjivanje velikog broja stavki, kao što su aplikacije zakačene za početni ekran

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+C
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dugmadi

U aplikaciji, otvaranje komandi za aplikaciju

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+F
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dugmeta „Pretraži“ za pretraživanje datoteka

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+H
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dugmeta „Deli“

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+I
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dugmeta „Postavke“

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+K
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dugmeta „Uređaji“

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+O
Za izvršavanje sledeće radnje

Zaključavanje položaja ekrana (uspravno ili položeno)

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Q
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvorite dugme „Pretraži“ da biste pretražili svugde ili u okviru otvorene aplikacije (ako aplikacija podržava pretragu aplikacije)

Pritisnite ovaj taster
Taster saWindows logotipom Taster sa Windows logotipom +S
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dugmeta „Pretraži“ za pretraživanje operativnog sistema Windows i veba

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+W
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dugmeta „Pretraži“ za pretraživanje postavki

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Z
Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje dostupnih komandi u aplikaciji

Napomena

  • Neke postavke i opcije možete videti i ako odete na dugme Postavke dok je aplikacija otvorena.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+razmaknica
Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje jezika unosa i rasporeda tastera na tastaturi

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Ctrl+razmaknica
Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje na prethodno izabrani unos

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Tab
Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje kroz nedavno korišćene aplikacije (izuzev aplikacija radne površine)

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Ctrl+Tab
Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje kroz nedavno korišćene aplikacije (izuzev aplikacija radne površine)

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Shift+Tab
Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje kroz nedavno korišćene aplikacije (osim aplikacija radne površine) obrnutim redosledom

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Shift+tačka (.)
Za izvršavanje sledeće radnje

Kači aplikaciju levo

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+tačka (.)
Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje kroz otvorene aplikacije

Pritisnite ovaj taster

Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Zaustavljanje ili napuštanje trenutnog zadatka

Opšte tasterske prečice

Sledeća tabela sadrži opšte tasterske prečice koje možete koristiti u operativnom sistemu Windows.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

F1

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz pomoći

Pritisnite ovaj taster

F2

Za izvršavanje sledeće radnje

Preimenovanje izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

F3

Za izvršavanje sledeće radnje

Traženje datoteke ili fascikle

Pritisnite ovaj taster

F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz liste trake adresa u istraživaču datoteka

Pritisnite ovaj taster

F5

Za izvršavanje sledeće radnje

Osvežavanje aktivnog prozora

Pritisnite ovaj taster

F6

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jednog elementa ekrana u prozoru ili na radnoj površini na drugi

Pritisnite ovaj taster

F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Aktiviranje trake menija u aktivnoj aplikaciji

Pritisnite ovaj taster

Alt+F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje aktivne stavke ili napuštanje aktivne aplikacije

Pritisnite ovaj taster

Alt+Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak sa jedne stavke na drugu redosledom kojim su otvarane

Pritisnite ovaj taster

Alt+podvučeno slovo

Za izvršavanje sledeće radnje

Izvršavanje komande za to slovo

Pritisnite ovaj taster

Alt+Enter

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz svojstava izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

Alt+razmaknica

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje priručnog menija aktivnog prozora

Pritisnite ovaj taster

Alt+strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Nazad

Pritisnite ovaj taster

Alt+strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Napred

Pritisnite ovaj taster

Alt+Page Up

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje nagore za jedan ekran

Pritisnite ovaj taster

Alt+Page Down

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje nadole za jedan ekran

Pritisnite ovaj taster

Alt+Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje između otvorenih aplikacija (osim aplikacija radne površine)

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje aktivnog dokumenta (u aplikacijama koje vam dozvoljavaju da istovremeno otvorite više dokumenata)

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Biranje svih stavki u dokumentu ili prozoru

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+C (ili Ctrl+Insert)

Za izvršavanje sledeće radnje

Kopiranje izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+D (ili Delete)

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje izabrane stavke i njeno premeštanje u korpu za otpatke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+R (ili F5)

Za izvršavanje sledeće radnje

Osvežavanje aktivnog prozora

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+V (ili Shift+Insert)

Za izvršavanje sledeće radnje

Lepljenje izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+X

Za izvršavanje sledeće radnje

Isecanje izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponavljanje radnje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Z

Za izvršavanje sledeće radnje

Opoziv radnje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+plus (+) ili Ctrl+minus (-)

Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećavanje ili umanjivanje velikog broja stavki, kao što su aplikacije zakačene za početni ekran

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+točkić miša za pomeranje

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena veličine ikona radne površine odnosno uvećavanje ili umanjivanje velikog broja stavki, kao što su aplikacije zakačene za početni ekran

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora na početak sledeće reči

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora na početak prethodne reči

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+strelica nadole

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora na početak sledećeg pasusa

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora na početak prethodnog pasusa

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Korišćenje tastera sa strelicama za prebacivanje između svih otvorenih aplikacija

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+taster sa strelicom (za premeštanje stavke)+razmaknica

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift i taster sa strelicom

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor bloka teksta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje početnog ekrana

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje upravljača zadacima

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena rasporeda tastera na tastaturi kada je dostupno više rasporeda tastera na tastaturi

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+razmaknica

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje ili isključivanje uređivača metoda unosa (IME) kineskog jezika

Pritisnite ovaj taster

Shift+F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje priručnog menija izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster

Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicom

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor više stavki u prozoru ili na radnoj površini odnosno izbor teksta u dokumentu

Pritisnite ovaj taster

Shift+Delete

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje izabrane stavke bez njenog prethodnog premeštanja u korpu za otpatke

Pritisnite ovaj taster

Strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje sledećeg menija sa desne strane ili otvaranje podmenija

Pritisnite ovaj taster

Strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje sledećeg menija sa leve strane ili zatvaranje podmenija

Pritisnite ovaj taster

Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Zaustavljanje ili napuštanje trenutnog zadatka

Tasterske prečice tastera sa Windows logotipom

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice koje koriste taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom.
Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +F1
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje Windows pomoći i podrške

Pritisnite ovaj taster
Windows Taster sa logotipomTaster sa Windows logotipom
Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje ili skrivanje početnog ekrana

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +B
Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje fokusa na sistemsku traku poslova

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +C
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dugmadi

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +D
Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje i skrivanje radne površine

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +E
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje istraživača datoteka

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +F
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dugmeta „Pretraži“ i pretraživanje datoteka

Pritisnite ovaj taster
Taster saWindows logotipom Taster sa Windows logotipom +H
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dugmeta „Deli“

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +I
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dugmeta „Postavke“

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +K
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dugmeta „Uređaji“

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +L
Za izvršavanje sledeće radnje

Zaključavanje računara ili promena osoba

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +M
Za izvršavanje sledeće radnje

Umanjivanje svih prozora

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +O
Za izvršavanje sledeće radnje

Zaključavanje položaja uređaja

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +P
Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor režima prikaza prezentacije

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Q
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvorite dugme „Pretraži“ da biste pretražili svugde ili u okviru otvorene aplikacije (ako aplikacija podržava pretragu aplikacije)

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +R
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dijaloga Pokreni

Pritisnite ovaj taster
Taster saWindows logotipom Taster sa Windows logotipom +S
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dugmeta „Pretraži“ za pretraživanje operativnog sistema Windows i veba

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +T
Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje kroz aplikacije na traci zadataka

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +U
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje Centra za lakše korišćenje računara

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +V
Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje kroz obaveštenja

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Shift+V
Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje kroz obaveštenja obrnutim redosledom

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +W
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dugmeta „Pretraži“ i pretraživanje postavki

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +X
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje menija Brza veza

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Z
Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje dostupnih komandi u aplikaciji

Napomena

  • Neke postavke i opcije možete videti i ako odete na dugme Postavke dok je aplikacija otvorena.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +,
Za izvršavanje sledeće radnje

Privremeno prikazivanje radne površine

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Pause
Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje dijaloga Svojstva sistema

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Ctrl+F
Za izvršavanje sledeće radnje

Traženje računara (ako ste na mreži)

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Shift+M
Za izvršavanje sledeće radnje

Vraćanje umanjenih prozora na radnoj površini

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +broj
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvorite radnu površinu i pokrenite aplikaciju zakačenu za traku zadataka u položaju na koji ukazuje broj. Ako je aplikacija već pokrenuta, prebacivanje na nju.

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Shift+broj
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje radne površine i pokretanje nove instance aplikacije zakačene za traku zadataka u položaju na koji ukazuje broj

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Ctrl+broj
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje radne površine i prebacivanje na poslednji aktivni prozor aplikacije zakačene za traku zadataka u položaju na koji ukazuje broj

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Alt+broj
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje radne površine i otvaranje liste za prelazak na aplikaciju za aplikaciju zakačenu za traku zadataka u položaju na koji ukazuje broj

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Ctrl+Shift+broj
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje radne površine i otvaranje nove instance aplikacije radne površine koja se nalazi na datom položaju na traci zadataka u ulozi administratora

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Tab
Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje kroz nedavno korišćene aplikacije (izuzev aplikacija radne površine)

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Ctrl+Tab
Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje kroz nedavno korišćene aplikacije (izuzev aplikacija radne površine)

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Shift+Tab
Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje kroz nedavno korišćene aplikacije (osim aplikacija radne površine) obrnutim redosledom

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Ctrl+B
Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje na aplikaciju koja je prikazala poruku na sistemskoj traci poslova

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +strelica nagore
Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećavanje prozora

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +strelica nadole
Za izvršavanje sledeće radnje

Uklanjanje trenutne aplikacije sa ekrana ili umanjivanje prozora radne površine

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +strelica nalevo
Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećavanje aplikacije ili prozora radne površine na levoj strani ekrana

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +strelica nadesno
Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećavanje aplikacije ili prozora radne površine na desnoj strani ekrana

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Home
Za izvršavanje sledeće radnje

Umanjivanje svih prozora radne površine osim aktivnog (vraća sve prozore pri drugom pritiskanju tastera)

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Shift+strelica nagore
Za izvršavanje sledeće radnje

Rastezanje prozora radne površine do vrha i dna ekrana

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Shift+strelica nadole
Za izvršavanje sledeće radnje

Vraćanje/umanjivanje aktivnih prozora radne površine vertikalno uz održavanje širine

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Shift+strelica nalevo ili strelica nadesno
Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje aplikacije ili prozora na radnoj površini sa jednog monitora na drugi

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +razmaknica
Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje jezika unosa i rasporeda tastera na tastaturi

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Ctrl+razmaknica
Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje na prethodno izabrani unos

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Enter
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje naratora

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Shift+tačka (.)
Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje kroz otvorene aplikacije

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +tačka (.)
Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje kroz otvorene aplikacije

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +/
Za izvršavanje sledeće radnje

Pokretanje ponovne konverzije IME-a

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Alt+Enter
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje aplikacije WindowsMedia Center

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +plus (+) ili minus (-)
Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećanje ili umanjenje pomoću lupe

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Esc
Za izvršavanje sledeće radnje

Izlazak iz lupe

Tasterske prečice za dijaloge

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice koje možete koristiti u dijalozima.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

F1

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz pomoći

Pritisnite ovaj taster

F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz stavki na aktivnoj listi

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje nagore kroz kartice

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unazad kroz kartice

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+broj (brojevi od 1-9)

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na n-tu karticu

Pritisnite ovaj taster

Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unapred kroz opcije

Pritisnite ovaj taster

Shift+Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unazad kroz opcije

Pritisnite ovaj taster

Alt+podvučeno slovo

Za izvršavanje sledeće radnje

Izvršavanje komande (ili izbor opcije) koja ide uz to slovo

Pritisnite ovaj taster

Razmaknica

Za izvršavanje sledeće radnje

Potvrda izbora ili opozivanje izbora u polju za potvrdu ako je aktivna opcija polje za potvrdu

Pritisnite ovaj taster

Backspace

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje fascikle jedan nivo nagore ako je fascikla izabrana u dijalogu Sačuvaj kao ili Otvori

Pritisnite ovaj taster

Tasteri sa strelicama

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor dugmeta ako je aktivna opcija grupa dugmadi opcija

Tasterske prečice istraživača datoteka

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa prozorima ili fasciklama istraživača datoteka.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Alt+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor trake adresa

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor polja za pretragu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor polja za pretragu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje novog prozora

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+W

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje trenutnog prozora

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+točkić miša za pomeranje

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena veličine i zgleda ikona datoteka i fascikli

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz svih fascikli u okviru izabrane fascikle

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Kreiranje nove fascikle

Pritisnite ovaj taster

Num Lock+zvezdica (*)

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz svih potfascikli u okviru izabrane fascikle

Pritisnite ovaj taster

Num Lock+plus (+)

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz sadržaja izabrane fascikle

Pritisnite ovaj taster

Num Lock+minus (-)

Za izvršavanje sledeće radnje

Skupljanje izabrane fascikle

Pritisnite ovaj taster

Alt+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikažite okno za pregled.

Pritisnite ovaj taster

Alt+Enter

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dijaloga Svojstva za izabranu stavku

Pritisnite ovaj taster

Alt+strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje sledeće fascikle

Pritisnite ovaj taster

Alt+strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz fascikle u kojoj se ta fascikla nalazi

Pritisnite ovaj taster

Alt+strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje prethodne fascikle

Pritisnite ovaj taster

Backspace

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje prethodne fascikle

Pritisnite ovaj taster

Strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz trenutnog izbora (ako je skupljen) ili izbor prve potfascikle

Pritisnite ovaj taster

Strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Skupljanje trenutnog izbora (ako je razvijen) ili izbor fascikle u kojoj se ta fascikla nalazi

Pritisnite ovaj taster

End

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz donjeg dela aktivnog prozora

Pritisnite ovaj taster

Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz gornjeg dela aktivnog prozora

Pritisnite ovaj taster

F11

Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećavanje ili umanjivanje aktivnog prozora

Tasterske prečice za traku zadataka

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa stavkama na traci zadataka radne površine.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Shift+klik na dugme trake zadataka

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje aplikacije ili brzo otvaranje druge instance aplikacije

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+klik na dugme trake zadataka

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje aplikacije u ulozi administratora

Pritisnite ovaj taster

Shift+klik desnim tasterom miša na dugme trake zadataka

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje menija prozora za aplikaciju

Pritisnite ovaj taster

Shift+klik desnim tasterom miša na grupisano dugme trake zadataka

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje menija prozora za grupu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+klik na grupisano dugme trake zadataka

Za izvršavanje sledeće radnje

Kruženje kroz prozore grupe

Tasterske prečice Centra za lakše korišćenje računara

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice koje olakšavaju korišćenje računara.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Desni taster Shift držite 8 sekundi

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje i isključivanje tastera filtera

Pritisnite ovaj taster

Levi Alt+levi Shift+Print Screen

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje ili isključivanje visokog kontrasta

Pritisnite ovaj taster

Levi Alt+levi Shift+Num Lock

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje i isključivanje tastera miša

Pritisnite ovaj taster

Shift pet puta

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje ili isključivanje lepljivih tastera

Pritisnite ovaj taster

Num Lock držite pet sekundi

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje ili isključivanje preklopnih tastera

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +U
Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje Centra za lakše korišćenje računara

Tasterske prečice za lupu

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa lupom.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+plus (+) ili minus (-)
Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećanje ili umanjenje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+razmaknica

Za izvršavanje sledeće radnje

Pregled radne površine u režimu celog ekrana

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje na usidreni režim

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje u režim celog ekrana

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+I

Za izvršavanje sledeće radnje

Invertovanje boja

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+L

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje u režim sočiva

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+R

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena veličine sočiva

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+tasteri sa strelicama

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje ekranskog prikaza u smeru tastera sa strelicama

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Esc
Za izvršavanje sledeće radnje

Izlazak iz lupe

Tasterske prečice naratora

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa naratorom.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Razmaknica ili Enter

Za izvršavanje sledeće radnje

Aktiviranje trenutne stavke

Pritisnite ovaj taster

Tab i tasteri sa strelicama

Za izvršavanje sledeće radnje

Kretanje po ekranu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl

Za izvršavanje sledeće radnje

Prestanak čitanja

Pritisnite ovaj taster

Caps Lock+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje stavke

Pritisnite ovaj taster

Caps Lock+M

Za izvršavanje sledeće radnje

Započinjanje čitanja

Pritisnite ovaj taster

Caps Lock+H

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje dokumenta

Pritisnite ovaj taster

Caps Lock+V

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponavljanje fraze

Pritisnite ovaj taster

Caps Lock+W

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje prozora

Pritisnite ovaj taster

Caps Lock+Page Up ili Page Down

Za izvršavanje sledeće radnje

Povećanje ili smanjenje jačine glasa

Pritisnite ovaj taster

Caps Lock+plus (+) ili minus (-)

Za izvršavanje sledeće radnje

Povećanje ili smanjenje brzine glasa

Pritisnite ovaj taster

Caps Lock+razmaknica

Za izvršavanje sledeće radnje

Vršenje podrazumevane radnje

Pritisnite ovaj taster

Caps Lock+strelica nalevo ili nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak na prethodnu/sledeću stavku

Pritisnite ovaj taster

Caps Lock+F2

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje komandi za trenutnu stavku

Pritisnite ovaj taster

Pritisnite Caps Lock dvaput brzo

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje ili isključivanje tastera Caps Lock

Pritisnite ovaj taster

Caps+Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Izlazak iz naratora

Tasterske prečice naratora za ekrane osetljive na dodir

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa naratorom na tablet računaru sa omogućenom tehnologijom dodira od četiri tačke.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Dodirnite jednom sa dva prsta

Za izvršavanje sledeće radnje

Zaustavljanje naratora prilikom čitanja

Pritisnite ovaj taster

Dodirnite triput sa četiri prsta

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje svih komandi naratora (uključujući one koje nisu na ovoj listi)

Pritisnite ovaj taster

Dvaput dodirnuti

Za izvršavanje sledeće radnje

Aktiviranje primarne radnje

Pritisnite ovaj taster

Triput dodirnuti

Za izvršavanje sledeće radnje

Aktiviranje sekundarne radnje

Pritisnite ovaj taster

Dodir ili prevlačenje jednim prstom

Za izvršavanje sledeće radnje

Čitanje onoga što je ispod prstiju

Pritisnite ovaj taster

Brzo prevucite nalevo/nadesno sa jednim prstom

Za izvršavanje sledeće radnje

Prelazak ne sledeću ili prethodnu stavku

Pritisnite ovaj taster

Brzo prevucite nalevo/nadesno/nagore/nadole sa dva prsta

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje

Pritisnite ovaj taster

Brzo prevucite nadole sa tri prsta

Za izvršavanje sledeće radnje

Započinjanje čitanja istraživog teksta

Tasterske prečice veze sa udaljenom radnom površinom na radnoj površini

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa vezom sa udaljenom radnom površinom na radnoj površini.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Alt+Page Up

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje kroz aplikacije sleva nadesno

Pritisnite ovaj taster

Alt+Page Down

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje kroz aplikacije zdesna nalevo

Pritisnite ovaj taster

Alt+Insert

Za izvršavanje sledeće radnje

Kretanje kroz aplikacije redosledom kojim su pokrenute

Pritisnite ovaj taster

Alt+Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje početnog ekrana

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+Break

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje između prozora i celog ekrana

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+End

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje dijaloga Windows bezbednost

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+Home

Za izvršavanje sledeće radnje

U režimu celog ekrana, aktiviranje trake veza

Pritisnite ovaj taster

Alt+Delete

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje sistemskog menija

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+minus (-) na numeričkoj tastaturi

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje kopije aktivnog prozora u okviru klijenta u ostavu terminal servera (obezbeđuje istu funkcionalnost kao pritiskanje tasterske prečice Alt+Print Screen na lokalnom računaru)

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+plus (+) na numeričkoj tastaturi

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje kopije cele oblasti prozora klijenta u ostavu terminal servera (obezbeđuje istu funkcionalnost kao pritiskanje tastera Print Screen na lokalnom računaru)

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Pritiskajte taster Tab dok ne izađete iz kontrola udaljene radne površine i dođete do kontrole u host aplikaciji (na primer, dugme ili okvir za tekst). Korisno kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u drugoj (host) aplikaciji.

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Pritiskajte taster Tab dok ne izađete iz kontrola udaljene radne površine i dođete do kontrole u host aplikaciji (na primer, dugme ili okvir za tekst). Korisno kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u drugoj (host) aplikaciji.

Tasterske prečice prikazivača Windows pomoći

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa prikazivačem za pomoć.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

F3

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora u polje za pretragu

Pritisnite ovaj taster

F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje menija „Opcije“

Pritisnite ovaj taster

Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje na početak teme

Pritisnite ovaj taster

End

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje na kraj teme

Pritisnite ovaj taster

Alt+strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unatrag na prethodno prikazanu temu

Pritisnite ovaj taster

Alt+strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje unapred na narednu (prethodno prikazanu) temu

Pritisnite ovaj taster

Alt+Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje matične stranice pomoći i podrške

Pritisnite ovaj taster

Alt+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz stranice podrške za korisnike

Pritisnite ovaj taster

Alt+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz sadržaja

Pritisnite ovaj taster

Alt+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje menija „Postavke veze“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Pretraživanje trenutne teme

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Štampanje teme

Prečice za promenu redosleda aplikacija

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za promenu redosleda modernih aplikacija.

Napomena

  • Neprestano držite pritisnut taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom dok menjate redosled aplikacija, od trenutka kada uđete u režim promene redosleda i kroz sve različite komande za promenu redosleda. Kada završite sa promenom rasporeda, otpustite prst sa tastera sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom da biste izabrali trenutni raspored.
Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+. (tačka)
Za izvršavanje sledeće radnje

Ulazak u režim za promenu redosleda i izbor aplikacija ili razdelnika preko svih monitora

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+strelica nalevo
Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje razdelnika aplikacija nalevo

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+strelica nadesno
Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje razdelnika aplikacija nadesno

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+strelica nagore
Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećavanje aplikacije

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+strelica nadole
Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje aplikacije

Pritisnite ovaj taster
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Esc
Za izvršavanje sledeće radnje

Izlaz iz režima za promenu rasporeda

Korišćenje aplikacija

Prikaži sve

Tasterske prečice kalkulatora

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa kalkulatorom.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

F1

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje pomoći za kalkulator

Pritisnite ovaj taster

Taster F2

Za izvršavanje sledeće radnje

Uređivanje istorije izračunavanja

Pritisnite ovaj taster

Alt+1

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje na standardni režim

Pritisnite ovaj taster

Alt+2

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje na naučni režim

Pritisnite ovaj taster

Alt+3

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje na režim programera

Pritisnite ovaj taster

Alt+4

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje na režim statistike

Pritisnite ovaj taster

Alt+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Izračunavanje ili rešavanje izračunavanja datuma i radnih listova

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje izračunavanja datuma

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+H

Za izvršavanje sledeće radnje

Uključivanje ili isključivanje istorije izračunavanja

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+L

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme MC

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+M

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme MS

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme M+

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Q

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme M-

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+R

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme MR

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+U

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje konverzije jedinica

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje istorije izračunavanja

Pritisnite ovaj taster

F9

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme +/–

Pritisnite ovaj taster

R

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme 1/×

Pritisnite ovaj taster

@

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme za kvadratni koren

Pritisnite ovaj taster

Del

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme CE

Pritisnite ovaj taster

Strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje nagore u istoriji izračunavanja

Pritisnite ovaj taster

Strelica nadole

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje nadole u istoriji izračunavanja

Pritisnite ovaj taster

Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme C ili zaustavljanje uređivanja istorije izračunavanja

Pritisnite ovaj taster

Enter

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponovno izračunavanje istorije izračunavanja nakon uređivanja

Pritisnite ovaj taster

F3

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Stepeni u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Radijani u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

F5

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Gradijani u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+B

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme 3√x u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+G

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme 10x u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+O

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme cosh u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme sinh u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+T

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme tanh u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme y√x u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

D

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Mod u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

I

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Inv u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

L

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme log u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

M

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme dms u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

N

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme ln u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

O

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme cos u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

P

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme pi u naučnom režimu

Pritisnite ovaj taster

Q

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme x^2 u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

S

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme sin u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

T

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme tan u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

V

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme F-E u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

X

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Exp u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme x^y u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

#

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme x^3 u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

;

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Int u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

!

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme n! u režimu „Naučni“

Pritisnite ovaj taster

Taster F2

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Dword u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

F3

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Word u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Byte u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

F5

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Hex u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

F6

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Dec u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

F7

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Oct u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

F8

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Bin u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

F12

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor opcije Qword u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

A-F

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme A-F u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

J

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme RoL u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

K

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme RoR u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

<

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Lsh u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

>

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Rsh u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

%

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Mod u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

|

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Or u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

^

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Xor u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

~

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Not u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

&

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme And u režimu „Programer“

Pritisnite ovaj taster

Razmaknica

Za izvršavanje sledeće radnje

Menja vrednost bita u režimu programera

Pritisnite ovaj taster

A

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Prosek u režimu statistike

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Average Sq u režimu „Statistički podaci“

Pritisnite ovaj taster

S

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Sum u režimu „Statistički podaci“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Sum Sq u režimu „Statistički podaci“

Pritisnite ovaj taster

T

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme S.D. u režimu „Statistički podaci“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+T

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme Inv S.D. u režimu „Statistički podaci“

Pritisnite ovaj taster

D

Za izvršavanje sledeće radnje

Klik na dugme CAD u režimu „Statistički podaci“

Tasterske prečice kalendara

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa aplikacijom „Kalendar“.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Ctrl+1 ili Ctrl+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje dnevnog prikaza

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+2 ili Ctrl+O

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje prikaza radne sedmice

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+3 ili Ctrl+W

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje sedmičnog prikaza

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+4 ili Ctrl+M

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje mesečnog prikaza

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+T ili Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak na današnji dan

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Kreiranje novog događaja

Pritisnite ovaj taster

Page up

Za izvršavanje sledeće radnje

U mesečnom prikazu, odlazak na prethodni mesec

U sedmičnom prikazu, odlazak na prethodnu sedmicu

U dnevnom prikazu, odlazak na prethodna dva dana

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+H

Za izvršavanje sledeće radnje

U mesečnom prikazu, odlazak na prethodni mesec

U sedmičnom prikazu, odlazak na prethodnu sedmicu

U dnevnom prikazu, odlazak na prethodna dva dana

Pritisnite ovaj taster

Page down

Za izvršavanje sledeće radnje

U mesečnom prikazu, odlazak na sledeći mesec

U sedmičnom prikazu, odlazak na sledeću sedmicu

U dnevnom prikazu, odlazak na sledeća dva dana

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+J

Za izvršavanje sledeće radnje

U mesečnom prikazu, odlazak na sledeći mesec

U sedmičnom prikazu, odlazak na sledeću sedmicu

U dnevnom prikazu, odlazak na sledeća dva dana

Pritisnite ovaj taster

Strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

U prikazu, odlazak na sledeći dan

Pritisnite ovaj taster

Strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

U prikazu, odlazak na prethodni dan

Pritisnite ovaj taster

Strelica nadole

Za izvršavanje sledeće radnje

U prikazu, odlazak na sledeći čas

Pritisnite ovaj taster

Strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

U prikazu, odlazak na prethodni čas

Pritisnite ovaj taster

Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Vraćanje nazad

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Čuvanje ili slanje događaja

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+P, korišćenje strelica nagore i nadole za izbor

Za izvršavanje sledeće radnje

Odgovor na događaj

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje događaja

Tasterske prečice za poštu

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa aplikacijom Pošta.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Ctrl+R

Za izvršavanje sledeće radnje

Odgovor

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+R

Za izvršavanje sledeće radnje

Odgovor svima

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Napred

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+M

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje stavke u drugu fasciklu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+J

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje između označavanja poruke kao neželjene pošte ili kao da nije neželjena pošta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+U

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje samo nepročitanih poruka

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje svih poruka

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje opcija fascikle

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+U

Za izvršavanje sledeće radnje

Označavanje kao nepročitano

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Q

Za izvršavanje sledeće radnje

Označavanje kao pročitano

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor svih poruka

Pritisnite ovaj taster

Insert

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje između označavanja poruka zastavicom i uklanjanja zastavice

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Nova poruka

Pritisnite ovaj taster

F5

Za izvršavanje sledeće radnje

Sinhronizacija

Pritisnite ovaj taster

Alt+B

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje fokusa na dugme „bcc“

Pritisnite ovaj taster

Alt+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje fokusa na dugme „cc“

Prihvatanje

Pritisnite ovaj taster

Alt+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Odbijanje

Pritisnite ovaj taster

Alt+T

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje fokusa na dugme „Za“

Uslovno

Pritisnite ovaj taster

Alt+V

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje poziva u kalendaru

Pritisnite ovaj taster

Alt+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Slanje pošte

Pritisnite ovaj taster

Alt+i

Za izvršavanje sledeće radnje

Umetanje priloga

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor fonta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+razmaknica

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje oblikovanja

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponavljanje radnje

Pritisnite ovaj taster

F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponavljanje radnje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+[

Za izvršavanje sledeće radnje

Povećanje veličine fonta za jednu tačku

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+]

Za izvršavanje sledeće radnje

Smanjenje veličine fonta za jednu tačku

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+,

Za izvršavanje sledeće radnje

Smanjenje veličine fonta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+.

Za izvršavanje sledeće radnje

Povećanje veličine fonta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+K

Za izvršavanje sledeće radnje

Dodavanje veze

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Centrirano

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+L

Za izvršavanje sledeće radnje

Nalevo

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+R

Za izvršavanje sledeće radnje

Nadesno

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+L

Za izvršavanje sledeće radnje

Znakovi za nabrajanje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+M

Za izvršavanje sledeće radnje

Uvlačenje kad je izabran tekst

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+M

Za izvršavanje sledeće radnje

Izvlačenje

Pritisnite ovaj taster

Tab ili Shift+Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Uvlačenje/izvlačenje kada se izabere tekst ili kada je fokus na listi

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+'

Za izvršavanje sledeće radnje

Dugouzlazni akcenat

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+,

Za izvršavanje sledeće radnje

Kukica

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+6

Za izvršavanje sledeće radnje

Dugosilazni akcenat

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+;

Za izvršavanje sledeće radnje

Dijareza

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+`

Za izvršavanje sledeće radnje

Kratkouzlazni akcenat

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+7

Za izvršavanje sledeće radnje

Ligatura

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+2

Za izvršavanje sledeće radnje

Kružić

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+/

Za izvršavanje sledeće radnje

Akcenat kosa crta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+`

Za izvršavanje sledeće radnje

Znak tilda

Pritisnite ovaj taster

Alt+Ctrl+Shift+1

Za izvršavanje sledeće radnje

Obrnuti znak uzvika

Pritisnite ovaj taster

Alt+Ctrl+Shift+/

Za izvršavanje sledeće radnje

Obrnuti znak pitanja

Tasterske prečice aplikacije „Osobe“

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa aplikacijom Osobe.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Ctrl+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Dodavanje kontakta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Sačuvaj promene

Pritisnite ovaj taster

Brisanje

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje kontakta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Označavanje kontakta kao omiljenog

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+1

Za izvršavanje sledeće radnje

Kačenje kontakta na početni ekran

Pritisnite ovaj taster

Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Vraćanje nazad

Pritisnite ovaj taster

Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak na početak spiska kontakata

Pritisnite ovaj taster

Page down

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak unapred na spisku kontakata

Pritisnite ovaj taster

Page up

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak unazad na spisku kontakata

Pritisnite ovaj taster

End

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak na kraj spiska kontakata

Tasterske prečice poruka

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa aplikacijom Poruke.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Ctrl+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Pokretanje novog razgovora

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor osoba

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor emotikona

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+>

Za izvršavanje sledeće radnje

Sledeći razgovor

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+<

Za izvršavanje sledeće radnje

Prethodni razgovor

Tasterske prečice Bojanke

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa programom „Bojanka“.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

F1

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje pomoći za program „Bojanka“

Pritisnite ovaj taster

F11

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje slike u režimu celog ekrana

Pritisnite ovaj taster

F12

Za izvršavanje sledeće radnje

Čuvanje slike kao nove datoteke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor cele slike

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+B

Za izvršavanje sledeće radnje

Podebljavanje izabranog teksta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Kopiranje selekcije u ostavu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dijaloga Svojstva

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+G

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje ili skrivanje linija koordinatne mreže

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+I

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje izabranog teksta u kurziv

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Kreiranje nove slike

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+O

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje postojeće slike

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Štampanje slike

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+R

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje ili skrivanje lenjira

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Čuvanje promena u slici

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+U

Za izvršavanje sledeće radnje

Podvlačenje izabranog teksta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+V

Za izvršavanje sledeće radnje

Lepljenje selekcije iz ostave

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+W

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje dijaloga Promena veličine i iskošavanje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+X

Za izvršavanje sledeće radnje

Isecanje selekcije

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponavljanje promene

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Z

Za izvršavanje sledeće radnje

Opoziv promene

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+plus (+)

Za izvršavanje sledeće radnje

Povećavanje širine četkice, linije ili obrisa oblika za jedan piksel

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+minus (-)

Za izvršavanje sledeće radnje

Smanjenje širine četkice, linije ili obrisa oblika za jedan piksel

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Page Up

Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećanje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Page Down

Za izvršavanje sledeće radnje

Umanjenje

Pritisnite ovaj taster

Alt (ili F10)

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje saveta o tasterskim prečicama

Pritisnite ovaj taster

Alt+F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje slike i njenog prozora u programu „Bojanka“

Pritisnite ovaj taster

Strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje selekcije ili aktivnog oblika nadesno za jedan piksel

Pritisnite ovaj taster

Strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje selekcije ili aktivnog oblika nalevo za jedan piksel

Pritisnite ovaj taster

Strelica nadole

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje selekcije ili aktivnog oblika nadole za jedan piksel

Pritisnite ovaj taster

Strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje selekcije ili aktivnog oblika nagore za jedan piksel

Pritisnite ovaj taster

Shift+F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje trenutnog priručnog menija

Tasterske prečice čitača

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa aplikacijom Čitač.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

F8

Za izvršavanje sledeće radnje

Korišćenje rasporeda sa dve stranice

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+R

Za izvršavanje sledeće radnje

Rotiranje datoteke 90 stepeni u smeru kretanja kazaljke na satu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Traženje teksta u datoteci

Pritisnite ovaj taster

F7

Za izvršavanje sledeće radnje

Korišćenje režima izbora tastature

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Štampanje datoteke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+O

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje datoteke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+W

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje datoteke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+M

Za izvršavanje sledeće radnje

Početna stranica aplikacije Čitač

Tasterske prečice za vezu sa udaljenom radnom površinom

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa vezom sa udaljenom radnom površinom.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena traka aplikacija između udaljenog računara i onog koji je ispred vas

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje prikaza na prethodnu sesiju (prilikom prikazivanja sesije)

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje prikaza na sledeću sesiju (prilikom prikazivanja sesije)

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje prikaza na prvu sesiju (prilikom prikazivanja sesije)

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+strelica nadole

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje prikaza na poslednju sesiju (prilikom prikazivanja sesije)

OneDrive tasterske prečice

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa OneDrive.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Ctrl+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Izaberi sve

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+1

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena prikaza (detalji/sličice)

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+U

Za izvršavanje sledeće radnje

Otpremanje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Nova fascikla

Pritisnite ovaj taster

Esc

Za izvršavanje sledeće radnje

Obriši izbor

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+O

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje pomoću

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+O

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz fascikle

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+V

Za izvršavanje sledeće radnje

Kopiranje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Preuzimanje

Pritisnite ovaj taster

Alt+strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

Idi nagore

Pritisnite ovaj taster

Taster F2

Za izvršavanje sledeće radnje

Preimenovanje

Pritisnite ovaj taster

F5

Za izvršavanje sledeće radnje

Osvežavanje

Tasterske prečice Windows dnevnika

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa Windows dnevnikom.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

F1

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje pomoći za dnevnik

Pritisnite ovaj taster

F5

Za izvršavanje sledeće radnje

Osvežavanje liste beleški

Pritisnite ovaj taster

F6

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje sa liste beleški na belešku i obrnuto

Pritisnite ovaj taster

F11

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje beleške u režimu celog ekrana

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Biranje svih stavki na stranici

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Kopiranje selekcije u ostavu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Traženje teksta u datoteci

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+G

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak na stranicu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Pokretanje nove beleške

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+O

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje nedavno korišćene beleške

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Štampanje beleške

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Čuvanje promena u belešci

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+V

Za izvršavanje sledeće radnje

Lepljenje selekcije iz ostave

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+X

Za izvršavanje sledeće radnje

Isecanje selekcije

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponavljanje promene

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Z

Za izvršavanje sledeće radnje

Opoziv promene

Pritisnite ovaj taster

Alt+F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje beleške i njenog prozora u dnevniku

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje priručnog menija za zaglavlja kolona na listi beleški

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+V

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje beleške u određenu fascikluTasterske prečice Pisanke

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa Pisankom.

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

F1

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje pomoći za Pisanku

Pritisnite ovaj taster

F3

Za izvršavanje sledeće radnje

Traženje sledeće instance teksta u dijalogu Pronalaženje

Pritisnite ovaj taster

F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje saveta o tasterskim prečicama

Pritisnite ovaj taster

F12

Za izvršavanje sledeće radnje

Čuvanje dokumenta kao nove datoteke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+1

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje proreda sa jednim redom

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+2

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje proreda sa dva reda

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+5

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje proreda sa 1,5 redom

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Izbor celog dokumenta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+B

Za izvršavanje sledeće radnje

Podebljavanje izabranog teksta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Kopiranje selekcije u ostavu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Umetanje crteža iz programa „Microsoft Bojanka“

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Poravnavanje teksta centralno

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Traženje teksta u dokumentu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+H

Za izvršavanje sledeće radnje

Zamena teksta u dokumentu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+I

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje izabranog teksta u kurziv

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+J

Za izvršavanje sledeće radnje

Obostrano poravnavanje teksta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+L

Za izvršavanje sledeće radnje

Poravnavanje teksta levo

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Kreiranje novog dokumenta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+O

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje postojećeg dokumenta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Štampanje dokumenta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+R

Za izvršavanje sledeće radnje

Poravnavanje teksta desno

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Čuvanje promena u dokumentu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+U

Za izvršavanje sledeće radnje

Podvlačenje izabranog teksta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+V

Za izvršavanje sledeće radnje

Lepljenje selekcije iz ostave

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+X

Za izvršavanje sledeće radnje

Isecanje selekcije

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponavljanje promene

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Z

Za izvršavanje sledeće radnje

Opoziv promene

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+=

Za izvršavanje sledeće radnje

Označavanje izabranog teksta kao indeksnog

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+=

Za izvršavanje sledeće radnje

Označavanje izabranog teksta kao eksponentnog

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+>

Za izvršavanje sledeće radnje

Povećavanje veličine fonta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+<

Za izvršavanje sledeće radnje

Smanjivanje veličine fonta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena znakova u velika slova

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+L

Za izvršavanje sledeće radnje

Promena stila znakova za nabrajanje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora za jednu reč ulevo

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora za jednu reč nadesno

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+strelica nagore

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora u prethodni red

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+strelica nadole

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje kursora u sledeći red

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Home

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje na početak dokumenta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+End

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje na kraj dokumenta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Page Up

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje za jednu stranicu nagore

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Page Down

Za izvršavanje sledeće radnje

Pomeranje za jednu stranicu nadole

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Delete

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje sledeće reči

Pritisnite ovaj taster

Alt+F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje Pisanke

Pritisnite ovaj taster

Shift+F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje trenutnog priručnog menija


Internet Explorer Tasterske prečice u programu

Prečice za Internet Explorer možete pogledati u članku Internet Explorer prečice.

Više informacija o korišćenju tasterskih prečica u operativnom sistemu Windowspotražite u članku Uputstvo za snalaženje na računaru.
Potrebna vam je dodatna pomoć?