Microsoft ugovor o pružanju usluga

Ažurirano 11. juna 2014. godine
Stupa na snagu 31. jula 2014. godine

Ažuriramo naše uslove korišćenja. Novi uslovi će stupiti na snagu 1. avgusta 2015. godine. Nove uslove pogledajte ovde.

Hvala vam što ste odabrali Microsoft!

Ovo je ugovor između vas i korporacije Microsoft (ili neke njene filijale što zavisi od vašeg mesta stanovanja) u kome su opisana vaša prava na korišćenje softvera i usluga navedenih u odeljku 1.1. Pojedine uslove ovog Ugovora smo naveli u formi pitanja i odgovora da bi vam bili pregledniji. Trebalo bi da pročitate čitav Ugovor jer su svi uslovi važni i zajedno čine pravosnažni ugovor koji za vas postaje obavezujući čim ga prihvatite.

1. Opseg ugovora, prihvatljivost i promene

1.1. Koje usluge ovaj Ugovor pokriva? Outlook.com (nekadašnji Hotmail), OneDrive (nekadašnji SkyDrive), Microsoft nalog, Microsoft porodična bezbednost, Windows foto-galerija, Windows Movie Maker, Windows Live pošta, Windows Live Writer (pomenute usluge se jednim imenom nazivaju „Windows usluge“); Office.com, Microsoft Office 365 Home Premium, Microsoft Office 365 University i druge Microsoft Office brendirane usluge koje sadrže vezu do ovog Ugovora preko dopunskog ugovora („Office usluge“); Bing; i MSN jesu primarne usluge koje ovaj Ugovor pokriva. Te usluge, kao i ostali softver, veb lokacije i usluge koje sadrže vezu do ovog Ugovora jednim imenom nazivamo „Usluge“. Usluge možda nisu kompatibilne sa softverom i uslugama trećih lica. Dok koristite Usluge, morate da poštujete ove uslove („ovaj Ugovor“).

1.2. Kako prihvatam ovaj ugovor? Ako koristite Usluge ili im pristupate, ili ako se složite sa ovim uslovima u delu korisničkog interfejsa u kom se nalazi za to predviđena opcija koja vam je na raspolaganju, slažete se da ćete se pridržavati ovog Ugovora i da ga nećete menjati. Ukoliko se ne slažete, ne možete da koristite Usluge.

1.3. Da li Microsoft može da menja ovaj Ugovor nakon što ga prihvatim? Da. Microsoft povremeno može da promeni ili dopuni ove uslove. Ukoliko to uradimo, obavestićemo vas o tome u okviru korisničkog interfejsa, putem e-poruke ili na neki drugi prihvatljiv način. Ako koristite Usluge i nakon datuma od kog promena stupa na snagu, to će biti vaš pristanak na promenjene uslove. Ako se ne slažete sa promenama, neophodno je da prekinete korišćenje Usluga i otkažete sve plaćene Usluge prema uputstvima datim u odeljku 9.10 i da zatvorite svoj Microsoft nalog. U suprotnom, za vas će važiti novi uslovi.

1.4. Kakve vrste promena u Uslugama mogu da očekujem? Mi neprekidno radimo na unapređivanju Usluga i možemo da ih menjamo u bilo kom trenutku. Možemo da izdamo beta verziju Usluga ili njihovih funkcija koja možda neće raditi pravilno ili isto kao konačna verzija. Povremeno možemo da prestanemo da pružamo delove Usluga. To možemo da uradimo, na primer, ako pružanje neke Usluge postane neizvodljivo za nas, tehnologija napreduje, povratne informacije korisnika ukazuju da je potrebna promena, naši ugovori sa trećim licima više ne dozvoljavaju da obezbeđujemo dostupnost njihovog materijala ili kada nastanu spoljašnji problemi usled kojih nastavak ne bi bio razuman ili praktičan.

1.5. Sa koliko godina je moguće koristiti Usluge? Аkо kоristitе Uslugе, izјаvlјuјеtе dа stе dоstigli dоbа punоlеtstvа ili zаkоnskе оdgоvоrnоsti nа lоkаciјi nа kојој živitе ili dа imаtе vаžеći pristаnаk rоditеlја ili zаkоnskоg stаrаtеlја dа bistе mоgli dа budеtе оbаvеzаni uslоvimа ovog Ugovora. Ako ne znate da li ste punoletni u zemlji u kojoj živite ili ne razumete ovaj odeljak, nemojte da otvarate nalog pre nego što zatražite pomoć od roditelja ili zakonskog staratelja. Аkо stе rоditеlј ili zаkоnski stаrаtеlј mаlоlеtnоg licа kоје krеirа nаlоg, prihvаtаtе оvе Uslоvе u imе tоg mаlоlеtnоg licа i оdgоvоrni stе zа svе upоtrеbе nаlоgа ili Uslugа, uklјučuјući kupоvinе, nеzаvisnо оd tоgа dа li је nаlоg mаlоlеtnоg licа sаdа оtvоrеn ili ćе biti krеirаn kаsniје.

2. Microsoft nalog

2.1. Šta je to Microsoft nalog? Microsoft nalog je usluga koja vam omogućava da se prijavljujete u proizvode, veb lokacije i usluge korporacije Microsoft, kao i u one izabranih Microsoft partnera. Kada kreirate Microsoft nalog, od vas tražimo da navedete određene informacije kao što su vaše ime i lozinka, datum rođenja, određeni demografski podaci, kao i bezbednosne informacije poput alternativne adrese e-pošte ili broja telefona. Adresa e-pošte ili korisničko ime koje koristite za kreiranje svog Microsoft naloga biće jedinstveni i vaši sve dok vaš Microsoft bude aktivan. U slučaju da sami zatvorite svoj Microsoft nalog, ili da to učini korporacija Microsoft u skladu sa uslovima iz ovog Ugovora, adresa e-pošte ili korisničko ime mogu biti vraćeni u naš sistem i dodeljeni nekom drugom korisniku. Vlasnici postojećih Microsoft naloga će možda morati da navedu bezbednosne informacije da bi mogli da nastave da koriste svoj Microsoft nalog. Da biste pristupili svom Microsoft nalogu i bezbednosnim informacijama i upravljali njima, možete da posetite veb stranicu Bezbednosne informacije (https://account.live.com/proofs/Manage). Da biste pristupili Windows uslugama i Office uslugama, morate da budete prijavljeni preko Microsoft naloga. Pregledajte Izjave o privatnosti (definisane u nastavku) da biste razumeli način na koji Microsoft prikuplja i koristi informacije povezane sa vašim Microsoft nalogom. Vi ste odgovorni za očuvanje poverljivosti svojih informacija o nalogu i lozinke, a odgovorni ste i za sve aktivnosti do kojih dođe u okviru vašeg Microsoft naloga. Svoj Microsoft nalog možete da koristite da biste ostvarili pristup drugim Microsoft proizvodima, veb lokacijama i uslugama (kao što su Windows, Xbox usluge i Windows Phone). Ako to uradite, na vaše korišćenje datog proizvoda, veb lokacije ili usluge mogu da se primenjuju i odredbe i uslovi za te proizvode, veb lokacije ili usluge ukoliko su različite od ovog Ugovora. Povremeno ćete morati da se prijavite u svoj Microsoft nalog, najmanje jednom godišnje, kako bi usluge koje su povezane sa Microsoft nalogom ostale aktivne, osim u slučaju kada je u ponudi plaćenog dela Usluga navedeno drugačije. Ako se ne prijavite tokom ovog perioda, mi ćemo zatvoriti vaš nalog (što znači da nećete imati pristup Windows uslugama, Office uslugama, Sadržaju koji je uskladišten u nalogu i nijednom drugom proizvodu ni usluzi koja koristi Microsoft nalog). Ako vaše Usluge budu otkazane, mi ćemo izbrisati informacije ili Sadržaj (definisan u nastavku) koji je povezan sa vašim Microsoft nalogom, ili ćemo ih na drugi način razdvojiti od vas i vašeg Microsoft naloga ukoliko nemamo zakonsku obavezu da ih zadržimo.

2.2. Šta ako ne mogu da pristupim svom Microsoft nalogu? Ako ste zaboravili lozinku ili iz nekog drugog razloga ne možete da pristupite Microsoft nalogu, možete da oporavite Microsoft nalog tako što ćete posetiti veb stranicu Resetovanje lozinke (https://account.live.com/password/reset). Učinićemo sve što možemo da vam pomognemo da oporavite svoj Microsoft nalog; ipak, ne garantujemo da ćemo vratiti vaš Microsoft nalog u prethodno stanje niti da će Sadržaj biti oporavljen.

2.3. Šta ako moj Microsoft nalog nije nabavljan od korporacije Microsoft? Microsoft ne dozvoljava korisnicima da prenose Microsoft naloge jedan drugom, ali u nekim slučajevima dozvoljavamo nabavku Microsoft naloga preko trećeg lica, kao što su škola, preduzeće, dobavljač internet usluga (ISP), ili administrator kontrolisanog domena (http://www.domains.live.com). U takvim slučajevima to treće lice može da ima dodatna prava za vaš Microsoft nalog, poput mogućnosti da uspostavi početne vrednosti lozinke, prikaže podatke o korišćenju naloga ili podatke profila, čita i skladišti Sadržaj naloga ili obustavi ili otkaže Microsoft nalog. U takvim slučajevima se na vas primenjuje ovaj Ugovor i svi dodatni uslovi korišćenja trećeg lica koje bi ono trebalo da vam stavi na raspolaganje. Microsoft nema odgovornost nad dodatnim uslovima korišćenja trećeg lica. Ako ste administrator kontrolisanog domena, vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju u okviru naloga sa tog domena.

3. Sadržaj

3.1. Ko poseduje moj Sadržaj koji objavljujem u Uslugama? Vi. Neke Usluge vam omogućavaju da komunicirate sa drugima i delite ili čuvate različite datoteke, kao što su slike, dokumenti, muzika i video. Sadržaj vaših komunikacija i datoteka predstavlja vaš „Sadržaj“ i, osim za materijal za koji vam dajemo licencu i koji može biti uključen u vaš Sadržaj (kao što je clip art), ne polažemo prava na Sadržaj koji pružate u okviru Usluga. Vi ostajete vlasnik svog Sadržaja i odgovorni ste za njega. Ne kontrolišemo, ne proveravamo, ne podržavamo niti na bilo koji drugi način preuzimamo odgovornost za Sadržaj čiju ste dostupnost unutar Usluga omogućili vi ili neko drugi.

3.2. Ko može da pristupi mom Sadržaju? Vi imate prvobitnu kontrolu nad tim ko može da pristupi Sadržaju. Međutim, ako delite Sadržaj u javnim delovima Usluga, preko funkcija koje dozvoljavaju javno deljenje Sadržaja, ili u deljenim oblastima koje su dostupne drugima koje ste odabrali, prihvatate da svaka osoba sa kojom ste podelili Sadržaj može besplatno da koristi, sačuva reprodukuje, distribuira, emituje, prikazuje i prenosi taj Sadržaj u okviru svoje upotrebe Usluga i drugih Microsoft proizvoda i usluga (ili proizvoda i usluga korisnika licenci). Ukoliko ne želite da drugi imaju tu mogućnost, nemojte da koristi usluge za deljenje Sadržaja. Izjavljujete i garantujete da u toku trajanja ovog Ugovora imate (i imaćete) sva neophodna prava nad Sadržajem koji otpremate ili delite u okviru Usluga i da upotreba Sadržaja, kao što je razmotreno u ovom odeljku 3.2, neće kršiti nijedan zakon.

3.3. Šta Microsoft radi sa mojim Sadržajem? Kada prenesete ili otpremite Sadržaj u Usluge, dajete korporaciji Microsoft pravo da širom sveta, bez naknade, koristi Sadržaj po potrebi: za pružanje Usluga vama, u cilju vaše zaštite i poboljšavanja Microsoft proizvoda i usluga. Microsoft koristi i štiti vaš Sadržaj kao što je navedeno u Izjavi o privatnosti za Windows usluge (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=253457), Bing izjavi o privatnosti (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686), MSN izjavi o privatnosti (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248688), i Izjavi o privatnosti za Office usluge (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327851) (jednim imenom u daljem tekstu „Izjave o privatnosti“).

3.4. Koje vrste oglašavanja se koriste u Uslugama? Nеkе Uslugе su pоdržаnе оglаšаvаnjеm. Kontrole za to kako Microsoft personalizuje oglašavanje dostupne su na veb lokaciji Vaša privatnost i Microsoft personalizovani oglasi (http://choice.microsoft.com). Nе kоristimо оnо štо kаžеtе u е-pоrukаmа, ćаskаnjimа, vidео pоzivimа ili gоvоrnој pоšti, dа bismо vаs cilјаli оglаšаvаnjеm. Za ciljano oglašavanje ne koristimo ni vаšе dоkumеntе, fоtоgrаfiје ili drugе ličnе dаtоtеkе. Nаšе smеrnicе zа оglаšаvаnjе dеtаlјnо su оpisаnе u Izјаvаmа о privаtnоsti.

3.5. Da li Microsoft ima usluge u kojima je glas omogućen? Da. Ako koristite neku funkciju u kojoj je glas omogućen, pristajete na to da Microsoft snima i prikuplja vaš glasovni unos koji će Microsoft koristiti za poboljšanje kvaliteta i tačnosti usluga u kojima je glas omogućen i onako kako je detaljno opisano u Izjavama o privatnosti.

3.6. Kakav tip Sadržaja ili radnji nije dozvoljen? Da bismo zaštitili dvoje korisnike i Usluge, doneli smo ova Pravila ponašanja koja određuju način korišćenja Usluga. Sadržaj ili radnje koje krše ovaj Ugovor nisu dozvoljene.

 1. i. Ne koristite Usluge da biste uradili nešto nezakonito.

 2. ii. Ne upuštajte se u aktivnosti koje iskorišćavaju i povređuju decu ili prete da ih povrede.

 3. iii. Ne šaljite bezvrednu poštu i ne koristite svoj nalog da biste pomogli drugima da je šalju. Bеzvrеdnа pоštа оbuhvаtа nеžеlјеnu mаsоvnu pоštu, оbјаvе i trеnutnе pоrukе.

 4. iv. Ne prikazujte neprikladne slike javno (npr. golotinju, bestijalnost ili pornografiju).

 5. v. Nе učеstvuјtе u аktivnоstimа kоје su lаžnе ili оbmаnjuјućе (npr. pokušaji traženja nоvca sа lаžnim nаmеrаmа, lаžnо prеdstаvlјаnje).

 6. vi. Ne upuštajte se u aktivnosti koje su štetne za Usluge ili druge (npr. virusi, proganjanje, govor mržnje, zagovaranje nasilja protiv drugih).

 7. vii. Ne kršite prava drugih (npr. neovlašćeno deljenje muzike zaštićene autorskim pravima, preprodaja ili druga distribucija Bing mapa, fotografija i drugog Sadržaja).

 8. viii. Nе učеstvuјtе u аktivnоstimа kоје kršе prаvа nа privаtnоst ili zаštitu pоdаtаkа drugih.

U velikom broju slučajeva Microsoft je obavešten o kršenju Pravila ponašanja preko žalbi korisnika, ali možemo primeniti i automatizovane tehnologije za otkrivanje dečije pornografije ili nasilnog ponašanja koje može da ošteti sistem, naše klijente i druge. Kada ispituje ovakve pojave, Microsoft ili njegovi agenti mogu pregledati Sadržaj da bi rešili problem. To je dodatno u odnosu na korišćenje podataka koja opisujemo u ovom Ugovoru i Izjavi o privatnosti.

3.7. Može li Microsoft da ukloni moj Sadržaj iz Usluga? Da. Microsoft će ukloniti vaš Sadržaj, ograničiti njegovu distribuciju ili onemogućiti pristup njemu ako ustanovimo da krši ovaj Ugovor, primimo žalbu drugog korisnika, primimo obaveštenje o kršenju autorskih prava ili drugi pravni zahtev za uklanjanje. Možemo takođe da blokiramo isporuku poruka (poput e-pošte ili trenutnih poruka) ka Uslugama ili iz njih u cilju zaštite Usluga ili naših korisnika, ili da na drugi način sprovedemo odredbe ovog Ugovora.

4. Otkazivanje Usluga

4.1. Šta će se dogoditi ako ne postupam u skladu sa ovim Ugovorom? Ako prekršite ovaj Ugovor, postoji niz radnji koje možemo da preduzmemo, uključujući uklanjanje vašeg Sadržaja iz Usluga, suspendovanje ili otkazivanje vašeg pristupa Uslugama, deaktiviranje ili ukidanje vašeg Microsoft naloga (što znači da možda više nećete imati pristup tim Microsoft proizvodima, uslugama, ili Sadržaju koji je povezan sa vašim Microsoft nalogom), i/ili prijavljivanje takve aktivnosti odgovarajućim nadležnim organima. Sadržaj koji se izbriše možda neće moći da se vrati.

4.2. Da li postoje drugi načini za gubitak pristupa Uslugama? Da. Ukoliko se ne prijavite u Microsoft nalog (bez obzira na to da li za to koristite Outlook.com, OneDrive, ili neku drugu uslugu za koju vam je potreban Microsoft nalog) najmanje jednom godišnje (pogledajte odeljak 2.1), to znači da nećete moći da pristupite Uslugama id a ćete izgubiti Sadržaj (osim ako nije navedeno drugačije u ponudi Usluga koje se plaćaju). Osim toga, Microsoft može prestati da pruža delove Usluga, u skladu sa odeljkom 1.4. Ukoliko se prijavite za plaćeni deo Usluga, a plaćanje ne obavite na vreme, možemo da prekinemo ili otkažemo tu Uslugu (više detalja potražite u odeljku 9.1).

4.3. Kako mogu da prekinem korišćenje Usluga?Uvek i iz bilo kog razloga možete da prekinete korišćenje Usluga koje su povezane sa vašim Microsoft nalogom tako što ćete posetiti veb stranicu Nalog (https://account.live.com/closeaccount.aspx). Da biste otkazali deo Usluga koji se plaća, pogledajte odeljak 9.10. Ako otkazujete svoje Usluge, najbrži način da uklonite svoj Sadržaj iz Usluga je da ga ručno uklonite iz različitih komponenti Usluga (na primer, ručno izbrišite svoju e-poštu). Ipak, imajte na umu to da iako Sadržaj koji je izbrisan ili povezan sa zatvorenim nalogom možda nije pristupačan vama, on još neko vreme može ostati u našem sistemu. Pogledajte Izjave o privatnosti da biste dobili više informacija o praksama zadržavanja sadržaja korporacije Microsoft.

4.4. Šta se događa ako moje Usluge budu otkazane ili okončane? Ako su vaše Usluge otkazane ili okončane (bez obzira da li ste to uradili sami ili smo to uradili mi), vaše pravo na korišćenje Usluga prestaje istog trenutka, a licenca za korišćenje softvera prestaje da važi. Nakon toga morate da deinstalirate softver, a druga mogućnost je da ga mi onemogućimo. Ako je vaš Microsoft nalog otkazan (bez obzira da li ste to uradili sami ili smo to uradili mi), vaše pravo na korišćenje Microsoft naloga prestaje istog trenutka. Ako je bilo koja vaša Usluga otkazana ili okončana, ili ako je vaš Microsoft nalog zatvoren, izbrisaćemo informacije ili Sadržaj povezane sa vašim Microsoft nalogom, ili ćemo ih na drugi način odvojiti od vas i vašeg Microsoft naloga. Nemamo nikakve obaveze da vam vratimo Sadržaj.

5. Privatnost

Vaša privatnost nam je važna. U Izjavama o privatnosti opisujemo kako koristimo i štitimo vaš Sadržaj i druge informacije koje prikupimo od vas. To su važne informacije, pa ih pročitajte pažljivo. Ovaj Ugovor obuhvata Izjave o privatnosti samim pozivanjem na njih. Korišćenjem Usluga ili prihvatanjem ovih uslova, potvrđujete da ste sa glasni sa tim da Microsoft prikuplja, koristi i otkriva vaš sadržaj i informacije kao što je opisano u Izjavama o privatnosti.

6. Prekid rada Usluga i rezervne kopije

Trudimo se da Usluge stalno funkcionišu. Međutim, povremeno dolazi do prekida i lošeg funkcionisanja svih usluga na mreži, pa Microsoft nije odgovoran ni za kakav prekid ili gubitak koji pretrpite kao posledicu toga. Trebalo bi da redovno pravite rezervne kopije Sadržaja koji čuvate u Uslugama. Plan redovnog pravljenja rezervnih kopija vam može pomoći da sprečite gubitak Sadržaja. Trudimo se da obezbedimo detaljni status usluge na veb lokaciji Status usluge (http://status.live.com).

7. Softver

7.1. Koje odredbe regulišu softver koji je deo Usluga? Osim ako nije praćen odvojenim ugovorom o licenciranju, sav softver koji dobijete od nas u okviru Usluga podleže odredbama ovog Ugovora. Softver se licencira, ne prodaje, i Microsoft zadržava sva ostala prava na softver koja korporacija Microsoft nije izričito dala, bilo da je to implicitno, zabranom poricanja prethodne izjave ili na dugi način. Ako ovaj Ugovor reguliše veb lokaciju koju pregledate, sve skripte ili kodove trećeg lica, do kojih vodi veza sa ove veb lokacije ili koje se pominju na njoj, licenciraju treća lica koja poseduju taj kôd, a ne Microsoft.

7.2. Kako mogu da koristim softver koji je obezbeđen kao deo Usluga? Dajemo vam pravo da u sklopu korišćenja Usluga instalirate i koristite jedan primerak softvera po uređaju širom sveta koji će koristiti samo jedna osoba odjednom, ali samo ukoliko poštujete sve druge uslove iz ovog Ugovora.

7.3. Da li postoji još nešto što ne smem da radim sa softverom ili Uslugama? Da. Pored drugih ograničenja u ovom Ugovoru, ne smete zaobilaziti ili preskakati tehnološke mere zaštite u softveru ili u vezi sa njim ili Uslugama, niti vršiti rastavljanje, dekompilaciju ili reverzni inženjering bilo kog softvera ili drugih aspekata Usluga koji su uključeni ili dostupni preko Usluga, osim i samo u meri u kojoj to isključivo dozvoljava primenjivi zakon za autorska prava; ne smete odvajati komponente softvera ili Usluga za korišćenje na različitim uređajima; objavljivati, kopirati, iznajmljivati, izdavati ili pozajmljivati softver ili Usluge; niti prenositi softver, licence softvera ili druga prava za pristup i korišćenje Usluga. Ne smete koristiti Usluge na bilo koji drugi neovlašćeni način koji bi mogao da ometa nečije korišćenje ili da dobijete neovlašćeni pristup bilo kojoj usluzi, podacima, nalogu ili mreži. Ne smete da omogućite pristup Uslugama neovlašćenim aplikacijama nezavisnih proizvođača.

7.4. Kako se ažurira softver? Možemo automatski da proverimo verziju vašeg softvera. Takođe, povremeno možemo automatski da preuzimamo ispravke za softver. Slažete se da ćete prihvatiti takve ispravke koje su predmet ovih uslova osim ukoliko one nisu praćene drugim uslovima. Ako postoje drugi uslovi, onda se oni primenjuju. Microsoft se ne obavezuje na to da će bilo kakve ispravke biti dostupne i ne garantuje da ćemo pružati podršku za verziju sistema za koju ste licencirali svoj softver. Takve ispravke možda nisu kompatibilne sa softverom i uslugama čiji su dobavljači treća lica.

8. Dodatne odredbe za Office usluge, MSN i Bing

8.1. Medijski elementi i predlošci za Office usluge. Ako koristite Office usluge, možete imati pristup medijskim slikama, clip art kolekciji, animacijama, zvucima, muzici, video klipovima, predlošcima i drugim oblicima sadržaja („medijski elementi“) koji su omogućeni uz softver i dostupni na lokaciji Office.com kao deo usluga povezanih sa softverom. Microsoft vam daje licencu da kopirate, distribuirate, izvodite i prikazujete medijske elemente koje dobijate uz Office usluge u projektima i dokumentima, ali ne smete (i) da prodajete, licencirate ili distribuirate kopije bilo kojih medijskih elemenata, samostalno ili kao proizvod, ukoliko primarnu vrednost tog proizvoda čine medijski elementi, (ii) date klijentima pravo da dalje licenciraju ili distribuiraju medijske elemente, (iii) licencirate ili distribuirate u komercijalne svrhe medijske elemente koji sadrže podatke koji mogu lično da identifikuju osobe ili prikaze državnih institucija, logotipa, žigova ili amblema, ili da koristite ove vrste slika na načine koji bi implicirali odobrenje vašeg proizvoda, entiteta ili aktivnosti ili povezanost sa njima, ili (iv) kreirate nepristojna ili klevetnička dela pomoću medijskih elemenata. Drugi medijski elementi kojima može da se pristupa na drugim veb lokacijama preko nekih Office usluga regulisani su uslovima na tim veb lokacijama.

8.2. Bing i MSN materijal. Člаnci, tеkst, fotografije, vidео zаpisi, mаtеriјаl trеćih licа i vidео plејеr koji se može ugraditi dоstupаn u uslugаmа Bing i MSN nаmеnjеni su isklјučivо zа nеkоmеrciјаlnu, ličnu upоtrеbu i, i ukoliko negde drugde u ovom Ugovoru nije drugačije navedeno ili ako to Microsoft nije izričito dozvolio, ne smeju se preuzimati, kopirati, objavljivati, iznajmljivati, pozajmljivati niti ponovo distribuirati bez ovlašćenja nosilaca prava, osim i samo u meri u kojoj to isključivo dozvoljava primenjivi zakon za autorska prava. Ovaj materijal se ne prodaje, već se licencira i Microsoft ili drugi nоsiоci prаvа zаdržаvајu svа prаvа nа mаtеriјаl kоја Microsoft niје izričitо оdоbriо оvim uslоvimа licеncirаnjа, bilо pоdrаzumеvаnо, zаbrаnоm pоricаnjа prеthоdnе izјаvе ili nа nеki drugi nаčin. Treća lica mogu da odluče da prodaju ili licenciraju dodatni materijal u uslugama Bing ili MSN. Microsoft nije odgovoran za takav materijal ni usluge. Video plejer iz usluge koji je moguće ugraditi ne možete da koristite ni na jednoj Veb lokaciji čiji je osnovni cilj prikaz oglasa, ostvarivanje zarade od pretplate ili je direktna konkurencija uslugama Bing i MSN bez našeg prethodnog izričitog i pismenog pristanka. Slažete se s tim da korišćenje video plejera koji se može ugraditi može dovesti do dodatnih troškova za treća lica, isplata i autorskih honorara uključujući autorske honorare za javno izvođenje koji su na snazi u vašoj zemlji ili regionu.

8.3. Slike iz ptičje perspektive u usluzi Bing mape. U usluzi Bing mape nе mоžеtе dа kоristitе slikе iz ptičје pеrspеktivе Sјеdinjеnih Аmеričkih Držаvа, Kаnаdе, Меksikа, Nоvоg Zеlаndа, Аustrаliје ili Јаpаnа u zvаničnе svrhе bеz nаšеg zаsеbnоg pismеnоg оdоbrеnjа.

9. Ako obavljate plaćanje ka korporaciji Microsoft, na vas se primenjuju sledeći uslovi

9.1. Naknade. Аkо је sа nеkim dеlоm Uslugа pоvеzаnа nеkа nаknаdа, prihvаtаtе dа ćеtе је plаtiti. Cena koja je navedena za Uslugu ne uključuje sve primenjive poreze i isplatu valutne konverzije, osim u slučaju kada je drugačije navedeno. Vi ste jedini odgovorni za plaćanje tih poreza ili drugih troškova. Možemo da prekinemo ili otkažemo Usluge ukoliko od vas ne dobijemo blagovremenu i celokupnu isplatu. Prekid ili otkazivanje Usluga usled neplaćanja može da dovede do gubitka pristupa nalogu i korišćenja naloga i Sadržaja u njemu.

9.2. Nalog za naplatu. Da biste mogli da platite cenu Usluge, od vas će u trenutku upisivanja za datu Uslugu biti zatraženo da navedete način plaćanja. Svojim informacijama o nalogu za naplatu i načinu plaćanja možete da pristupite i da ih promenite na veb lokaciji Upravljanje nalogom i naplatom (https://commerce.microsoft.com). Pored toga, prihvatate da Microsoft ima dozvolu da koristi sve ažurirane informacije o nalogu koje se odnose na način plaćanja koji je obezbedila vaša banka ili primenjiva mreža za plaćanja. Prihvatate da ćete u svakom trenutku imati ažurirane informacije o nalogu za naplatu. Promene koje su unete u nalog za naplatu neće uticati na troškove koje prosleđujemo na vaš nalog za naplatu pre razumnog roka u kom smo mogli da postupimo u skladu sa vašim promenama naloga za naplatu.

9.3. Naplata. Time što korporaciji Microsoft navodite način plaćanja, vi (i) izjavljujete da imate ovlašćenje za korišćenje načina naplate koji ste naveli i da su sve informacije koje navodite istinite i tačne; (ii) dajete ovlašćenje korporaciji Microsoft da vam naplati Usluga pomoću vašeg načina plaćanja; i (iii) dajete ovlašćenje korporaciji Microsoft da vam naplati sve funkcije Usluge koje se plaćaju za koje ste se svojevoljno upisali ili ih koristite dok je ovaj Ugovor na snazi. Naplatu od vas možemo da izvršimo (a) unapred; (b) u trenutku kupovine; (v) odmah nakon kupovine ili (g) periodično za Usluge pretplate. Možemo i da vam naplatimo odobreni iznos i unapred ćemo obavestiti o bilo kakvoj promeni iznosa za naplatu kod Usluga sa periodičnom pretplatom. Možemo izvršiti istovremenu naplatu za više prethodnih perioda plaćanja u slučajevima da postoje iznosi koji već nisu obrađeni.

9.4. Automatsko obnavljanje. Pod uslovom da je automatsko obnavljanje dozvoljeno u vašoj zemlji, provinciji ili državi, poslaćemo vam obaveštenje u e-poruci pre automatskog obnavljanja vaših Usluga. Kada vas obavestimo da će Usluge biti automatski obnovljene, možemo ih obnoviti automatski i to vam naplatiti po aktuelnoj ceni za period obnavljanja. Pored toga, podsećamo vas da ćemo naplatu za obnavljanje Usluga izvršiti u skladu sa vašim odabranim načinom plaćanja, bez obzira na to da li je postojao u evidenciji na dan plaćanja, ili je naveden kasnije. Takođe, pružićemo vam uputstva o tome kako možete da otkažete Usluge. Da biste izbegli izvršenje naplate za obnavljanje, morate da otkažete Usluge pre datuma obnavljanja.

9.5. Izvоdi nа mrеži i grеškе. Mi ćemo vаm dоstаviti izvоd о nаplаti nа mrеži nа veb lokaciji Upravljanje nalogom i naplatom (https://commerce.microsoft.com), nа kојој mоžеtе dа pоglеdаtе i оdštаmpаtе izvоd. To je jedini izvod o plaćanju koji obezbeđujemo. Sami ste odgovorni za to da odštampate i sačuvate primerak svakog izvoda na mreži i zadržite ga u svojoj evidenciji. Ukoliko napravimo grešku na vašem računu, morate da nas obavestite o tome u roku od 120 dana od prvog pojavljivanja greške na računu, osim ako u okviru vašeg zakonodavstva nije dozvoljen duži rok. Odmah ćemo istražiti naplatu. Ako nas ne obavestite u tom vremenskom periodu, oslobađate nas kompletne odgovornosti i potraživanja odštete usled greške, a mi nećemo biti u obavezi da ispravimo grešku ili obezbedimo refundiranje. Ako Microsoft primeti grešku u naplati, mi ćemo je ispraviti u roku od 90 dana.

9.6. Period odustajanja. Kada od nas zahtevate neku Uslugu, prihvatate da možemo da počnemo odmah da je pružamo. Nećete imati pravo na period za otkazivanje ili „odustajanje“, izuzev u slučajevima kada je period odustajanja zakonski propisan. Usluge koje se plaćaju možete da otkažete prema uputstvima koja su navedena u odeljku 9.10. Ako vaš zakonski okvir propisuje period odustajanja, a vi obavite otkazivanje u tom periodu, dobićete potpuni povraćaj u razumnom vremenskom roku. Ako ste stanovnik Tajvana, možete da otkažete Uslugu tako što ćete nas pismeno obavestiti u roku od sedam (7) dana nakon prijema Usluge bez ikakvih zaduženja po osnovu troška ili cene i dobićete pun povraćaj.

9.7. Ponude za probne periode. Ako učestvujete u nekoj ponudi za probni period, potrebno je da otkažete Usluge do kraja probnog perioda da biste izbegli nastanak novih troškova ako vas nismo vas drugačije obavestili. Ako ne otkažete Usluge do kraja probnog perioda, možemo da vam naplatimo Usluge.

9.8. Promene cene. U svakom trenutku možemo da promenimo cenu Usluga i o tome ćemo vas obavestiti e-poštom najkasnije 15 dana pre promene cene. Ako se ne slažete sa promenom cene, Usluge morate da otkažete i da prestanete da ih koristite pre nego što promena cene stupi na snagu. Ako postoje fiksni period i cena za vašu ponudu za Uslugu, ta cena će ostati na snazi za taj period.

9.9. Smernice za povraćaj novca. Osim ako nije drugačije određeno zakonom ili nekom određenom ponudom Usluge, sve kupovine su konačne i ne podležu povraćaju novca.

9.10. Otkazivanje Usluga. Usluge možete da otkažete u bilo kom trenutku, sa ili bez razloga. Informacije i uputstva o tome kako možete da otkažete Usluge date su na veb lokaciji Upravljanje naplatom i nalogom (https://commerce.microsoft.com). Osim u slučaju da je to drugačije određeno zakonom ili pravnom nadležnošću koje važe kod vas, trebalo bi da pogledate ponudu koja opisuje Usluge jer (i) možda u trenutku otkazivanja nećete dobiti refundaciju; (ii) ste možda u obavezi da platite troškove otkazivanja ako je to dozvoljeno zakonom; (iii) možda imate obavezu da platite sve troškove nastale unutar vašeg naloga za naplatu pre datuma otkazivanja; ili (iv) možete da izgubite mogućnost pristupa i korišćenja naloga ako otkažete Usluge; ili, ako živite u Tajvanu, (v) možete da dobijete refundaciju iznosa u iznosu koji je jednak neiskorišćenim sredstvima koje ste uplatili za Usluge, a koji će biti obračunat prilikom otkazivanja. Ako ih otkažete, Usluge će isteći na kraju vremenskog perioda aktuelne Usluge ili, ako vaš nalog obrađujemo periodično, na kraju perioda u kojem ste otkazali Usluge.

9.11. Zakasnela plaćanja. Morate da platite sve razumne troškove koji nastanu tokom naplate bilo kakvih zaostalih iznosa. Tu spadaju razumni troškovi advokata, kao i drugi pravni troškovi i cene do maksimuma koji je dozvoljen zakonom.

9.12. Plaćanja vama. Ukoliko vam dugujemo plaćanje, prihvatate da ćete nam blagovremeno i tačno dostaviti sve informacije potrebne za plaćanje. Odgovorni ste za sve poreze i naknade koji mogu nastati usled ovog plaćanja ka vama. Morate i da se pridržavate svih drugih uslova koje postavimo kako biste ostvarili svoje pravo na bilo kakva plaćanja. Ako greškom primite uplatu, naše je pravo da storniramo plaćanje ili zahtevamo povraćaj uplate. Prihvatate da ćete sarađivati sa nama u našim nastojanjima da to obavimo. Takođe možemo da vam smanjimo uplatu bez obaveštenja da bismo obavili korekciju prema svim prethodnim pretplatama.

9.13. Usluge i troškovi pristupa internetu. Odgovorni ste za plaćanje troškova dobavljačima pristupa internetu ili Wi-Fi mreži. Ti troškovi su dodatni iznos pored troškova koje imate za Usluge. Ukoliko Uslugama pristupate preko bežičnih uređaja (npr, mobilni telefoni, tableti), vaš operater bežičnog interneta može da vam naplati troškove za obaveštenja, pregledanje veba, razmenu poruka i drugih usluga koje zahtevaju korišćenje etra i usluga bežičnih podataka. Raspitajte se kod svog operatera da biste proverili da li postoje slični troškovi koji bi mogli da se primene na vas. Samo ste vi odgovorni za sve troškove koje napravite za pristup Uslugama putem bežične ili neke druge komunikacijske usluge.

10. BEZ GARANCIJA

MICROSOFT I NAŠI PARTNERI, LOKALNI PRODAVCI, DISTRIBUTERI I DOBAVLJAČI NE DAJU NIKAKVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, KAO NI JEMSTVA ILI USLOVE KOJI SE TIČU VAŠEG KORIŠĆENJA USLUGA. RAZUMETE DA JE KORIŠĆENJE USLUGA VAŠ RIZIK I DA MI USLUGE PRUŽAMO „TAKVE KAKVA JESU“, „SA SVIM MANAMA“ I „TAKVE KAKVE SU DOSTUPNE“. MICROSOFT NE GARANTUJE TAČNOST, NITI PRAVOVREMENOST INFORMACIJA DOSTUPNIH U OKVIRU USLUGA. U МЕRI U KОЈОЈ ЈЕ ТО DОZVОLJЕNО LОKАLNIМ ZАKОNОМ, ISKLJUČUЈЕМО BILО KОЈЕ PОDRАZUМЕVАNЕ GАRАNCIЈЕ, UKLЈUČUЈUĆI ОNЕ О PОDЕSNОSТI ZА PRОDАЈU, ZАDОVОLЈАVАЈUĆЕМ KVАLIТЕТU, PОDЕSNОSТI ZА ОDRЕĐЕNU NАМЕNU, ОBАVЕZI ULАGАNЈА SТRUČNОG ТRUDА I NЕKRŠЕNЈU PRАVА INТЕLЕKТUАLNЕ SVОЈINЕ. LOKALNI ZAKON VAM MOŽDA OBEZBEĐUJE NEKA PRAVA. NIJEDAN DEO OVOG UGOVORA NEMA ZA CILJ DA UTIČE NA TA PRAVA UKOLIKO SU PRIMENJIVA.

PRIHVATATE TO DA RAČUNARSKI I TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI NISU SAVRŠENI I DA SE DEŠAVAJU POVREMENI PREKIDI. NE GARANTUJEMO DA ĆE USLUGE RADITI BEZ PREKIDA, BLAGOVREMENO, BEZBEDNO ILI BEZ GREŠKE, KAO NI DA NEĆE DOĆI DO GUBITKA SADRŽAJA.

Korisnici koji žive u Australiji in a Novom Zelandu imaju određene zakonske garancije koje propisuje australijski Zakon o potrošačima, odnosno novozelandski Zаkоn о gаrаnciјаmа zа potrošače i nijedan deo ovog Ugovora nema za cilj da utiče na ta prava.

11. Ograničenje odgovornosti.

Ako Microsoft prekrši ovaj Ugovor, slažete se sa tim da će vaš jedini pravni lek biti odšteta od korporacije Microsoft ili njenih filijala, lokalnih prodavaca, distributera i dobavljača za direktnu štetu koja ne prelazi iznos jednomesečne cene Usluga (ili najviše 10,00 USD ako su Usluge besplatne). NE MOŽETE DA NADOKNADITE BILO KAKVE DRUGE ŠTETE ILI GUBITKE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, DIREKTNE, POSLEDIČNE, SPECIJALNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE ILI KAZNENE ŠTETE, KAO NI GUBITAK PROFITA. Ova ograničenja i isključenja su primenjiva ako pravni lek ne nadoknadi vaš gubitak u potpunosti ili ne ispuni svoju osnovnu svrhu ili ako trebalo da znamo za mogućnost nastanka štete. U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, ova ograničenja i isključenja se primenjuju na sve što je povezano sa ovim Ugovorom, kao što su gubitak Sadržaja; bilo kakav virus koji utiče na vaše korišćenje Usluge; odlaganja ili neuspela pokretanja ili dovršavanja prenosa ili transakcija; potraživanja u vezi sa kršenjem ugovora, garancije ili uslova; stroga odgovornost; nemar; obmana ili propust; prestup; kršenje statuta ili propisa; ili neosnovano bogaćenje. Neka ili sva ova ograničenja ili isključenja se možda ne primenjuju na vas ako vaša država, pokrajina ili zemlja ne dozvoljava isključenja ili ograničenja slučajne, posledične ili druge štete.

12. Microsoft potpisnik ugovora, nadležni sud i primenjivo pravo

 1. Sjedinjene Države. Ukoliko živite (ili vam je centrala preduzeća smeštena) u Sjedinjenim Državama, ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Za tumačenje ovog Ugovora, tužbe u vezi sa njegovim kršenjem i sve druge tužbe (uključujući zaštitu potrošača, nepoštenu konkurenciju i tužbe za delikte), bez obzira na principe sukoba zakonskih principa, važe zakoni države u kojoj živite, osim što FAA propisuje sve što je u vezi sa arbitražom. Vi i mi, za sve sporove za koje se sudi (ne na arbitražnom sudu i ne na sudu za sporove oko malih novčanih iznosa), a koji proizilaze iz ovog Ugovora ili Usluga ili su u vezi sa njima, neopozivo prihvatamo isključivu jurisdikciju i nadležnost državnih i federalnih sudova u okrugu King, država Vašington.

 2. Kanada. Ukoliko živite (ili vam je centrala preduzeća smeštena) u Kanadi, ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Za tumačenje ovog Ugovora, tužbe u vezi sa njegovim kršenjem i sve druge tužbe (uključujući zaštitu potrošača, nepoštenu konkurenciju i tužbe za delikte), bez obzira na principe sukoba zakonskih principa, važe zakoni provincije u kojoj živite. Vi i mi, za sve sporove za koje se sudi, a koji proizilaze iz ovog Ugovora ili Usluga ili su u vezi sa njima, neopozivo prihvatamo isključivu jurisdikciju i nadležnost sudova u Ontariju.

 3. Severna ili Južna Amerika izvan Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Ukoliko živite (ili vam je centrala preduzeća smeštena) u Severnoj ili Južnoj Americi izvan Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Zakon savezne države Vašington određuje tumačenja ovog Ugovora i primenjuje se kod tužbi za kršenje Ugovora bez obzira na principe izbora zakonske regulative. Sve ostale tužbe, uključujući tužbe po osnovu zakona o zaštiti potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji i u slučaju delikta, podležu zakonima zemlje u kojoj pružamo vaše Usluge.

 4. Evropa. Ukoliko živite (ili vam je centrala preduzeća smeštena) u Evropi i ako koristite besplatne delove Usluga (kao što su Bing i MSN), ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Zakoni savezne države Vašington u SAD važe u svim tužbama koje su povezane sa Uslugama koje se ne naplaćuju, bez uticaja na obavezne zakonske odredbe koje važe u zemlji u kojoj vam pružamo naše Usluge. Ako ste platili korišćenje dela Usluga (kao što su Outlook.com bez oglasa ili Office usluge), ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Zаkоni zеmlје u kојој vаm pružаmо Uslugе rеgulišu svе tužbе vezane za Uslugе koje se plaćaju, uklјučuјući tužbе о zаštiti pоtrоšаčа. Ukoliko Uslugama pristupate iz Nemačke, na vas se primenjuje Ugovor koji se nalazi na adresi http://g.msn.de/0TO_/dede.

 5. Bliski istok ili Afrika. Ukoliko živite (ili vam je centrala preduzeća smeštena) na Bliskom istoku ili u Africi i ako koristite besplatne delove Usluga (kao što su Bing i MSN), ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Ako ste platili korišćenje dela Usluga, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Kod svih Usluga, zakoni Luksemburga određuju tumačenja ovog Ugovora i primenjuju se kod tužbi za kršenje ugovora bez obzira na principe neusaglašenosti odredbi zakona. Sve ostale tužbe (uključujući tužbe po osnovu zakona o zaštiti potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji i u slučaju delikta) podležu zakonima zemlje u kojoj vam pružamo Usluge. Vi i mi, za sve sporove koji proizilaze iz ovog Ugovora ili Usluga ili su u vezi sa njima, neopozivo prihvatamo isključivu jurisdikciju i nadležnost sudova u Luksemburgu.

 6. Аziја ili Јužni Pаcifik, оsim аkо vаšа zеmlја niје pоsеbnо nаvеdеnа u nаstаvku. Ukoliko živite (ili vam je centrala preduzeća smeštena) u Аziјi ili Јužnom Pаcifiku i ako koristite besplatne delove Usluga (kao što su Bing i MSN), ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Аkо stе plаtili dа bistе kоristili dео Uslugа, ugоvоr sklаpаtе sа kоrpоrаciјоm Microsoft Regional Sales Corp. kоја је оrgаnizоvаnа pо zаkоnimа držаvе Nеvаdа u SАD, а kоја imа оgrаnаk u Singаpuru sа sеdištеm nа аdrеsi 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Kod svih Usluga, zаkоni držаvе Vаšingtоn rеgulišu tumаčеnjе оvog Ugovora, bеz оbzirа nа sukоb zаkоnskih principа. Bilo kakvi sporovi koji proisteknu iz ovog Ugovora ili Usluga ili u vezi sa njima, uključujući bilo kakva pitanja koja se odnose na njegovo postojanje, važenje ili raskidanje, biće upućeni na arbitražu u Singapur i tamo konačno rešeni u skladu sa pravilima arbitraže Međunarodnog centra za arbitražu u Singapuru (SIAC), za koja se smatra da su uključena kao referenca u ovu klauzulu. Arbitražni postupak će voditi jedan arbitar koga imenuje predsedavajući SIAC-a. Arbitraža će se voditi na engleskom jeziku. Odluka arbitra će biti konačna, obavezujuća i neosporna, te se može koristiti kao osnova za donošenje presude u bilo kojoj državi ili regionu.

 7. Japan. Ukoliko živite (ili vam je centrala preduzeća smeštena) u Japanu i ako koristite besplatne delove Usluga (kao što su Bing i MSN), ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Ako ste platili korišćenje dela Usluga, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Kod svih Usluga, zаkоni Japana rеgulišu tumаčеnjе оvog Ugovora i sve sporove koji proisteknu iz njega ili su u vezi sa njim. Vi i mi nеоpоzivо pristајеmо nа isklјučivu оriginаlnu јurisdikciјu i nаdlеžnоst Оkružnоg sudа u Тоkiјu zа svе spоrоvе prоizаšlе iz оvih Uslоvа ili Uslugа, оdnоsnо u vеzi sа njimа.

 8. Kina. Ukoliko živite (ili vam je centrala preduzeća smeštena) u Kini, ugovor sklapate sa kompanijom Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC ako koristite MSN, Bing ili Windows Live Messenger; za ovaj Ugovor važe zakoni Kine jer se on odnosi na vaše korišćenje Usluga iz ovog Ugovora koje održava Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited. Ukoliko koristiteMSN, Bing ili Windows Live Messenger što je regulisano ovim Ugovorom, bilo kakvi sporovi koji proisteknu iz ovog Ugovora ili Usluga ili u vezi sa njima, uključujući bilo kakva pitanja koja se odnose na postojanje, važenje ili raskidanje ovog Ugovora, biće upućeni na arbitražu pri Komisiji za međunarodnu privrednu i trgovinsku arbitražu Kine („CIETAC“), a ta arbitraža će biti sprovedena u skladu sa pravilnikom CIETAC-a koji je važio u trenutku kada je podnet zahtev za arbitražu. Arbitražna odluka biće konačna i obavezujuća za obe strane. Za korišćenje svih ostalih Usluga koje obuhvata ovaj Ugovor, ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Kod tih Usluga za ovaj Ugovor važe zakoni savezne države Vašington bez obzira na principe neusaglašenosti odredbi zakona. Nadležnost državnih ili federalnih sudova sa sedištem u okrugu King, Vašington, SAD nije isključiva. Ovaj odeljak 12(h) ipak ne sprečava nijednu stranu da zatraži izricanje privremene mere pred odgovarajućom jurisdikcijom za svako (i) kršenje prava nad intelektualnom svojinom te strane, (ii) kršenje obaveza o poverljivosti prema toj strani koje propisuje ovaj Ugovor, ili (iii) sprovođenje ili priznavanje bilo kakve sudske odluke ili naloga donetih pred odgovarajućom jurisdikcijom.

 9. Republika Koreja. Ukoliko živite (ili vam je centrala preduzeća smeštena) u Republici Koreji i ako koristite besplatne delove Usluga (kao što su Bing i MSN), ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Ako ste platili korišćenje dela Usluga, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Kod svih Usluga, zаkоni Rеpublikе Kоrеје rеgulišu оvaj Ugovor. Vi i mi dајеmо nеоpоziv pristаnаk zа isklјučivu оriginаlnu јurisdikciјu i nаdlеžnоst Cеntrаlnоg оkružnоg sudа u Sеulu zа svе spоrоvе prоizаšlе iz оvog Ugovora ili Uslugа, оdnоsnо u vеzi sа njimа.

 10. Tajvan. Ukoliko živite (ili vam je centrala preduzeća smeštena) u Tajvanu i ako koristite besplatne delove Usluga (kao što su Bing i MSN), ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Ako ste platili korišćenje dela Usluga, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110. Kod svih Usluga, zаkоni Tajvana rеgulišu оvaj Ugovor. Višе infоrmаciја о kоmpаniјi Microsoft Taiwan Corp., mоžеtе dа prоnаđеtе nа vеb lоkаciјi Мinistаrstvа еkоnоmiје Rеpublikе Kinе (http://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). Obe strane neopozivo prihvataju Оkružni sud u Тајpејu zа prvоstеpеni sud kојi imа nаdlеžnоst nаd svim spоrоvimа kојi prоizilаzе iz оvih Uslоvа ili Uslugа, оdnоsnо u vеzi sа njimа, u nајvеćој mеri dоzvоlјеnој zаkоnimа Тајvаnа.

13. Veb lokacije trećih lica

Možda preko Usluga možete da pristupate veb lokacijama trećih lica. Microsoft nije odgovoran za veb lokacije, usluge ili materijal trećih lica koji su dostupni preko tih usluga trećih lica. Vi ste jedini odgovorni za sva poslovanja sa trećim licima (uključujući oglašivače). Vaše korišćenje veb lokacija ili usluga trećih lica može da podleže uslovima i odredbama tog trećeg lica.

14. Upravljanje digitalnim pravima

Ako pristupate materijalu zaštićenom upravljanjem digitalnim pravima (Digital Rights Management - DRM), DRM softver može automatski da vam traži prava korišćenja medijuma sa servera za prava na mreži i da preuzme i instalira dostupne DRM ispravke, kako biste mogli da reprodukujete materijal.

15. Softver Microsoft .NET Framework

Softver može da sadrži i softver Microsoft .NET Framework. On je deo operativnog sistema Windows. Uslovi licenciranja za Windows primenjuju se i na korišćenje softvera .NET Framework

16. Ostanak odredbi na snazi

Ovaj odeljak i odeljci 5, 9 (za iznose akumulirane pre isteka ovog Ugovora), 10, 11, 12, 19, 20, kao i oni koji se prema svojim uslovima primenjuju po isteku Ugovora, nastavljaju da važe i nakon raskida ili otkazivanja Ugovora.

17. Ustupanje i prenos

Možemo da ustupimo ovaj Ugovor, u celini ili delimično, u bilo kom trenutku bez obaveštenja. Vi ne možete da ustupite ovaj Ugovor ili prenesete bilo koja prava na korišćenje Usluga.

18. Obaveštenja

Prihvatate da vam Microsoft dostavlja obaveštenja o Uslugama ili informacije koje nam zakon nalaže da dostavljamo e-poštom na adresu koju ste naveli kada ste se upisali za Usluge. Smatraće se da su obaveštenja e-poštom poslata i primljena u trenutku slanja e-poruke. Ako ne prihvatate da dobijate obaveštenja elektronskim putem, morate da prestanete sa korišćenjem Usluga. Možete da obavestite Microsoft na način naveden u korisničkoj podršci za Usluge.

19. Tužbe moraju biti podnete u roku od godinu dana

Sve tužbe povezane sa ovim Ugovorom ili Uslugama moraju biti podnete u roku od godinu dana od datuma kada su najranije mogle biti podnete, osim ako u okviru vašeg lokalnog zakonodavstva nije propisan duži rok za podnošenje tužbi. Ako se tužba ne podnese u tom roku, onda to više neće biti moguće.

20. Tumačenje ugovora

Ovo predstavlja ceo Ugovor između vas i korporacije Microsoft u pogledu vašeg korišćenja Usluga. On zamenjuje bilo koje prethodne Ugovore između vas i korporacije Microsoft u pogledu vašeg korišćenja Usluga. Svi delovi ovog Ugovora se primenjuju u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom. Ukoliko sud smatra da deo ovog Ugovora ne možemo da primenimo onako kako je napisan, možda ćemo te uslove zameniti sličnim uslovima u meri koju dopušta relevantni zakon, ali se ostatak ovog Ugovora neće promeniti. Naslovi odeljaka Ugovora služe samo kao referenca i nemaju pravni efekat.

21. Bez korisničkih prava trećih lica

Ovaj Ugovor je sklopljen isključivo u vašu i našu korist. Ne može da služi u korist neke druge osobe, osim za dozvoljene naslednike korporacije Microsoft i lica kojima ga ustupi.

22. Komponente fontova

Fontove za prikazivanje i štampanje materijala smete da koristite samo dok koristite Usluge. Ne smete da preskočite nijedno ograničenje za ugrađivanje koje se nalazi u fontovima.

23. Podrška

Korisnička podrška za Windows usluge dostupna je u Microsoft zajednici (http://answers.microsoft.com) i na veb lokaciji Windows (http://windows.microsoft.com). Korisnička podrška za MSN Internet Access dostupna je na veb lokaciji MSN podrška (https://support.msn.com). Korisnička podrška e-poštom za Bing i korisnike usluge Bing dostupna je na veb lokaciji Bing podrška (https://support.discoverbing.com). Ograničena korisnička podrška za Office 365 Home Premium i Office 365 University dostupna je na veb lokaciji Office podrška (http://office.com/support) (pomoć/uputstva) i na veb lokaciji Microsoft podrška (http://support.microsoft.com/ph/13615) (tehnička podrška).

24. Ograničenja izvoza

Besplatan softver i usluge korporacije Microsoft predmet su izvoznih i tehnoloških zakona Sjedinjenih Država i drugih jurisdikcija i vi se slažete sa tim da ćete poštovati sve takve primenjive zakone i propis koji se primenjuju na softver i/ili usluge. Dozvola Vlade Sjedinjenih Država je obavezna za prenos besplatnog softvera i usluga vladama svih zemalja pod embargom i pojedinim zabranjenim partijama. Više informacija potražite na veb lokaciji Ministarstva finansija u SAD (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Uz to, usluge koje se plaćaju su predmet izvoznih zakona i propisa Sjedinjenih Država i vi morate da ih poštujete. Ti zakoni sadrže odredbe o ograničenjima u pogledu odredišta, krajnjih korisnika i krajnjeg korišćenja. Više informacija potražite na veb lokaciji Izvoz Microsoft proizvoda (http://www.microsoft.com/exporting).

OBAVEŠTENJA

Obaveštenja i postupak u slučaju tužbi u vezi sa kršenjem prava na intelektualnu svojinu. Microsoft poštuje prava trećih lica na intelektualnu svojinu. Ako želite da pošaljete obaveštenje o kršenju prava na intelektualnu svojinu, uključujući tužbe o kršenju autorskih prava, koristite naše postupke za slanje Obaveštenja o kršenju autorskih prava (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ODGOVOR ĆE DOBITI SAMO UPITI KOJI SU RELEVANTNI ZA SLEDEĆI POSTUPAK.

Microsoft koristi postupak naveden u članu 17 Kodeksa Sjedinjenih Država, Odeljak 512(c)(2) kako bi odgovorio na obaveštenja o kršenju autorskih prava. U odgovarajućim okolnostima, Microsoft takođe može da onemogući ili izbriše naloge korisnika Microsoftusluga koji su više puta kršili autorska prava.

Obaveštenja i postupci u vezi sa problemima sa autorskim pravima prilikom oglašavanja. Pregledajte naše Smernice za intelektualnu svojinu (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) koje se odnose na pitanja intelektualne svojine u našoj mreži za oglašavanje.

Obaveštenja o autorskim pravima i žigu. Svi delovi Usluga zaštićeni su autorskim pravom koje ima Copyright © 2013 Microsoft Corporation i/ili njeni dobavljači One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Sva prava zadržana. Mi ili naši dobavljači posedujemo vlasnička i autorska prava, kao i druga prava na intelektualnu svojinu u Uslugama i njihovom sadržaju. Microsoft i nazivi, logotipi i ikone svih Microsoft proizvoda, softvera i usluga mogu biti žigovi ili registrovani žigovi korporacije Microsoft (http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx) u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Nazivi stvarnih kompanija i proizvoda mogu biti žigovi odgovarajućih vlasnika. Zadržana su sva prava koja vam u ovom Ugovoru nisu izričito dodeljena. Određeni softver koji je korišćen na serverima određenih Microsoft veb lokacija delom je zasnovan na radu kompanije Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Sva prava zadržana. „gnuplot“ softver koji se koristi na serverima određenih Microsoft veb lokacija zaštićen je autorskim pravima © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Sva prava zadržana.

Cene akcija i berzanski podaci (uključujući vrednosti na berzi) . © 2013 Morningstar, Inc. Sva prava zadržana. Infоrmаciје iz оvоg оdеlјkа: (1) pripаdајu kоmpаniјi Morningstar i/ili njеnim dоbаvlјаčimа sаdržаја; (2) nе smејu sе kоpirаti ni distribuirаti; i (3) mоgu dа nе budu tаčnе, pоtpunе ili blаgоvrеmеnе. Ni Morningstar ni njеgоvi dоbаvlјаči sаdržаја nisu оdgоvоrni ni zа kаkvе štеtе ili gubitkе kојi prоistеknu iz upоtrеbе оvih infоrmаciја. Prеthоdni učinаk nе gаrаntuје budućе rеzultаtе.

Nе mоžеtе dа kоristitе niјеdаn Dow Jones indeksSM, pоdаtkе о indеksu ili Dow Jones оznаkе u svrhu izdаvаnjа, krеirаnjа, spоnzоrisаnjа, trgоvinе, mаrkеtingа ili prоmоvisаnjа finаnsiјskih srеdstаvа ili prоizvоdа zа invеstirаnjе (nа primеr, dеrivаtа, strukturirаnih prоizvоdа, invеsticiоnih fоndоvа, indеksnih fоndоvа, invеsticiоnih pоrtfоliја itd. kоd kојih su cеnа, pоvrаćај i/ili učinаk srеdstvа ili invеsticiоnоg prоizvоdа zаsnоvаni nа, pоvеzаni sа ili оsmišlјеni sа cilјеm dа prаtе nеki оd indеksа ili zаmеnu zа nеki оd indеksа) bеz zаsеbnоg pismеnоg ugоvоrа sа kоmpаniјоm Dow Jones.

Finansijsko obaveštenje. Microsoft nije broker/trgovac ili registrovani investicioni savetnik u skladu sa saveznim zakonima o hartijama od vrednosti u Sjedinjenim Državama ili zakonima o hartijama od vrednosti drugih država i ne savetuje pojedince o investiranju, kupovini ili prodaji hartija od vrednosti ili drugih finansijskih proizvoda ili usluga. Ništа štо је nаvеdеnо u Uslugаmа nе prеdstаvlја pоnudu ili zаhtеv zа kupоvinu ili prоdајu hаrtiја оd vrеdnоsti. Ni korporacija Microsoft niti njeni izdavaoci licenci za cene akcija i podatke o indeksima ne nameću i ne preporučuju određene finansijske proizvode ili usluge. Ništа štо је nаvеdеnо u Uslugаmа niје prеdviđеnо dа budе stručni sаvеt, uklјučuјući bеz оgrаničеnjа, sаvеtе vеzаnе zа ulаgаnjа ili pоrеz.

Оbаvеštеnjе о H.264/AVC, MPEG-4 vizuеlnоm i VC-1 vidео stаndаrdu. Sоftvеr mоžе dа оbuhvаtа H.264/AVC, MPEG-4 vizuеlni stаndаrd i/ili VC-1 tеhnоlоgiјu kоdеkа, kоје mоžе dа licеncirа MPEG LA, L.L.C. Ova tehnologija je format za kompresiju podataka video informacija. MPEG LA, L.L.C. zahteva ovo obaveštenje:

ОVАЈ PRОIZVОD ЈЕ LICЕNCIRАN U SKLАDU SА H.264/AVC, MPEG-4 VIZUЕLNIМ I VC-1 PАТЕNТNIМ PОRТFОLIО LICЕNCАМА ZА LIČNО I NЕKОМЕRCIЈАLNО KОRIŠĆЕNJЕ ОD SТRАNЕ KORISNIKA U SVRHU (А) KОDIRАNJА VIDЕО SIGNАLА U SKLАDU SА SТАNDАRDIМА („VIDЕО SТАNDАRDI“) I/ILI (B) DЕKОDIRАNJА H.264/AVC, MPEG-4 VIZUЕLNОG SIGNАLА I VC-1 VIDЕО SIGNАLА KОЈI ЈЕ KОDIRАО KORISNIK АNGАŽОVАN U LIČNОЈ I NЕKОМЕRCIЈАLNОЈ АKТIVNОSТI I/ILI KОЈI ЈЕ DОBIЈЕN ОD DОBАVLJАČА VIDЕО USLUGА LICЕNCIRАNОG ZА ОBЕZBЕĐIVАNJЕ ТАKVОG VIDЕО ZАPISА. NIJEDNA OD OVIH LICENCI NEĆE VAŽITI NI ZA JEDAN DRUGI PROIZVOD BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE TAJ PROIZVOD OBUHVAĆEN NEKIM ČLANOM ZAJEDNO SA OVIM SOFTVEROM. NEĆE SE IZDAVATI NITI PODRAZUMEVATI NIKAKVA LICENCA ZA OSTALE USLOVE KORIŠĆENJA. DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD KOMPANIJE MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE VEB LOKACIJU KOMPANIJE MPEG LA (http://www.mpegla.com).

Isključivo u cilju pojašnjenja, ovo obaveštenje ne ograničava niti zabranjuje korišćenje softvera obezbeđenog po osnovu ovog Ugovora za uobičajene poslovne potrebe koje su svojstvene tom poslovanju, a koje ne uključuju (i) redistribuciju softvera trećim licima ili (ii) kreiranje materijala pomoću tehnologija u skladu sa ovim VIDEO STANDARDIMA radi distribucije trećim licima.

Arhivirani Microsoft ugovor o pružanju usluga

Ažurirano 27. avgusta 2012. godine
Počinje da važi 19. oktobra 2012. godine

Hvala što ste odabrali Microsoft!

Ovo je ugovor između vas i korporacije Microsoft (ili neke njene filijale što zavisi od vašeg mesta stanovanja) u kome su opisana vaša prava na korišćenje softvera i usluga navedenih u odeljku 1.1. Pojedine uslove ovog ugovora smo naveli u formi pitanja i odgovora da bi vam bili pregledniji. Trebalo bi da pregledate čitav ugovor jer su svi uslovi važni i zajedno čine pravosnažni ugovor koji za vas postaje obavezujući čim ga prihvatite.

1. Opseg ugovora, prihvatljivost i promene

1.1. Koje usluge ovaj ugovor pokriva? Ovaj ugovor se primenjuje na Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, Microsoft nalog, Windows Live Messenger, Windows Foto-galeriju, Windows Movie Maker, Microsoft Poštu za radnu površinu, Windows Live Writer (pomenute usluge se jednim imenom nazivaju „Microsoft brendirane usluge“), Bing, MSN, Office.com, i bilo koji drugi softver, Veb lokaciju ili uslugu koja sadrži vezu do ovog ugovora (jednim imenom „usluge“). Usluge možda nisu kompatibilne sa softverom i uslugama čiji su dobavljači treće strane.

1.2. Kojih uslova moram da se pridržavam dok koristim usluge? Cilj nam je da kreiramo sigurnije i bezbednije okruženje i zbog toga zahtevamo od korisnika da se tokom korišćenja usluga pridržavaju ovde navedenih uslova, Microsoft smernica za suzbijanje bezvredne pošte (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) i Microsoft pravila ponašanja (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426) koji su ovim pominjanjem pripojeni ovom ugovoru (u daljem tekstu „ugovor“).

1.3. Kako prihvatam ovaj ugovor? Ako koristite usluge ili im pristupate, ili ako se složite sa ovim uslovima u delu korisničkog interfejsa u kom se nalazi za to predviđena opcija koja vam je na raspolaganju, slažete se da ćete se pridržavati ovog ugovora i da ga nećete menjati. Ako se ne slažete, ne možete da koristite usluge.

1.4. Da li Microsoft može da promeni ove uslove nakon što ih prihvatim? Da. Microsoft povremeno može da promeni ili dopuni ove uslove. Ukoliko to uradimo, obavestićemo vas o tome u okviru korisničkog interfejsa, putem e-poruke ili na neki drugi prihvatljiv način. Ako koristite usluge i nakon datuma od kog promena stupa na snagu, to će biti vaš pristanak na promenjene uslove. Ako se ne slažete sa promenama, neophodno je da prekinete korišćenje usluga i otkažete sve plaćene usluge prema uputstvima datim u odeljku 9.10. U suprotnom, na vas će biti primenjeni novi uslovi.

1.5. Kakve vrste promena u uslugama mogu da očekujem? Mi neprekidno radimo na unapređivanju usluga i možemo da ih menjamo u bilo kom trenutku. Pored toga, postoje razlozi zbog kojih Microsoft može da prestane da pruža delove usluga, uključujući (bez ograničenja) slučajeve kada to postane neizvodljivo za nas, tehnologija napreduje, povratne informacije korisnika ukazuju da je potrebna promena ili kada nastanu spoljašnji problemi usled kojih nastavak ne bi bio razuman ili praktičan. Možemo da izdamo beta verziju usluga ili njihovih funkcija koja možda neće raditi pravilno ili isto kao konačna verzija.

2. Microsoft nalog

2.1. Šta je Microsoft nalog? Da biste mogli da pristupite nekim delovima usluga kao što su Microsoft brendirane usluge, potreban vam je Microsoft nalog. Microsoft nalog, ranije poznat pod nazivom Windows Live ID, predstavlja akreditive koje ćete koristiti za potvrdu identiteta u našoj mreži. Da biste kreirali Microsoft nalog, potrebno je da navedete korisničko ime i lozinku, određene demografske podatke i „dokazne informacije za nalog“ kao što su alternativna e-adresa ili broj telefona. Postojeći nosioci Microsoft naloga će možda morati da navedu „dokazne informacije za nalog“ da bi mogli da nastave da koriste svoj Microsoft nalog. Sami ste odgovorni za očuvanje poverljivosti svojih informacija o nalogu i lozinke, a odgovorni ste i za sve aktivnosti do kojih dođe u okviru vašeg Microsoft naloga. Svoj Microsoft nalog možete da koristite za pristup drugim proizvodima, Veb lokacijama ili uslugama korporacije Microsoft (Windows, Xbox LIVE i Windows Phone); međutim, ukoliko se odredbe i uslovi za te proizvode, Veb lokacije ili usluge razlikuju od ovog ugovora, i oni mogu da se primene na vaše korišćenje tog proizvoda, Veb lokacije ili usluge. Microsoft brendirane usluge zahtevaju da se povremeno prijavite u svoj Microsoft nalog, najmanje jednom na svakih 270 dana, kako bi usluge koje spadaju u Microsoft brendirane usluge ostale aktivne ukoliko nije navedeno drugačije u ponudi usluga koje se plaćaju. Ukoliko se ne prijavite u toku tog perioda, možemo da vam otkažemo pristup Microsoft brendiranim uslugama. Ako otkazivanje Microsoft brendiranih usluga nastupi zbog toga što se niste uspešno prijavili, vaši podaci mogu biti trajno izbrisani sa naših servera.

2.2. Šta ako ne mogu da pristupim svom Microsoft nalogu? Ako ste zaboravili lozinku ili iz nekog drugog razloga ne možete da pristupite svom Microsoft nalogu, možete da oporavite Microsoft nalog tako što ćete posetiti Veb stranicu Uspostavljanje početnih vrednosti lozinke (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Microsoft ne garantuje da će vratiti vaš Microsoft nalog u prethodno stanje niti da će prema sadržaju (koji je definisan u nastavku) biti preduzete mere zaštite.

2.3. Šta ako moj Microsoft nalog nije nabavljan od korporacije Microsoft? U pojedinim slučajevima dozvoljavamo nabavku Microsoft naloga preko treće strane, kao što je škola, preduzeće, dobavljač Internet usluga ili administrator upravljanog domena (http://www.domains.live.com). U takvim slučajevima ta treća strana može da ima dodatna prava za vaš Microsoft nalog, poput mogućnosti da uspostavi početne vrednosti lozinke, prikaže podatke o korišćenju naloga ili podatke profila, čita i skladišti sadržaj naloga ili obustavi ili otkaže Microsoft nalog. U takvim slučajevima se na vas primenjuje ovaj ugovor i svi dodatni uslovi korišćenja treće strane koje bi ona trebalo da vam stavi na raspolaganje. Ako ste administrator upravljanog domena, odgovorni ste za sve aktivnosti koje se odigravaju unutar naloga na tom upravljanom domenu.

3. Sadržaj

3.1. Ko je vlasnik sadržaja koji smeštam u usluge? Sadržaj obuhvata sve što otpremite i uskladištite unutar usluga ili prenesete posredstvom istih, npr. podatke, dokumente, fotografije, video zapise, muziku, e-poštu i trenutne poruke (jednim imenom „sadržaj“). Osim u slučaju materijala za koji dobijate licencu od nas i koji može biti ugrađen u vaš sadržaj (na primer, clip art grafika), ne polažemo pravo vlasništva nad sadržajem koji vi obezbedite unutar usluga. Vi ostajete vlasnik svog sadržaja i odgovorni ste za njega. Takođe, ne kontrolišemo, ne plaćamo, ne podržavamo niti na bilo koji drugi način preuzimamo odgovornost za sadržaj čiju ste dostupnost unutar usluga omogućili vi ili neko drugi.

3.2. Ko može da pristupi mom sadržaju? Vi imate prvobitnu kontrolu nad tim ko može da pristupi sadržaju. Ako sadržaj delite u okviru javnih oblasti usluga ili u oblastima koje su dostupne drugim osobama koje ste sami izabrali, slažete se sa tim da svako sa kim delite sadržaj može besplatno da koristi, reprodukuje, distribuira i prenosi taj sadržaj u sklopu svog korišćenja ovih usluga i drugih proizvoda i usluga korporacije Microsoftili kompanija koje imaju licencu korporacije Microsoft. Ukoliko ne želite da drugi imaju tu mogućnost, nemojte da koristi usluge za deljenje sadržaja. Ako sadržaj unutar usluga koristite ili delite na način koji krši tuđa autorska prava, žigove, druga prava na intelektualnu svojinu ili prava na privatnost, time kršite ovaj ugovor. Garantujete i tvrdite da u periodu važnosti ovog ugovora imate (i imaćete) sva prava na sadržaj koji otpremate u usluge i delite unutar njih, kao i da korišćenje sadržaja opisano u ovom paragrafu neće prekršiti nijedan zakon.

3.3. Šta Microsoft radi sa mojim sadržajem? Ukoliko otpremite sadržaj u usluge, saglasni ste sa tim da taj sadržaj može da se koristi, menja, prilagođava, čuva, reprodukuje, distribuira i prikazuje u granicama koje su neophodne da bismo vas zaštitili i da bismo pružali, štitili i poboljšavali proizvode i usluge korporacije Microsoft. Na primer, možemo povremeno da koristimo automatizovana sredstva da izolujemo informacije iz e-poruka, ćaskanja ili fotografija kako bismo lakše otkrivali i neutralisali bezvrednu poštu i malver ili da bismo poboljšavali usluge novim funkcijama koje olakšavaju njihovo korišćenje. Prilikom obrade vašeg sadržaja korporacija Microsoft preduzima mere kako bi očuvala vašu privatnost.

3.4. Da li Microsoft ma usluge u kojima je glas omogućen? Da. Ako koristite usluge u kojima je glas omogućen, pristajete na to da Microsoft snima i prikuplja vaš glasovni unos. Glasovni unos će se koristiti da bismo vam pružili usluge u kojima je glas omogućen i poboljšali Microsoft proizvode i usluge. Microsoft neće koristiti vaš glasovni unos ni u koje druge svrhe.

3.5. Koji tip sadržaja nije dozvoljen? U uslugama nije dozvoljen sadržaj koji krši ovaj ugovor (što obuhvata i Microsoft smernice za suzbijanje bezvredne pošte (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) i Microsoft pravila ponašanja (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426) ili lokalne zakone u vašoj sredini. Microsoft zadržava pravo da pregleda sadržaj radi primene ovog ugovora. Microsoft može da blokira ili na drugi način spreči isporuku svih tipova e-pošte, trenutnih poruka i drugih vidova komunikacije ka uslugama ili od njih što spada u deo naših napora da zaštitimo usluge, naše klijente ili na drugi način osiguramo primenu uslova iz ovog ugovora.

3.6. Da li Microsoft može da ukloni moj sadržaj iz usluga? Da. Možemo da zatražimo od vas da uklonite svoj sadržaj iz usluga ako on krši ugovor ili zakone. Nepridržavanje može dovesti do gubitka pristupa uslugama ili Microsoft nalogu ili do otkazivanja istih. Pored toga, Microsoft bez vaše dozvole može da ukloni sadržaj ukoliko utvrdimo da on krši ovaj ugovor ili zakon, ili ako nam treća strana pošalje obaveštenje o kršenju prava na intelektualnu svojinu.

4. Otkazivanje usluga

4.1. Šta će se dogoditi ako se ne pridržavam ovih uslova? Ukoliko prekršite ovaj ugovor, protiv vas možemo da preduzmemo mere koje uključuju (ali se ne ograničavaju na) uklanjanje vašeg sadržaja iz usluga, prekid pristupa uslugama, zahtev da se suzdržite od određenih aktivnosti, otkazivanje usluga, i/ili prijavljivanje takvih aktivnosti nadležnim organima. Pored toga, primenjujemo smernice koje u odgovarajućim okolnostima propisuju prekid naloga korisnika koji ponavljaju prekršaje. U slučaju da protiv vas preduzmemo mere usled kršenja ovog ugovora, možemo trajno da izbrišemo, a vi možete trajno da izgubite delimičan ili čitav sadržaj uskladišten u uslugama, a možemo i da vam otkažemo usluge u potpunosti. Izbrisani podaci možda neće biti podložni preuzimanju.

4.2. Postoje li drugi načini da izgubim pristup uslugama? Da. Delovi usluga zahtevaju da se prijavite u Microsoft nalog najmanje jednom na svakih 270 dana. Ako to ne uradite (osim ako to nije drugačije navedeno u ponudi za plaćene usluge), to će dovesti do zatvaranja pristupa tom delu usluga i korišćenja istog, a vi možete trajno izgubiti svoj sadržaj iz tog dela usluga. Ukoliko se upišete za plaćeni deo usluga, a plaćanje ne obavite na vreme, možemo da prekinemo ili otkažemo tu uslugu (više detalja potražite u odeljku 9.1).

4.3. Kako mogu da raskinem korišćenje usluga? Raskid usluga možete da obavite u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga. To možete da uradite ako posetite Veb stranicu svog naloga (https://account.live.com) i ispratite proceduru za zatvaranje naloga. Da biste otkazali plaćene usluge, pogledajte odeljak 9.10. Ako otkazujete usluge, najbrži način da uklonite sadržaj iz usluga jeste njegovo ručno uklanjanje iz različitih komponenti usluga (na primer, ručno brisanje e-pošte). Ipak, imajte na umu da vam sadržaj koji ste izbrisali ili onaj koji je pridružen zatvorenom nalogu možda neće biti dostupan, ali on može da ostane u našem sistemu još neko vreme.

4.4. Šta se dešava ako su moje usluge otkazane ili raskinute? Ako su vaše usluge otkazane ili raskinute (bez obzira da li ste to uradili sami ili smo to uradili mi), vaše pravo na korišćenje usluga prestaje istog trenutka, a licenca za korišćenje softvera prestaje da važi. Nakon toga morate da deinstalirate softver, a druga mogućnost je da ga mi onemogućimo. Ako su vaše usluge otkazane ili ste ih raskinuli, možemo trajno da izbrišemo vaš sadržaj sa svojih servera i nemamo obavezu da vam isti vratimo.

5. Privatnost

5.1. Da li Microsoft prikuplja moje lične informacije? Vaša privatnost nam je važna. Pojedine informacije koje prikupimo od vas koristimo da bismo obezbedili usluge i njihov rad. Pored toga, u sklopu usluga možemo automatski da otpremimo informacije o vašem računaru, vašem korišćenju usluga i njihovim performansama. Za prikupljanje takvih informacija možemo da koristimo tehnologije poput postavljanja kolačića na vaš računar. Pročitajte Microsoft izjavu o privatnosti na mreži (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) da biste saznali kako koristimo i štitimo vaše informacije.

5.2. Da li Microsoft otkriva moje lične informacije i izvan korporacije Microsoft? Pristajete na to i slažete se sa tim da Microsoft može da pristupa informacijama koje su povezane sa vašim korišćenjem naloga, da ih otkriva ili čuva, uključujući (ali se ne ograničavajući na) vaše lične informacije ili sadržaj ili informacije koje Microsoft prikupi o vama u toku vašeg korišćenja usluga (kao što je adresa Internet protokola ili neka druga informacija treće strane) u slučaju da Microsoft donese dobronamerni zaključak da bi to bilo neophodno radi (a) postupanja u skladu sa primenjivim zakonom ili odazivanja na pravni postupak kompetentnih nadležnih organa; (b) primene ovog ugovora ili zaštite prava na svojinu korporacije Microsoft ili naših korisnika; ili (v) sprečavanja bilo čijeg gubitka života ili nanošenja teških fizičkih povreda bilo kome.

5.3. Kako Microsoft postupa u pravnim postupcima? Kao i drugi dobavljači Internet usluga, Microsoft od zakonodavaca, državnih institucija i privatnih strana u pravnim postupcima dobija pravne naloge i zahteve vezane za sadržaj koji je uskladišten u našoj mreži. Te informacije mogu biti vezane za navodno krivično delo ili građanske sporove i najčešće se zahtevaju u skladu sa uobičajenim pravnim postupkom u zemlji ili sredini u kojoj se aktivnost odigrala. Microsoft može biti u obavezi da postupi u skladu sa zahtevima za vaše informacije u sklopu takvih istraga ili pravnih postupaka.

6. Prekidi u uslugama i izrada rezervne kopije

Nastojimo da održimo nesmetani rad usluga; međutim, sve usluge na mreži mogu biti pogođene povremenim prekidima i ispadima i Microsoft nije odgovoran ni za kakav prekid ili gubitak koji zbog toga možete imati. Trebalo bi da redovno pravite rezervne kopije sadržaja koji skladištite u uslugama. Ukoliko imate plan za redovnu izradu rezervnih kopija kog i pridržavate ga se, to može sprečiti gubitak sadržaja.

7. Softver

7.1. Koji uslovi važe za softver koji ulazi u sastav usluga? Ukoliko koristite ili od nas dobijete softver koji čini sastavni deo usluga, na njega se odnosi jedan od dva skupa uslova licenciranja (jednim imenom „uslovi licenciranja“): Ukoliko vam bude ponuđena licenca za softver, na softver se primenjuju uslovi iz te licence; ukoliko vam ne bude ponuđena nikakva licenca, primenjuju se uslovi ovog ugovora i to ne samo na usluge, već i na softver. Softver se licencira i ne prodaje se, a Microsoft zadržava sva prava na softver koja Microsoft nije izričito dodelio u okviru uslova licenciranja: implicitno, zabranom poricanja prethodne izjave ili na dugi način. Ako ovaj ugovor reguliše Veb lokaciju koju pregledate, licencu za sve skripte ili kodove trećih strana za koje postoji veza ili referenca na ovoj Veb stranici dodeljuju treće strane koje su vlasnici tog koda, a ne Microsoft.

7.2. Kako mogu da koristim softver koji je obezbeđen kao deo usluga? Dajemo vam pravo da u sklopu korišćenja usluga instalirate i koristite jedan primerak softvera po uređaju koji će koristiti samo jedna osoba u isto vreme, ali samo ukoliko poštujete sve druge uslove iz ovog ugovora.

7.3. Postoji li nešto što ne mogu da radim sa softverom i uslugama? Da. Pored ostalih ograničenja u ovom ugovoru, ne smete da preskočite niti zaobilazite nijednu tehnološku zaštitnu meru koja se nalazi unutar softvera ili usluga ili se odnosi na njih, kao ni da rastavljate, rasturate ili vršite reverzne procese u softveru ili nekom drugom aspektu koji je uključen u usluge ili mu se može pristupiti preko usluga, osim u slučaju da primenjivi zakon o autorskim pravima to izričito dozvoljava i samo u meri dozvoljenoj tim zakonom; da rastvarate komponente softvera ili usluga za upotrebu na drugim uređajima; objavljujete, kopirate, iznajmljujete, dajete u zakup ili pozajmljujete softver ili usluge; kao ni da prenosite softver ili bilo kakvu licencu za softver ili prava koja se tiču usluga, osim ukoliko to nije izričito dozvoljeno ovim ugovorom. Ne smete da koristite usluge ni na koji neovlašćeni način koji bi uticao na bilo čije korišćenje istih, kao ni za ostvarivanje pristupa nekoj usluzi, podacima, nalogu ili mreži. Ne smete da omogućite pristup uslugama preko neovlašćenih aplikacija trećih strana.

7.4. Kako se softver ažurira? Možemo automatski da proverimo verziju vašeg softvera. Takođe, povremeno možemo automatski da preuzimamo ispravke za softver. Slažete se da ćete prihvatiti takve ispravke koje su predmet ovih uslova osim ukoliko one nisu praćene drugim uslovima. Ako postoje drugi uslovi, onda se oni primenjuju. Microsoft se ne obavezuje na to da će bilo kakve ispravke biti dostupne i ne garantuje da ćemo pružati podršku za verziju sistema za koju ste licencirali svoj softver. Takve ispravke možda nisu kompatibilne sa softverom i uslugama čiji su dobavljači treće strane.

8. Dodatni uslovi za Office.com, MSNi Bing

8.1. Office.com i medijski elementi i predlošci za Office Web App aplikacije. Ukoliko koristite Microsoft Office.com ili Microsoft Office Web Apps aplikacije, možda ćete imati pristup medijskom sadržaju u vidu slika, clip art kolekcije, animacija, zvukova, muzike, video klipova, predložaka i drugih oblika sadržaja (jednim imenom „medijski elementi“) koji su obezbeđeni zajedno sa softverom dostupnim na lokaciji Office.com ili u sklopu usluga povezanih sa softverom. Medijske elemente možete da kopirate i koristite u projektima i dokumentima. Ne smete da (i) prodajete, licencirate ili distribuirate medijske elemente samostalno ili kao proizvod ako primarnu vrednost tog proizvoda čine medijski elementi, (ii) date klijentima pravo da dalje licenciraju ili distribuiraju medijske elemente, (iii) licencirate ili distribuirate u komercijalne svrhe medijske elemente koji sadrže podatke koji mogu lično da identifikuju osobe ili prikaze državnih institucija, logotipa, žigova ili amblema, ili da koristite ove vrste slika na načine koji bi implicirali odobrenje vašeg proizvoda, entiteta ili aktivnosti ili povezanost sa njima, ili (iv) kreirate nepristojna ili sramna dela pomoću medijskih elemenata. Više informacija potražite na Veb stranici o Korišćenju Microsoft sadržaja zaštićenog autorskim pravima (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. MSN Video. Video zapisi i video plejer koji je moguće ugraditi dostupni u okviru usluge MSN Video namenjeni su isključivo za vašu nekomercijalnu, ličnu upotrebu i ukoliko negde drugde u ovom ugovoru nije drugačije navedeno, ne smeju se preuzimati, kopirati, niti ponovo distribuirati bez ovlašćenja nosilaca prava. Video plejer iz usluge koji je moguće ugraditi ne možete da koristite ni na jednoj Veb lokaciji čiji je osnovni cilj prikaz oglasa, ostvarivanje zarade od pretplate ili je direktna konkurencija usluzi MSN Video bez našeg prethodnog izričitog i pismenog pristanka. Slažete se s tim da korišćenje video plejera koji se može ugraditi može dovesti do dodatnih troškova za treće strane, isplata i autorskih honorara uključujući autorske honorare za javno izvođenje koji su na snazi u vašoj zemlji ili regionu.

8.3. Bing. Ukoliko ste na svom uređaju aktivirali lokaciju dok koristite m.bing.com, pristajete na to da Microsoft prikuplja i koristi vaše informacije o lokaciji u skladu sa Microsoft izjavom o privatnosti na mreži (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457). Vaše informacije o lokaciji koristimo da bismo obezbedili i unapredili rezultate pretrage i mapiranja.

9. Ako obavljate plaćanje ka korporaciji Microsoft, na vas se primenjuju sledeći uslovi

9.1. Naknade. Ako su sa nekim uslugama povezani troškovi naplate, slažete se da platite taj trošak. Cena koja je navedena za uslugu ne uključuje sve primenjive poreze i isplatu valutne konverzije, osim u slučaju da je drugačije navedeno. Vi ste jedini odgovorni za plaćanje tih poreza ili drugih troškova. Možemo da prekinemo ili otkažemo usluge ukoliko od vas ne dobijemo blagovremenu i celokupnu isplatu. Prekid ili otkazivanje usluga usled neplaćanja može da dovede do gubitka pristupa nalogu i korišćenja naloga i sadržaja u njemu.

9.2. Vaš nalog za naplatu. Da biste mogli da platite cenu usluge, od vas će u trenutku upisivanja za datu uslugu biti zatraženo da navedete način plaćanja. Svojim informacijama o nalogu za naplatu možete da pristupite i da ih promenite na Veb lokaciji Upravljanje naplatom i nalogom (https://billing.microsoft.com). Pored toga, slažete se sa tim da dajete dozvolu korporaciji Microsoft da koristi sve ažurirane informacije o nalogu koje se odnose na način plaćanja koje je obezbedila vaša banka izdavanja ili primenjiva mreža za plaćanja. Slažete se sa tim da ćete u svakom trenutku imati ažurirane informacije o nalogu za naplatu. Promene koje su unete u nalog za naplatu neće uticati na troškove koje prosleđujemo na vaš nalog za naplatu pre razumnog roka u kom smo mogli da postupimo u skladu sa vašim promenama naloga za naplatu.

9.3. Naplata. Time što korporaciji Microsoft navodite način plaćanja, vi (i) izjavljujete da imate ovlašćenje za korišćenje načina naplate koji ste naveli i da su sve informacije koje navodite istinite i tačne; (ii) dajete ovlašćenje korporaciji Microsoft da vam naplati uslugu putem vašeg načina plaćanja; i (iii) dajete ovlašćenje korporaciji Microsoft da vam naplati sve funkcije usluge koje se plaćaju za koje ste se svojevoljno upisali ili ih koristite dok je ovaj ugovor na snazi. Naplatu od vas možemo da izvršimo (a) unapred; (b) u trenutku kupovine; (v) odmah nakon kupovine; ili (g) periodično za usluge pretplate. Takođe, možemo vam naplatiti odobreni iznos i unapred ćemo obavestiti o bilo kakvoj promeni iznosa za naplatu kod usluga sa periodičnom pretplatom. Možemo izvršiti istovremenu naplatu za više prethodnih perioda plaćanja u slučajevima da postoje iznosi koji već nisu obrađeni.

9.4. Automatsko obnavljanje. Pod uslovom da je automatsko obnavljanje dozvoljeno u vašoj zemlji, provinciji ili državi, poslaćemo vam obaveštenje u e-poruci pre automatskog obnavljanja vaših usluga. Pošto smo vas obavestili o tome da će usluge biti automatski obnovljene, usluge možemo obnoviti automatski i to vam naplatiti po važećoj ceni za period obnavljanja. Pored toga, podsećamo vas da ćemo naplatu za obnavljanje usluga izvršiti u skladu sa vašim odabranim načinom plaćanja, bez obzira na to da li je postojao u evidenciji na dan plaćanja, ili je naveden kasnije. Takođe, pružićemo vam uputstva o tome kako možete da otkažete usluge. Da biste izbegli izvršenje naplate za obnavljanje, morate da otkažete usluge pre datuma obnavljanja.

9.5. Faktura na mreži i greške. Fakturu na mreži ćemo vam obezbediti na Veb lokaciji Upravljanje naplatom i nalogom (https://billing.microsoft.com), na kojoj možete da je prikažete i odštampate. To je jedina izjava o plaćanju koju obezbeđujemo. Sami ste odgovorni za to da odštampate i sačuvate primerak svake fakture na mreži i zadržite ga u svojoj evidenciji. Ukoliko napravimo grešku na vašoj fakturi, morate da nas obavestite o tome u roku od 120 dana od prvog pojavljivanja greške na fakturi. Odmah ćemo istražiti naplatu. Ako nas ne obavestite u tom vremenskom periodu, oslobađate nas kompletne odgovornosti i potraživanja odštete usled greške, a mi nećemo biti u obavezi da ispravimo grešku ili obezbedimo refundaciju. Ako Microsoft primeti grešku u naplati, mi ćemo je ispraviti u roku od 90 dana.

9.6. Period odustajanja. Ako od nas zahtevate neku uslugu, slažete se sa tim da možemo da počnemo da je isporučujemo u istom trenutku. Nećete imati pravo na period za otkazivanje ili „odustajanje“, izuzev u slučajevima kada je period odustajanja zakonski propisan. Usluge koje se plaćaju možete da otkažete prema uputstvima koja su navedena u odeljku 9.10. Ako vaš zakonski okvir propisuje period odustajanja, a vi obavite otkazivanje u tom periodu, svi plaćeni iznosi će vam biti nadoknađeni u razumnom vremenskom roku.

9.7. Ponude u probnom periodu. Osim u slučaju da smo vas drugačije obavestili, ako učestvujete u nekoj ponudi u probnom periodu, potrebno je da otkažete usluge do kraja probnog perioda da biste izbegli nastanak novih troškova. Ako ne otkažete usluge do kraja probnog perioda, možemo da vam naplatimo usluge.

9.8. Promene cene. U svakom trenutku možemo da promenimo cenu usluga i o tome ćemo vas obavestiti e-poštom najkasnije 15 dana pre promene cene. Ako se ne slažete sa promenom cene, uslugu morate da otkažete i da prestanete da je koristite pre nego što promena cene stupi na snagu. Ako postoje fiksni vremenski period i cena za vašu ponudu za uslugu, ta cena će ostati na snazi za taj period.

9.9. Smernice za povraćaj novca. Osim ako nije drugačije određeno zakonom ili nekom određenom ponudom usluge, sve kupovine su konačne i ne podležu povraćaju novca.

9.10. Otkazivanje usluga. Usluge možete da otkažete u bilo kom trenutku, sa ili bez razloga. Informacije i uputstva o tome kako možete da otkažete usluge date su na Veb lokaciji Upravljanje naplatom i nalogom (https://billing.microsoft.com). Osim u slučaju da je to drugačije određeno zakonom ili pravnom nadležnošću koje važe kod vas, trebalo bi da pogledate ponudu koja opisuje usluge jer (i) možda u trenutku otkazivanja nećete dobiti refundaciju; (ii) ste možda u obavezi da platite troškove otkazivanja; (iii) možda imate obavezu da platite sve troškove nastale unutar vašeg naloga za naplatu pre datuma otkazivanja; ili (iv) možete da izgubite mogućnost pristupa i korišćenja naloga ako otkažete usluge. Ako obavite otkazivanje, usluge će se završiti na kraju vremenskog perioda trenutne usluge ili, ako vaš nalog obrađujemo periodično, na kraju perioda u kojem ste otkazali.

9.11. Zakasnela plaćanja. Morate da platite sve razumne troškove koji nastanu tokom naplate bilo kakvih zaostalih iznosa. Ti troškovi uključuju razumne troškove zastupnika i ostale zakonske naknade i troškove.

9.12. Plaćanja vama. Ukoliko vam dugujemo plaćanje, slažete se sa tim da nam blagovremeno i tačno dostavite sve informacije potrebne za plaćanje vama. Odgovorni ste za sve poreze i naknade koji mogu nastati kao posledica ovog plaćanja ka vama. Morate takođe da se pridržavate svih drugih uslova koje postavimo, kako biste ostvarili vaše pravo na bilo kakva plaćanja. Ako greškom primite uplatu, naše je pravo da storniramo plaćanje ili zahtevamo povraćaj uplate. Slažete se da ćete sarađivati sa nama u našim nastojanjima da to obavimo. Takođe možemo da vam smanjimo uplatu bez obaveštenja da bismo obavili korekciju prema svim prethodnim preplatama.

9.13. Usluge i troškovi pristupa Internetu. Ako usluge ne uključuju pristup Internetu, odgovorni ste za plaćanje troškova svom dobavljaču Internet usluga. Ti troškovi su dodatni iznos pored troškova koje imate za usluge. Ukoliko uslugama pristupate putem bežičnih uređaja (npr, mobilni telefoni i tableti), vaš operater bežičnog Interneta može da vam naplati troškove upozorenja, Veb pregledanja, razmene poruka u drugih usluga koje zahtevaju korišćenje etra i usluge bežičnih podataka. Raspitajte se kod svog operatera da biste proverili da li postoje slični troškovi koji bi mogli da se primene na vas. Samo ste vi odgovorni za sve troškove koje napravite za pristup uslugama putem bežične ili neke druge komunikacijske usluge.

Ostatak ovog odeljka 9.13 primenjuje se samo ako vaše usluge uključuju pristup Internetu. Ova usluga možda nije dostupna u vašoj zemlji ili regionu. Ako koristite modem za pozivnu vezu, možda ćete napraviti troškove za biranje, roming ili druge troškove pristupa u zavisnosti od broja telefona koji pozivate i mesta sa kog to činite. Trebalo bi da to proverite najpre kod svoje lokalne telefonske kompanije da biste mogli da utvrdite da li će broj koji planirate da koristite proizvesti takve troškove. Čak i ako vam predložimo broj telefona koji treba da zovete, možda ćete i dalje praviti troškove u zavisnosti od vašeg lokalnog dobavljača, lokacije sa koje pozivate i telefonskog plana. Mi vam nećemo refundirati te troškove.

10. BEZ GARANCIJA

MICROSOFTI NAŠI PARTNERI, PREPRODAVCI, DISTRIBUTERI I DOBAVLjAČI NE DAJEMO NIKAKVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, KAO NI JEMSTVA ILI USLOVE KOJI SE TIČU VAŠEG KORIŠĆENjA USLUGA. RAZUMETE DA JE KORIŠĆENjE USLUGA VAŠ RIZIK I DA MI USLUGE PRUŽAMO „TAKVE KAKVE JESU“, „SA SVIM MANAMA“ I „TAKVE KAKVE SU DOSTUPNE“. MICROSOFT NE GARANTUJE TAČNOST NITI PRAVOVREMENOST INFORMACIJA DOSTUPNIH U OKVIRU USLUGA. U MERI DOZVOLJENOJ VAŠIM LOKALNIM ZAKONOM, ISKLJUČUJEMO SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE ZA PODESNOST ZA PRODAJU, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PODESNOST ZA NAMENU U ODREĐENU SVRHU, LJUDSKI TRUD I NEKRŠENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. LOKALNI ZAKON VAM MOŽDA OBEZBEĐUJE NEKA PRAVA. NIJEDAN DEO OVOG UGOVORA NEMA ZA CILj DA UTIČE NA TA PRAVA UKOLIKO SU PRIMENjIVA.

IZJAVLjUJETE DA RAČUNARSKI I TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI NISU SAVRŠENI I DA SE DEŠAVAJU POVREMENI PREKIDI. MI NE GARANTUJEMO DA ĆE USLUGE RADITI BEZ PREKIDA, BLAGOVREMENO, BEZBEDNO ILI BEZ GREŠKE, KAO NI DA NEĆE DOĆI DO GUBITKA SADRŽAJA.

Korisnici koji žive u Australiji imaju određene zakonske garancije koje propisuju australijski zakoni o potrošnji i nijedan deo ovog ugovora nema za cilj da utiče na ta prava.

11. Ograničenje odgovornosti

Ako Microsoft prekrši ovaj ugovor, slažete se sa tim da će vaš jedini pravni lek biti odšteta od korporacije Microsoft ili njenih filijala, preprodavaca, distributera i dobavljača za direktnu štetu koja ne prelazi iznos jednomesečne cene usluge. Ne možete da nadoknadite nikakve druge štete ili gubitke, uključujući, bez ograničenja, posledične, izgubljene dobiti, posebne, indirektne ili kažnjive štete. Ova ograničenja i isključenja su primenjiva ako pravni lek ne nadoknadi vaš gubitak u potpunosti ili ne ispuni svoju osnovnu svrhu ili ako trebalo da znamo za mogućnost nastanka štete. U najvećoj mogućoj meri koju dozvoljava zakon, ta ograničenja i isključenja su primenjiva na sve što se tiče ovog ugovora kao što je gubitak sadržaja; bilo kakav virus koji je uticao na korišćenje usluga; kašnjenje ili neuspeh u pokretanju ili završavanju prenosa ili transakcija; tvrdnjama o nepoštovanju ugovora, jemstva, garancije ili uslova; izričita odgovornost; nemar; davanje lažnih izjava ili propust; neovlašćeni upad; kršenje zakona ili propisa; ili sticanje bez osnova. Pojedina ili sva ta ograničenja ili isključenja možda neće važiti u vašem slučaju ako vaša država, provincija ili zemlja ne dozvoljava isključivanje ili ograničenje slučajnih, posledičnih ili nekih drugih šteta.

12. Microsoft ugovorna strana

12.1. Sjedinjene Američke Države. Ukoliko stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) u Sjedinjenim Američkim Državama, ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Zakon u državi u kojoj živite reguliše tumačenje ovog ugovora, tužbe za kršenje ugovora i sve ostale tužbe (gde spadaju zaštita potrošača, nelojalna konkurencija i tužbe za štetu), bez obzira na sukobljenost odredbi zakona. Obe strane neopozivo prihvataju isključivu nadležnost imaju državni i federalni sudovi sa sedištem u okrugu King, Vašington u slučaju svih sporova proisteklih iz ovog ugovora ili usluga koji su saslušani na sudu (ne računajući arbitražne i prekršajne sudove).

12.2. Severna ili Južna Amerika izvan Sjedinjenih Država. Ukoliko stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) u Severnoj ili Južnoj Americi izvan Sjedinjenih Američkih Država, ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Zakon države Vašington reguliše tumačenje ovog ugovora i bavi se tužbama koje se odnose na njegovo kršenje, bez obzira na izbor zakonskih principa. Svi ostali zahtevi, uključujući zahteve na osnovu zakona o zaštiti potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji i u slučaju delikta, podležu zakonima zemlje u koju usmerimo vaše usluge.

12.3. Evropa. Ukoliko stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) u Evropi, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luksemburg, a zakoni Luksemburga određuju tumačenja ovog ugovora i primenjuju se kod tužbi za kršenje ugovora bez obzira na principe neusaglašenosti odredbi zakona, osim ako stanujete ili vam je centrala poslovanja smeštena u Španiji u kom slučaju zakoni Španije određuju tumačenja ovog ugovora. Svi ostali zahtevi, uključujući zahteve na osnovu zakona o zaštiti potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji i u slučaju delikta, podležu zakonima zemlje u koju usmerimo vašu uslugu. U zavisnosti od nadležnosti, vi i Microsoft možete da izaberete zemlju u koju ćemo usmeriti uslugu u kojoj će se voditi svi sporovi proistekli iz ovog ugovora, a druga mogućnost je da odaberete nadležni sud u Luksemburgu. Ukoliko uslugama pristupate iz Nemačke, na vas se primenjuje Ugovor koji važi za Nemačku (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266428).

12.4. Bliski istok ili Afrika. Ukoliko stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) na Bliskom istoku ili u Africi, ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luksemburg, a zakoni Luksemburga određuju tumačenja ovog ugovora i primenjuju se kod tužbi za kršenje ugovora bez obzira na principe neusaglašenosti odredbi zakona. Svi ostali zahtevi, uključujući zahteve na osnovu zakona o zaštiti potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji i u slučaju delikta, podležu zakonima zemlje u koju usmerimo vaše usluge. Obe strane neopozivo prihvataju da u slučaju svih sporova proisteklih iz ovog ugovora ili povezanih s njim, isključivu nadležnost imaju sudovi sa sedištem u Luksemburgu.

12.5. Azija ili Južni Pacifik ukoliko vaša zemlja nije izričito izdvojena. Ako stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) u Aziji ili Južnom Pacifiku, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Regional Sales Corp., korporacijom koja je organizovana po zakonima savezne države Nevada, SAD, sa ogrankom u Singapuru, čije se sedište nalazi na adresi 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapur, 119968 i za ovaj ugovor važe zakoni savezne države Vašington, bez obzira na sukobljenost odredbi zakona. Bilo kakvi sporovi koji proisteknu iz ovog ugovora ili u vezi sa njim, uključujući bilo kakva pitanja koja se odnose na njegovo postojanje, važenje ili raskidanje, biće upućeni na arbitražu u Singapur i tamo konačno rešeni u skladu sa pravilima arbitraže Međunarodnog centra za arbitražu u Singapuru (SIAC), za koja se smatra da su uključena kao referenca u ovu klauzulu. Arbitražni postupak će voditi jedan arbitar koga imenuje predsedavajući SIAC-a. Arbitraža će se voditi na engleskom jeziku. Odluka arbitra će biti konačna, obavezujuća i neosporna, te se može koristiti kao osnova za procenu u bilo kojoj državi ili regionu.

12.6. Japan. Ukoliko stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) u Japanu, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokio 108-0075. Za tumačenje ovog ugovora važe zakoni Japana, koji se primenjuju i na sve sporove proistekle iz njega ili povezane sa njim. Obe strane neopozivo prihvataju da u slučaju svih sporova proisteklih iz ovog ugovora ili povezanih s njim, isključivu izvornu nadležnost ima okružni sud u Tokiju.

12.7. Kina. Ukoliko stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) u Kini, ugovor sklapate sa kompanijom MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Šangaj, Kina da biste koristili MSN, Bingili Windows Live Messenger; za ovaj ugovor važe zakoni Kine jer se on odnosi na vaše korišćenje usluga iz ovog ugovora koje održava Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited. Što se tiče vašeg korišćenja usluga MSN, Bingili Windows Live Messenger koje je obuhvaćeno ovim ugovorom, bilo kakvi sporovi koji proisteknu iz ovog ugovora ili u vezi sa njim, uključujući bilo kakva pitanja koja se odnose na njegovo postojanje, važenje ili raskidanje, biće upućeni na arbitražu u Hong Kong i tamo konačno rešeni pod nadzorom Međunarodnog centra za arbitražu u Hong Kongu („HKIAC“) i u skladu sa pravilima UNCITRAL-a za koja se smatra da su uključena kao referenca u ovu klauzulu. U tom slučaju, arbitražni postupak će voditi jedan arbitar koga imenuje HKIAC u skladu sa pravilima za arbitražu koja propisuje UNCITRAL. Arbitraža će se voditi na engleskom jeziku. Odluka arbitra će biti konačna, obavezujuća i neosporna te se može koristiti kao osnova za procenu u Kini ili na nekom drugom mestu. Što se tiče vašeg korišćenja svih drugih usluga iz ovog ugovora, ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Kada se radi o tim uslugama, zakon države Vašington reguliše ovaj ugovor, bez obzira na sukobljenost zakonskih principa. Nadležnost državnih ili federalnih sudova sa sedištem u okrugu King, Vašington, SAD nije isključiva.

12.8. Republika Koreja. Ukoliko stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) u Republici Koreji, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seul, 135-777, Koreja, pri čemu za tumačenje ovog ugovora važe zakoni Republike Koreje. Obe strane neopozivo prihvataju da u slučaju svih sporova proisteklih iz ovog ugovora ili povezanih s njim, isključivu izvornu nadležnost ima okružni sud u Seulu.

12.9. Tajvan Ukoliko stanujete (ili vam je centrala poslovanja smeštena) u Tajvanu, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Tajpeh, Tajvan 110, pri čemu za tumačenje ovog ugovora važe zakoni Tajvana. Obe strane neopozivo prihvataju okružni sud u Tajpehu kao prvostepeni sud nadležan za sve sporove proistekle iz ovog ugovora ili u vezi s njim.

13. Veb lokacije trećih strana

Možda ćete putem usluga moći da pristupate Veb lokacijama ili uslugama trećih strana. Microsoft nije odgovoran za Veb lokacije, usluge ili sadržaj trećih strana koji je dostupan preko tih usluga trećih strana. Vi snosite odgovornost za sve postupke prema trećim stranama (uključujući oglašivače). Vaše korišćenje Veb lokacija ili usluga treće strane može da podleže odredbama i uslovima te treće strane.

14. Upravljanje digitalnim pravima (DRM)

Ako pristupate sadržaju koji je zaštićen Microsoft upravljanjem digitalnim pravima (DRM), softver može automatski da zahteva prava na korišćenje medija iz servera za prava na mreži i da preuzme i instalira dostupne DRM ispravke da biste mogli da reprodukujete sadržaj. Više informacija potražite u odeljku sa informacijama o upravljanju digitalnim pravima unutar Microsoft Silverlight izjave o privatnosti (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. Microsoft .NET Framework softver

Softver može da sadrži Microsoft .NET Framework softver. Ovaj softver je deo operativnog sistema Windows. Uslovi licenciranja za Windows primenjuju se i na korišćenje softvera .NET Framework.

16. Ostanak na snazi

Odeljak „Privatnost“ i odeljci 9 (po pitanju iznosa nastalih pre isteka ovog ugovora), 10, 11, 12, 19, 20 i oni koji se zbog svojih uslova primenjuju i nakon isteka ugovora, ostaće na snazi i nakon prekida ili otkazivanja ovog ugovora.

17. Dodela i prenos

Ovaj ugovor, u celosti ili samo njegov deo, možemo u bilo kom trenutku i bez posebnog obaveštenja da dodelimo vama. Vi ne možete da dodelite ovaj ugovor, niti da prenesete nikakva prava na korišćenje usluga.

18. Obaveštenja

Pristajete na to da vam Microsoft pruža obaveštenja o uslugama ili informacije koje po zakonu moramo da obezbedimo putem e-pošte i to na adresu koju ste naveli kada ste se upisivali za usluge. Smatraće se da su obaveštenja e-poštom poslata i primljena u trenutku slanja e-poruke. Ako ne pristajete da primate obaveštenja elektronskim putem, potrebno je da prestanete sa korišćenjem usluga. Microsoft možete da obaveštavate onako kako je navedeno u korisničkoj podršci za usluge.

19. Tužbe moraju biti podnete u roku od godinu dana

Sve tužbe povezane sa ovim ugovorom ili uslugama moraju biti podnete u roku od godinu dana od datuma kada su najranije mogle biti podnete, osim ako u okviru vašeg zakonodavstva nije propisan duži rok za podnošenje tužbi. Ako se tužba ne podnese u tom roku, onda to više neće biti moguće.

20. Tumačenje ugovora

Ovo je ceo ugovor između vas i korporacije Microsoft koji se odnosi na korišćenje usluga. On potiskuje sve prethodne ugovore između vas i korporacije Microsoft koji se odnose na vaše korišćenje usluga. Svi delovi ovog ugovora primenjuju se u potpunosti u skladu sa relevantnim zakonom. Ukoliko sud smatra da deo ovog ugovora ne možemo da primenimo onako kako je napisan, možda ćemo te uslove zameniti sličnim uslovima u meri koju dopušta relevantni zakon, ali se ostatak ovog ugovora neće promeniti. Naslovi odeljaka ugovora služe samo kao referenca i nemaju pravni efekat.

21. Nema ostvarivanja koristi treće strane

Ovaj ugovor je napravljen samo za vašu i našu korist. Ne može da služi u korist nekog trećeg lica, osim za dozvoljene naslednike i pravne naslednike korporacije Microsoft.

22. Fontovi

Fontove možete da koristite za prikazivanje i štampanje sadržaja samo dok koristite usluge. Ne smete da preskočite nijedno ograničenje za ugrađivanje koje se nalazi u fontovima.

23. Podrška

Korisnička podrška za Microsoft brendirane usluge dostupna je na Veb lokacijama Microsoft Answers (http://answers.microsoft.com) i Windows (http://windows.microsoft.com). Korisnička podrška za MSN Internet Access dostupna je na Veb lokaciji MSN Support (https://support.msn.com). Korisnička podrška za Bing i Bing klijente dostupna je na Veb lokaciji Bing Support (https://support.discoverbing.com).

24. Izvozna ograničenja

Besplatan softver i usluge korporacijeMicrosoftpredmet su izvoznih i tehnoloških zakona Sjedinjenih Država i drugih jurisdikcija i vi se slažete sa tim da ćete poštovati sve takve primenjive zakone i propise koji se primenjuju na softver i/ili usluge. Dozvola Vlade Sjedinjenih Država je obavezna za prenos besplatnog softvera i usluga vladama svih zemalja pod embargom i pojedinim zabranjenim partijama. Više informacija pogledajte na Veb lokaciji U.S. Department of Treasury (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Uz to, plaćene usluge su predmet izvoznih zakona i propisa Sjedinjenih Država i vi morate da ih poštujete. Ti propisi uključuju odredbe o ograničenjima u pogledu odredišta, krajnjih korisnika i krajnjeg korišćenja. Više informacija potražite na Veb lokaciji Exporting Microsoft Products (http://www.microsoft.com/exporting).

OBAVEŠTENJA

Obaveštenja i procedura za podnošenje prijava u vezi sa kršenjem autorskih prava. Obaveštenja o tvrdnjama za kršenje autorskih prava treba slati imenovanom agentu korporacije Microsoft. NA SVA PITANJA KOJA NISU RELEVANTNA ZA OVAJ POSTUPAK NEĆE BITI ODGOVORENO Više informacija i kontakt informacije potražite u odeljku Obaveštenja i procedura za podnošenje prijava u vezi sa kršenjem autorskih prava (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Obaveštenja i procedure koje se tiču pitanja intelektualne svojine u okviru oglašavanja na sponzorisanim lokacijama. Pregledajte naše smernice o intelektualnoj svojini (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) koje se odnose na pitanja intelektualne svojine u našoj mreži za oglašavanje.

Obaveštenja o autorskim pravima i žigovima. Celokupan sadržaj usluge je zaštićen autorskim pravom Copyright © 2012 u vlasništvu korporacije Microsoft i/ili njenih dobavljača, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, SAD. Sva prava zadržana. Sva prava zadržana. Mi ili naši dobavljači imamo vlasništvo nad imenom, autorskim pravima i drugim pravima intelektualne svojine ove usluge i njihovog sadržaja. Microsoft i imena, logotipi i ikone svih Microsoft proizvoda, softvera i usluga mogu biti žigovi ili registrovani žigovi korporacije Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Imena stvarnih kompanija i proizvoda mogu biti žigovi odgovarajućih vlasnika. Zadržana su sva prava koja u ovom ugovoru nisu izričito dodeljena. Određeni softver koji je korišćen na serverima pojedinih Microsoft Veb lokacija delom je zasnovan na radu kompanije Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Sva prava zadržana. Softver „gnuplot“ koji se koristi na serverima pojedinih Microsoft Veb lokacija zaštićen je autorskim pravom copyright © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Sva prava zadržana.

Cene akcija i berzanski podaci (uključujući vrednosti na berzi). Sve informacije koje obezbeđuje Interactive Data Corporation („IDC“) sa svojim filijalama („IDC informacije“) koje su obuhvaćene uslugama vlasništvo su korporacije IDC i njenih filijala ili one imaju licencu za njih. IDC informacije možete da skladištite, rukujete njima, analizirate, preoblikujete, štampate i prikazujete samo za ličnu upotrebu. Ne smete da objavljujete, prosleđujete, redistribuirate ili na bilo koji način reprodukujete IDC informacije ni u kom formatu i nikome. Takođe, nikakve IDC informacije nećete koristiti u ili u vezi sa poslovnim ili komercijalnim poduhvatom, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvo poslovanje koje uključuje hartije od vrednosti, investiciono poslovanje, računovodstveno, bankarsko, pravno ili medijsko poslovanje ili poduhvat. Pre trgovine hartijama od vrednosti zasnovane na IDC informacijama, savetujemo vam da se konsultujete sa svojim brokerom ili drugim finansijskim predstavnikom da biste potvrdili informacije o cenama. Ni kompanija IDC ni njene filijale ili izdavaoci licenci ne snose odgovornost prema bilo kom korisniku ili prema bilo kome drugom zbog prekida, netačnosti, zastoja, greške ili propusta u IDC informacijama bez obzira na uzrok, ili zbog bilo kakve štete (bilo direktne ili indirektne, posledične, kaznene ili primerne) koje uslede. Uslovi iz ovog odeljka pokazuju aranžman korporacije Microsoftsa kompanijom IDC i njenim filijalama i vi se slažete sa tim da će se u slučaju konflikta ili neusaglašenosti sa drugim uslovima iz ovog ugovora, na IDC informacije primenjivati samo ovaj i nijedan drugi odeljak ovog ugovora.

Ne smete da koristite Dow Jones indekseSM, indeksne podatke ili Dow Jones oznake u vezi sa izdavanjem, izradom, sponzorisanjem, trgovanjem, marketingom ili promocijom nijednog finansijskog instrumenta ili investicionog proizvoda (na primer, izvedenog proizvoda, strukturnog proizvoda, investicionog fonda, fonda za trgovanje na berzi ili investicionog portfolija; tamo gde cena, povraćaj i/ili učinak instrumenta ili investicionog proizvoda zavise od ili su predviđeni za praćenje bilo kog indeksa ili predstavnika nekog indeksa ili se na njih odnose) bez zasebnog pismenog ugovora sa berzom Dow Jones.

Finansijsko obaveštenje. Microsoft nije broker/trgovac ili registrovani investicioni savetnik u skladu sa saveznim zakonima o hartijama od vrednosti u Sjedinjenim Državama ili zakonima o hartijama od vrednosti drugih država i ne savetuje pojedince o investiranju, kupovini ili prodaji hartija od vrednosti niti drugih finansijskih proizvoda ili usluga. Ništa što se nalazi u uslugama ne čini ponudu ili podsticanje na kupovinu ili prodaju bilo kojih hartija od vrednosti. Ni korporacija Microsoft niti njeni izdavaoci licenci za cene akcija i podate o indeksima ne nameću i ne preporučuju određene finansijske proizvode ili usluge. Ništa što se nalazi u uslugama nije predviđeno da bude profesionalni savet, uključujući, ali ne ograničavajući se na investiranje ili poresko savetovanje.

Obaveštenje o vizuelnom standardu H.264/AVC i video standardu VC-1. Ovaj softver može da uključuje H.264/MPEG-4 AVC i/ili VC-1 tehnologiju za dekodiranje. MPEG LA, L.L.C. zahteva da se izda sledeće obaveštenje:

OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN U SKLADU SA AVC I VC-1 PATENTNIM PORTFOLIO LICENCAMA ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO KORIŠĆENjE OD STRANE KORISNIKA U SVRHU (A) KODIRANjA VIDEO SIGNALA U SKLADU SA STANDARDIMA („VIDEO STANDARDIMA“) I/ILI (B) DEKODIRANjA AVC I VC-1 VIDEO SIGNALA KOJI JE KODIRAO KORISNIK ANGAŽOVAN U LIČNOJ I NEKOMERCIJALNOJ AKTIVNOSTI I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD DOBAVLjAČA VIDEO USLUGA LICENCIRANOG ZA OBEZBEĐIVANjE SLIKE U TOM VIDEO STANDARDU. NIJEDNA OD OVIH LICENCI NEĆE VAŽITI NI ZA JEDAN DRUGI PROIZVOD BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE TAJ PROIZVOD OBUHVAĆEN NEKIM ČLANOM ZAJEDNO SA OVIM SOFTVEROM. LICENCA NIJE ODOBRENA NITI SE MOŽE PRIMENITI U BILO KOJU DRUGU SVRHU. DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD KOMPANIJE MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE VEB LOKACIJU KOMPANIJE MPEG LA (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Isključivo u cilju pojašnjenja, ovo obaveštenje ne ograničava niti zabranjuje korišćenje softvera obezbeđenog po osnovu ovog ugovora za uobičajene poslovne potrebe koje su svojstvene tom poslovanju, a koje ne uključuju (i) redistribuciju softvera trećim licima ili (ii) kreiranje sadržaja pomoću tehnologija u skladu sa ovim video standardima radi distribucije trećim licima.