Dodavanje i uređivanje zvuka u programu Movie Maker

Neka film koji završite izgleda besprekorno i profesionalno tako što ćete mu dodati filmsku muziku i koristiti alatke za uređivanje u programu Movie Maker da biste prilagodili jačinu tona, postepeno pojačavali ili utišavali muziku i još toga.

Dodavanje muzike

 1. Na kartici Na početak, u grupi Dodavanje kliknite na dugme Dodaj muziku.

 2. Kliknite na muzičku datoteku koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

Postepeno pojačavanje ili utišavanje muzike

 1. Kliknite na muziku koju želite da postepeno pojačate ili utišate.

 2. U okviru Muzičke alatke, na kartici Opcije, u grupi Zvuk uradite nešto ili sve od navedenog:

  • Da biste postepeno pojačavali muziku, u listi Postepeno pojačaj izaberite brzinu za postepeno pojačavanje muzike.

  • Da biste postepeno utišali muziku, u listi Postepeno utišaj izaberite brzinu za postepeno utišavanje muzike.

Promena početne ili krajnje tačke za muziku

 1. Kliknite na muziku.

 2. Na montažnom stolu prevucite i otpustite indikator reprodukcije do tačke u okviru muzičkog zapisa sa koje želite da započne ili da prestane reprodukcija muzike u filmu. Nakon toga, odaberite neku od sledećih opcija:

  • Da biste postavili novu početnu tačku od koje će početi reprodukcija muzike, u okviru Muzičke alatke, na kartici Opcije, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Postavi početnu tačku.

  • Da biste postavili novu krajnju tačku od koje će prestati reprodukcija muzike, u okviru Muzičke alatke, na kartici Opcije, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Postavi krajnju tačku.

Promena jačine tona muzičke stavke

 1. Kliknite na muziku.

 2. U okviru Muzičke alatke, na kartici Opcije, u grupi Zvuk kliknite na dugme Jačina tona muzike, a zatim pomerajte klizač nalevo da biste smanjili jačinu tona ili nadesno da biste je povećali.

Promena jačine tona u video zapisu

 1. Kliknite na video zapis.

 2. U okviru Video alatke, na kartici Uređivanje, u grupi Zvuk kliknite na dugme Jačina tona video zapisa, a zatim pomerajte klizač nalevo da biste smanjili jačinu tona ili nadesno da biste je povećali.

Potrebna vam je dodatna pomoć?