Računar sporije radi nakon instaliranja usluge Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials je osmišljen sa ciljem da minimalno utiče na performanse računara.

Simptom

Računar radi sporije nego inače kada je Microsoft Security Essentials pokrenut.

Uzrok

Antivirusni i antišpijunski softver može da uspori računar, čak i ako sam softver nije uzrok usporavanja.

Rešenje

1. korak: Proverite da li računar ispunjava minimalne sistemske zahteve za Microsoft Security Essentials

  • Posetite Microsoft Security Essentials Veb lokaciju i proverite da li računar ispunjava minimalne sistemske zahteve koji su na njoj navedeni. Ako računar ne ispunjava uslove, trebalo bi da ga nadogradite ili da deinstalirate Microsoft Security Essentials.

2. korak: Uklonite sve postojeće bezbednosne programe

  1. U potpunosti deinstalirajte sve postojeće programe za bezbednost na Internetu tako što ćete pratiti korake iz teme Kako se deinstaliraju antivirusni i antišpijunski programi?

  2. Ponovo pokrenite računar.

  3. Ponovo instalirajte Microsoft Security Essentials. Ako na ovaj način ne rešite problem, pređite na sledeći korak.

Oprez:

Kada uklonite programe za bezbednost na Internetu, računar neće biti zaštićen. Ako budete imali problema prilikom instaliranja programa Microsoft Security Essentials kada uklonite postojeće programe za bezbednost na Internetu, odmah se obratite Microsoft Security Essentials timu tako što ćete proslediti zahtev na mreži. Za više informacija pogledajte odeljak Prosledite zahtev za podršku.

3. korak: Instalirajte Microsoft Security Essentials

4. korak: Ponovo pokrenite računar

  • Zatvorite sve otvorene programe i ponovo pokrenite računar.