Doživljaj usluge Outlook.com na vebu će uskoro biti poboljšan, ali lozinka, informacije za prijavu i vaši podaci ostaju nepromenjeni.
Važno: ako ste nadogradili svoj nalog, informacije iz ovog članka možda više ne važe. Posetite stranicu Dobro došli u Outlook na vebu da biste saznali više.

Korišćenje pseudonima za dodavanje e-adrese u nalog

Pseudonim je dodatna e-adresa koja koristi isto prijemno poštansko sanduče, spisak kontakata i postavke naloga koji se koriste i za primarni pseudonim. Za prijavljivanje u svoj nalog možete da koristite bilo koji pseudonim jer oni koriste i istu lozinku. Možete da šaljete e-poštu preko pseudonima, bez obzira na to da li koristite Outlook.com, aplikaciju za poštu kao što je Outlook ili uređaje poput telefona.

Ako imate e-adresu na domenu @hotmail.com, @live.com ili @MSN.com i želite da dodate adresu na domenu @outlook.com u svoj Outlook.com nalog, najbolji način jeste da dodate pseudonim.

Napomena

 • Neka mesta, kao što su Windows 8 i Xbox 360 će pokazivati samo primarni pseudonim, ali ćete moći da se prijavite sa bilo kojim pseudonimom.

 • Ako želite novo ime za nalog, možete da dodate pseudonim, postavite ga kao primarnu adresu, a zatim uklonite prvobitni pseudonim.

Prikaži sve

Dodavanje pseudonima u nalog

 1. U usluzi Outlook.com kliknite na korisničko ime u gornjem desnom uglu stranice.

 2. Izaberite stavku Postavke naloga. Možda ćete morati da se prijavite još jednom.

 3. Izaberite stavku Pregled.

 4. U odeljku Dodavanje ili promena pseudonima kliknite na vezu Dodaj pseudonim.

 5. Unesite novu e-adresu, a zatim kliknite na dugme Dodaj pseudonim. Ako je adresa koju ste zahtevali zauzeta, od vas će biti zatraženo da unesete drugu adresu.
  – ili –
  Izaberite opciju Dodajte postojeću e-adresu kao pseudonim Microsoft naloga, unesite postojeću e.adresu, a zatim kliknite na dugme Dodaj pseudonim.

Napomene

 • Možete da kreirate najviše deset novih pseudonima godišnje, odnosno najviše deset ukupno. Brisanjem pseudonima smanjujete njihov ukupan broj, ali ne i godišnje ograničenje.

 • Postojeću @hotmail.com, @live.com ili @msn.com adresu ne možete da dodate kao pseudonim.

 • Pseudonim možete da kreirate i koristeći postojeću e-adresu drugih dobavljača kao što su Gmail, Yahoo! Plus ili AIM Mail ako istu adresu niste koristili za kreiranje Microsoft naloga.

Promena primarnog pseudonima

Primarni pseudonim se pojavljuje na uređajima kao što su Xbox, Surface i Windows Phone, a to je i pseudonim koji usluga OneDrive koristi kada delite sadržaje.

Napomena: ako je vaš primarni pseudonim neka @msn.com ili @live.com e-adresa, a vi promenite primarni pseudonim, nećete više moći da ponovo menjate u @msn.com ili @live.com adresu.

 1. Idite na lokaciju http://account.live.com.

 2. Izaberite stavku Pseudonimi naloga.

 3. Ispod pseudonima koji želite da postavite za primarni, kliknite na dugme Postavi kao primarni.

Kada pokušate da promenite primarni pseudonim, možete da dobijete sledeću grešku: Nažalost, Outlook nije mogao da dovrši ovaj zahtev. Ako i dalje budete viđali ovu poruku, posetite stranicu „Status usluge“ da biste videli da li postoji neki problem u usluzi Outlook. Evo nekih koraka koje možete da preduzmete da biste rešili ovaj problem.

Napomena

 • Primarni pseudonim možete da promenite najviše dva puta nedeljno.

Uklanjanje pseudonima iz naloga

 1. U usluzi Outlook.com kliknite na korisničko ime u gornjem desnom uglu stranice.

 2. Izaberite stavku Postavke naloga. Možda ćete morati da se prijavite još jednom.

 3. Izaberite stavku Pregled, a zatim izaberite opciju Dodavanje ili promena pseudonima

 4. Ispod pseudonima kliknite na dugme Ukloni.

 5. Kliknite na dugme Ukloni pseudonim.

Upozorenje

 • Ako uklonite neki pseudonim, ta adresa će nakon 30 dana biti na raspolaganju svima koji je žele.

Automatsko sortiranje pošte adresirane na pseudonime

Sva e-pošta koja je adresirana na pseudonim može da se podesi tako da automatski odlazi u odabranu fasciklu.

 1. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 2. U odeljku Prilagođavanje usluge Outlook kliknite na vezu Pravila za sortiranje novih poruka, a zatim na dugme Novo.

 3. U odeljku 1. korak, u prvom polju izaberite Red „Za“ ili „Cc“, a u drugom parametar sadrži.

 4. U trećem polju unesite pseudonim za koji želite da postavite pravilo.

 5. U odeljku 2. korak u padajućoj listi Premesti u izaberite neku postojeću fasciklu.
  – ili –
  U polju Premesti u novu fasciklu unesite ime za novu fasciklu.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Postavljanje pseudonima za podrazumevanu adresu za slanje

 1. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 2. U odeljku Upravljanje nalogom kliknite na vezu Vaši nalozi e-pošte.

 3. U odeljku Podrazumevana adresa „Od“ izaberite podrazumevani nalog.

Takođe, dok sastavljate e-poruku, možete da promenite adresu sa koje ćete je poslati.

 1. U prijemnom poštanskom sandučetu kliknite na dugme Novo.

 2. Pored adrese „Od“ izaberite strelicu nadole.

  Strelica nadole pored adrese „Od“
 3. Odaberite adresu sa koje želite da pošaljete poruku.

Da biste dobili dodatnu pomoć oko uređivanja informacija, obratite se korisničkoj podršci.

Odlazak na lokaciju Outlook.com

Potrebna vam je dodatna pomoć?