Saveti za Outlook.com


Osnove u usluzi Outlook.com

U nastavku slede jednostavna uputstva za izvođenje uobičajenih zadataka.

Štampanje e-poruke

Na glavnoj traci sa menijima kliknite na simbol (tri tačke), a zatim izaberite stavku Odštampaj.

Meni sa komandom „Odštampaj“

Slanje odgovora svima ili prosleđivanje poruke

Slanje odgovora svima ili prosleđivanje jedne poruke

Kliknite na strelicu nadole pored dugmeta Odgovori, a zatim izaberite stavku Odgovori svima ili Prosledi.

Postavljanje opcije „Odgovori svima“ za podrazumevanu

 1. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 2. U okviru Čitanje e-poruke kliknite na vezu Postavke za odgovore.

 3. U okviru odeljka Postavljanje opcije „Odgovori svima“ za podrazumevani odgovor izaberite opciju Da, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 4. Da biste se vratili u prijemno poštansko sanduče, kliknite na logotip usluge Outlook (u gornjem levom uglu).

  Logotip usluge Outlook.com

Pisanje nove e-poruke

Kliknite na dugme Novo. Za dodavanje primaoca postupite na neki od sledećih načina.

 • Kliknite u red Za, a zatim odaberite primaoca sa liste Česti kontakti.

 • Kliknite u polje Za i počnite da unosite ime ili e-adresu primaoca. Kliknite na kontakt kada se on pojavi.

Da biste dobili dodatnu pomoć za pisanje e-poruka, obratite se korisničkoj podršci.

Provera pravopisa

Proveru pravopisa u usluzi Outlook.com obezbeđuje pregledač.

 • U većini novijih pregledača, provera pravopisa se odvija dok pišete. Reči kojih nema u rečniku za proveru pravopisa su podvučene crvenom linijom. Da biste preduzeli neku radnju, kliknite desnim tasterom miša na reč.

 • U starijim pregledačima kao što su Internet Explorer 7 ili 8, moraćete ručno da proverite pravopis. Na traci sa menijima u usluzi Outlook.com, kliknite na dugme Proveri pravopis. Kada se provera pravopisa završi, pojaviće se poruka pri dnu pregledača. U okviru poruke ćete videti da su reči na koje treba da obratite pažnju podvučene crvenom linijom. Da biste preduzeli neku radnju, kliknite na reč.

Opcije u okviru provere pravopisa

 • Ako se u listi pojavi pravilno napisana reč, kliknite na nju.

 • Da bi alatka za proveru pravopisa zanemarila neku reč koju ne prepoznaje u ovoj i svim budućim e-porukama, izaberite stavku Dodaj u rečnik.

 • Da bi alatka za proveru pravopisa zanemarila sve instance neke reči koju ne prepoznaje samo u ovoj e-poruci, izaberite stavku Zanemari ili Zanemari sve.

Ako alatka za proveru pravopisa ne radi, pokušajte da ažurirate pregledač.

Da biste dobili dodatnu pomoć za pisanje e-poruka, obratite se korisničkoj podršci.

Prilaganje datoteka i fotografija

 1. Kliknite na dugme Umetni, a zatim odaberite način.

  • Opcija Datoteke kao prilozi omogućava primaocima da lako sačuvaju manje datoteke na svoju radnu površinu.

  • Koristite opcijuUmetnuta slika ako želite da uklopite slike u tekst, kao u biltenu.

  • Deljenje iz usluge OneDrive šalje vezu samo do onih datoteka koje odaberete u usluzi OneDrive. To je sjajna opcija za foto-albume i velike datoteke.

 2. Potražite i izaberite datoteku ili fotografiju. Da biste umetnuli više datoteka, držite pritisnut taster Ctrl dok birate datoteke.

 3. Kliknite na dugme Otvori.

Više informacija potražite u članku Korišćenje priloženih datoteka u usluzi Outlook.com.

Prikaz svih poruka (isključivanje grupisanja poruka)

Ako je grupisanje poruka uključeno, videćete samo poslednju e-poruku i zaglavlja prethodnih poruka sa istom temom. Da biste pročitali starije e-poruke, kliknite na zaglavlje.

Grupisanje poruka je podrazumevano uključeno, ali možete da ga isključite.
 1. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 2. U odeljku Čitanje e-pošte izaberite opciju Grupiši po razgovoru i unapred učitaj e-poruke.

 3. Izaberite opciju Prikaži poruke pojedinačno, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 4. Da biste se vratili u prijemno poštansko sanduče, kliknite na Outlook logotip.

  Logotip usluge Outlook.com

Font i potpis

Postupak za promenu podrazumevanog fonta ili potpisa u odlaznim e-porukama

 1. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 2. U odeljku Pisanje e-pošte kliknite na vezu Oblikovanje, font i potpis.

  Možete da promenite font koji se koristi i da kreirate potpis.

  Da biste promenili veličinu fonta u svom prijemnom poštanskom sandučetu, prilagodite postavke zumiranja u svom pregledaču.

Promena izgleda prijemnog poštanskog sandučeta

Evo kako možete da promenite izgled prijemnog poštanskog sandučeta

 • Da biste promenili boju, kliknite na ikonu OpcijeIkona „Opcije“, a zatim izaberite neku boju iz palete.
 • Da biste promenili veličinu fonta u svom prijemnom poštanskom sandučetu, prilagodite postavke zumiranja u svom pregledaču.

 • Da biste prikazali okno za čitanje i mogli da čitate poruke bez otvaranja, kliknite na ikonu OpcijeIkona „Opcije“, a zatim u odeljku Okno za čitanje izaberite stavku Desno ili Dno.

Promena lozinke

 1. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 2. U odeljku Upravljanje nalogom kliknite na vezu Detalji naloga (lozinka, adrese, vremenska zona).

 3. Prijavite se (ovo nam služi za zaštitu vaših informacija o nalogu).

 4. U oknu sa leve strane izaberite stavku Lozinka.

 5. Unesite sadašnju lozinku. Unesite i ponovite novu lozinku, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 6. Da biste se vratili u prijemno poštansko sanduče, kliknite na Outlook logotip.

  Logotip usluge Outlook.com

Ako ste zaboravili lozinku ili ona više nije u funkciji, posetite lokaciju https://account.live.com/pw.

Da bismo osujetili hakere, moraćete da unesete neku kombinaciju slova i brojeva sa slike. Ne postoji razlikovanje malih i velikih slova. Pronađite više informacija o tome kako da unesete znakove.

Promena postavki

 1. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 2. Na stranici „Opcije“ ćete pronaći postavke za upravljanje nalogom, pisanje i čitanje e-pošte, blokiranje neželjene e-pošte, postavljanje automatskih odgovora i tako dalje.

Da biste dobili dodatnu pomoć za promenu postavki, obratite se korisničkoj podršci.

Otvaranje stranica „Osobe“ (kontakti), „Kalendar“ i OneDrive

 1. Kliknite na strelicu nadole pored Outlook logotipa.

  Logotip usluge Outlook.com
 2. Izaberite stavku Osobe, Kalendar ili OneDrive.

  Koristite istu metodu za povratak na stranicu Outlook.com.

Prijavljivanje / odjavljivanje

Postupak za prijavljivanje

 1. Posetite stranicu http://outlook.com i unesite svoju e-adresu i lozinku. Ako želite da otvarate prijemno poštansko sanduče bez stalnog prethodnog prijavljivanja, potvrdite izbor u polju Ne odjavljuj me.

 2. Kliknite na dugme Prijavljivanje.

  Ako se prijavljujete sa javnog računara, kliknite na vezu Prijavite se pomoću koda za jednokratnu upotrebu, a zatim pratite uputstva sa ekrana. Više informacija potražite na stranici Šta je to kôd za jednokratnu upotrebu?.

Postupak za odjavljivanje

Kliknite svoje ime (u gornjem desnom uglu stranice), a zatim izaberite stavku Odjavljivanje.

Rad sa fasciklama

 • Da biste premestili poruke u neku fasciklu, postupite na neki od sledećih načina.

  1. Prevucite zaglavlje poruke u fasciklu.

  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored poruke ili više njih, kliknite na dugme Premesti u, a zatim kliknite na ime fascikle.

  3. Da biste premestili poruke jednim klikom, konfigurišite trenutnu radnju.

 • Da biste preimenovali fasciklu, kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim izaberite stavku Preimenuj.

 • Da biste dodali novu fasciklu najvišeg nivoa, kliknite desnim tasterom miša na Fascikle (u gornjem levom uglu), a zatim izaberite stavku Dodaj novu fasciklu.

 • Da biste dodali potfasciklu, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu u koju želite da je dodate, a zatim izaberite stavku Nova potfascikla.

 • Da biste izbrisali fasciklu, kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim izaberite stavku Izbriši. Fascikle „Prijemno poštansko sanduče“, „Neželjeno“, „Radne verzije“, „Poslato“, „Izbrisano“ i „Istorija poruka“ ne mogu da se izbrišu.

 • Da biste izbrisali sve poruke iz neke fascikle, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu, izaberite stavku Isprazni fasciklu, a zatim kliknite na dugme Isprazni.

Nabavite informacije o tome kako da automatski sortirate dolazne poruke u fascikle.

Tasterske prečice

Da biste videli spisak tasterskih prečica, dok vam je otvorena usluga Outlook.com pritisnite kombinaciju tastera Shift + ? (znak pitanja). Taj spisak možete da pronađete i ovde.

Pogledajte više

Isprobajte Outlook.com preko Gmail naloga.

Proverite šta je to toliko dobro u vezi sa besplatnom uslugom e-pošte koju obezbeđuje Microsoft.

Želite li da primenite sve ove savete? Isprobajte Outlook.com odmah.

Nabavite pomoć za Outlook aplikaciju na radnoj površini.