Doživljaj usluge Outlook.com na vebu će uskoro biti poboljšan, ali lozinka, informacije za prijavu i vaši podaci ostaju nepromenjeni.
Važno: ako ste nadogradili svoj nalog, informacije iz ovog članka možda više ne važe. Posetite stranicu Dobro došli u Outlook na vebu da biste saznali više.

Saveti za Outlook.com


Osnove u usluzi Outlook.com

U nastavku slede jednostavna uputstva za izvođenje uobičajenih zadataka.

Štampanje e-poruke

Na glavnoj traci sa menijima kliknite na simbol (tri tačke), a zatim izaberite stavku Odštampaj.

Meni sa komandom „Odštampaj“

Slanje odgovora svima ili prosleđivanje poruke

Slanje odgovora svima ili prosleđivanje jedne poruke

Kliknite na strelicu nadole pored dugmeta Odgovori, a zatim izaberite stavku Odgovori svima ili Prosledi.

Postavljanje opcije „Odgovori svima“ za podrazumevanu

 1. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 2. U okviru Čitanje e-poruke kliknite na vezu Postavke za odgovore.

 3. U okviru odeljka Postavljanje opcije „Odgovori svima“ za podrazumevani odgovor izaberite opciju Da, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 4. Da biste se vratili u prijemno sanduče, kliknite na logotip usluge Outlook (u gornjem levom uglu).

  Logotip usluge Outlook.com

Pisanje nove e-poruke

Kliknite na dugme Novo. Za dodavanje primaoca postupite na neki od sledećih načina.

 • Kliknite u red Za, a zatim odaberite primaoca sa liste Česti kontakti.

 • Kliknite u polje Za i počnite da unosite ime ili e-adresu primaoca. Kliknite na kontakt kada se on pojavi.

Da biste dobili dodatnu pomoć za pisanje e-poruka, obratite se korisničkoj podršci.

Provera pravopisa

Proveru pravopisa u usluzi Outlook.com obezbeđuje vaš pregledač.

 • U većini novijih pregledača, provera pravopisa se odvija dok pišete. Reči kojih nema u rečniku za proveru pravopisa su podvučene crvenom linijom. Da biste preduzeli neku radnju, kliknite desnim tasterom miša na reč.

 • U starijim pregledačima kao što su Internet Explorer 7 ili 8, moraćete da pokrenete proveru pravopisa. Na traci sa menijima u usluzi Outlook.com izaberite stavku Provera pravopisa. Kada završite proveru pravopisa, pri dnu pregledača će se pojaviti poruka. Reči na koje treba da obratite pažnju biće podvučene crvenoj linijom u toj poruci. Da biste preduzeli neku radnju, kliknite desnim tasterom miša na reč.

Opcije u okviru provere pravopisa

 • Ako se u listi pojavi pravilno napisana reč, kliknite na nju.

 • Da bi alatka za proveru pravopisa zanemarila neku reč koju ne prepoznaje u ovoj i svim budućim e-porukama, izaberite stavku Dodaj u rečnik.

 • Da bi alatka za proveru pravopisa zanemarila sve instance neke reči koju ne prepoznaje samo u ovoj e-poruci, izaberite stavku Zanemari ili Zanemari sve.

Ako alatka za proveru pravopisa ne radi, pokušajte da ažurirate pregledač.

Da biste dobili dodatnu pomoć za pisanje e-poruka, obratite se korisničkoj podršci.

Prilaganje datoteka i fotografija

 1. Kliknite na dugme Umetni, a zatim odaberite način.

  • Opcija Datoteke kao prilozi omogućava primaocima da lako sačuvaju manje datoteke na svoju radnu površinu.

  • Koristite opcijuUmetnuta slika ako želite da uklopite slike u tekst, kao u biltenu.

  • Deljenjem iz usluge OneDrive poslaćete samo vezu do onih datoteke koje ste odabrali u usluzi OneDrive. Ovo je sjajno za foto-albume i velike datoteke.

 2. Potražite i izaberite datoteku ili fotografiju. Da biste umetnuli više datoteka, držite pritisnut taster Ctrl dok birate datoteke.

 3. Kliknite na dugme Otvori.

Više informacija potražite u članku Korišćenje priloženih datoteka u usluzi Outlook.com.

Prikaz svih poruka (isključivanje grupisanja poruka)

Ako je grupisanje poruka uključeno, videćete samo poslednju e-poruku i zaglavlja prethodnih poruka sa istom temom. Da biste pročitali starije e-poruke, kliknite na zaglavlje.

Grupisanje poruka je podrazumevano uključeno, ali možete da ga isključite.
 1. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 2. U odeljku Čitanje e-pošte izaberite opciju Grupiši po razgovoru i unapred učitaj e-poruke.

 3. Izaberite opciju Prikaži poruke pojedinačno, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 4. Da biste se vratili u prijemno sanduče, kliknite na logotip usluge Outlook.

  Logotip usluge Outlook.com

Font i potpis

Postupak za promenu podrazumevanog fonta ili potpisa u odlaznim e-porukama

 1. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 2. U odeljku Pisanje e-pošte kliknite na vezu Oblikovanje, font i potpis.

  Možete da promenite font koji se koristi i da kreirate potpis.

  Da biste promenili veličinu fonta u svom prijemnom poštanskom sandučetu, prilagodite postavke zumiranja u svom pregledaču.

Promena izgleda prijemnog poštanskog sandučeta

Evo kako možete da promenite izgled prijemnog poštanskog sandučeta

 • Da biste promenili boju, kliknite na ikonu Opcijeikona „Opcije“, a zatim izaberite neku boju iz palete.
 • Da biste promenili veličinu fonta u svom prijemnom poštanskom sandučetu, prilagodite postavke zumiranja u svom pregledaču.

 • Da biste prikazali okno za čitanje i mogli da čitate poruke bez potrebe da ih otvarate, kliknite na ikonu Opcijeikona „Opcije“, a zatim u odeljku Okno za čitanje izaberite stavku Desno ili Dno.

Promena lozinke

 1. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 2. U odeljku Upravljanje nalogom kliknite na vezu Detalji naloga (lozinka, adrese, vremenska zona).

 3. Prijavite se (ovo nam služi za zaštitu vaših informacija o nalogu).

 4. U oknu sa leve strane izaberite stavku Lozinka.

 5. Unesite sadašnju lozinku. Unesite i ponovite novu lozinku, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 6. Da biste se vratili u prijemno sanduče, kliknite na logotip usluge Outlook.

  Logotip usluge Outlook.com

Ako ste zaboravili lozinku ili ona više nije u funkciji, posetite lokaciju https://account.live.com/pw.

Da bismo osujetili hakere, moraćete da unesete neku kombinaciju slova i brojeva sa slike. Ne postoji razlikovanje malih i velikih slova. Pronađite više informacija o tome kako da unesete znakove.

Promena postavki

 1. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 2. Na stranici „Opcije“ ćete pronaći postavke za upravljanje nalogom, pisanje i čitanje e-pošte, blokiranje neželjene e-pošte, postavljanje automatskih odgovora i tako dalje.

Da biste dobili dodatnu pomoć za promenu postavki, obratite se korisničkoj podršci.

Otvaranje stranica „Osobe“ (kontakti), „Kalendar“ i OneDrive

 1. Kliknite na strelicu nadole pored logotipa usluge Outlook.

  Logotip usluge Outlook.com
 2. Izaberite stavku Osobe, Kalendar, ili OneDrive.

  Istom metodom možete da se vratite u Outlook.com.

Prijavljivanje / odjavljivanje

Postupak za prijavljivanje

 1. Posetite http://outlook.com i unesite adresu e-pošte i lozinku. Ako želite da otvarate prijemno sanduče bez potrebe da se svaki put prijavljujete, izaberite opciju Ne odjavljuj me.

 2. Kliknite na dugme Prijavljivanje.

  Ako se prijavljujete sa javnog računara, izaberite opciju Prijavljivanje pomoću koda za jednokratnu upotrebu i pratite uputstva na ekranu. Više informacija potražite u članku Šta je to kôd za jednokratnu upotrebu?

Postupak za odjavljivanje

Kliknite svoje ime (u gornjem desnom uglu stranice), a zatim izaberite stavku Odjavljivanje.

Rad sa fasciklama

 • Da biste premestili poruke u neku fasciklu, postupite na neki od sledećih načina.

  1. Prevucite zaglavlje poruke u fasciklu.

  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored poruke ili više njih, kliknite na dugme Premesti u, a zatim kliknite na ime fascikle.

  3. Da biste premestili poruke jednim klikom, konfigurišite trenutnu radnju.

 • Da biste preimenovali fasciklu, kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim izaberite stavku Preimenuj.

 • Da biste dodali novu fasciklu najvišeg nivoa, kliknite desnim tasterom miša na Fascikle (u gornjem levom uglu), a zatim izaberite stavku Dodaj novu fasciklu.

 • Da biste dodali potfasciklu, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu u koju želite da je dodate, a zatim izaberite stavku Nova potfascikla.

 • Da biste izbrisali fasciklu, kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim izaberite stavku Izbriši. Fascikle „Prijemno poštansko sanduče“, „Neželjeno“, „Radne verzije“, „Poslato“, „Izbrisano“ i „Istorija poruka“ ne mogu da se izbrišu.

 • Da biste izbrisali sve poruke iz neke fascikle, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu, izaberite stavku Isprazni fasciklu, a zatim kliknite na dugme Isprazni.

Nabavite informacije o tome kako da automatski sortirate dolazne poruke u fascikle.

Tasterske prečice

Da biste videli spisak tasterskih prečica, u usluzi Outlook.com pritisnite kombinaciju tastera Shift + ? (znak pitanja). Možete i ovde da vidite spisak.

Pogledajte više

Isprobajte Outlook.com preko Gmail naloga.

Proverite šta je to toliko dobro u vezi sa besplatnom uslugom e-pošte koju obezbeđuje Microsoft.

Želite li da primenite sve ove savete? Isprobajte Outlook.com odmah.

Nabavite pomoć za Outlook aplikaciju na radnoj površini.