Doživljaj usluge Outlook.com na vebu će uskoro biti poboljšan, ali lozinka, informacije za prijavu i vaši podaci ostaju nepromenjeni.
Važno: ako ste nadogradili svoj nalog, informacije iz ovog članka možda više ne važe. Posetite stranicu Dobro došli u Outlook na vebu da biste saznali više.

Uvoz kalendara ili pretplata na kalendar u usluzi Outlook.com

Postoje dva načina da dodate kalendar u uslugu Outlook.com:

 • Uvezite statički kalendar koji se ne ažurira automatski (poznat kao ICS datoteka).

 • Pretplatite se na kalendar na mreži i primajte automatske ispravke (takozvana ICS pretplata ili iCal pretplata).

U čemu je razlika?

Uvoz ICS datoteke vam obezbeđuje snimak događaja u kalendaru u trenutku uvoza. Vaš kalendar ne osvežava važne događaje automatski, čak i ako vlasnik kalendara unese ispravku.

Pretplata na iCal kalendar na mreži povezuje taj kalendar sa vašim kalendarom. Kada vlasnik iCal kalendara unese promene, te promene se automatski pojavljuju u vašem kalendaru.

Uvoz kalendara

Uvoz kalendara je dobar način da u svoj kalendar dodate događaje koji se neće menjati, poput praznika, tabela plime i oseke ili lunarnih ciklusa. Možete da ih uvezete u postojeći kalendar, ili da kreirate novi.

Kalendare možete da uvezete sa veb-lokacija ili iz programa kalendara koji podržavaju ICS format datoteka, kao što su Apple iCal, Google kalendar i Mozilla Lightning. Kalendare koji koriste ICS datoteke možete pronaći i pretraživanjem interneta.

Prikaži sve

Da biste uvezli kalendar

 1. Pronađite kalendar koji želite da dodate i sačuvajte ga u fascikli na računaru kao ICS datoteku.

 2. Otvorite kalendar u usluzi Outlook.com.

 3. Kliknite na dugme Uvezi.

 4. Odaberite ili opciju Uvezi u novi kalendar, ili Uvezi u postojeći kalendar.

Prikaži sve

Uvoz u novi kalendar

 1. Pronađite i izaberite ICS datoteku koju ste sačuvali.

 2. Unesite ime i izaberite boju za kalendar.

 3. Ukoliko želite, izaberite neki ukras koji će se pojavljivati svaki put kada se pojavi novi događaj.

 4. Odaberite ili opciju Koristi podsetnike koji se već nalaze u ICS datoteci, ili Koristi podrazumevane podsetnike za sve uvezene događaje. Ako odaberete drugu opciju, Kalendar će vam pružiti mogućnost da pregledate i/ili izmenite svoje podsetnike.

 5. Kliknite na dugme Uvezi.

Napomena

 • Podsetnici za događaje ne mogu biti grupno izmenjeni nakon uvoza. Moraćete da ih menjate jedan po jedan.

Uvoz u postojeći kalendar

 1. Pronađite i izaberite ICS datoteku koju ste sačuvali.

 2. Izaberite kalendar u koji želite da je uvezete.

 3. U odeljku Sprečavanje duplikata odaberite opciju Zadrži samo nove događaje, ili Zadrži samo izvorne događaje.

 4. Izaberite opciju Uvezi u postojeći kalendar.

 5. U listi Izaberi kalendar izaberite kalendar koji želite da koristite.

 6. U odeljku Sprečavanje duplikata odaberite ili opciju Zadrži samo nove događaje, ili Zadrži samo izvorne događaje.

 7. Odaberite ili opciju Koristi podsetnike koji se već nalaze u ICS datoteci, ili Koristi podrazumevane podsetnike za sve uvezene događaje. Ako odaberete drugu opciju, Kalendar će vam pružiti mogućnost da pregledate i/ili izmenite svoje podsetnike.

 8. Kliknite na dugme Uvezi.

Napomena

 • Podsetnici za događaje ne mogu biti grupno izmenjeni nakon uvoza. Moraćete da ih menjate jedan po jedan.

Pretplata na kalendar

Pretplata na iCal je dobar način za praćenje događaja koji se često menjaju, poput filmskih termina ili školskog kalendara. Kada vlasnik iCal kalendara na koji ste pretplaćeni unese promene u događaje, Outlook.com ažurira vaš kalendar. Imajte u vidu da ovo ažuriranje može da potraje 24 sata.

Veb-lokacije za pozorišta, sportske timove i škole često imaju opciju dodavanja u kalendar koju možete iskoristiti kako biste preuzeli iCal. Spisak iCal kalendara možete da pretražite na lokaciji iCalShare.

Pretplata na kalendar na mreži

 1. Pronađite iCal kalendar na koji želite da se pretplatite.

 2. Kopirajte ili pribeležite URL adresu (veb-adresu) iCal kalendara.

  URL adrese iCal kalendara uglavnom počinju prefiksom webcal://, webcals://, http:// ili https://, a završavaju se oznakom .ics.

 3. Otvorite kalendar u usluzi Outlook.com.

 4. Kliknite na dugme Uvezi.

 5. Kliknite na dugme Pretplati se.

 6. U polju za URL adresu kalendara otkucajte ili kopirajte i nalepite veb-adresu iCal kalendara.

 7. Unesite ime i izaberite boju za kalendar.

 8. Ukoliko želite, izaberite neki ukras koji će se pojavljivati svaki put kada se pojavi novi događaj.

 9. Kliknite na dugme Pretplati se.

Napomena

 • Korporacija Microsoft nije odgovorna za tačnost ili sadržaj nezavisnih kalendara. Preporučujemo da pregledate uslove i odredbe pre nego što uvezete ili se pretplatite na neki nezavisni kalendar.

Da biste dobili dodatnu pomoć za uvoz, deljenje i otvaranje kalendara, obratite se korisničkoj podršci.

Posetite Outlook.com

Potrebna vam je dodatna pomoć?