Doživljaj usluge Outlook.com na vebu će uskoro biti poboljšan, ali lozinka, informacije za prijavu i vaši podaci ostaju nepromenjeni.
Važno: ako ste nadogradili svoj nalog, informacije iz ovog članka možda više ne važe. Posetite stranicu Dobro došli u Outlook na vebu da biste saznali više.

Konfigurisanje aplikacija za e-poštu i uslugu Outlook.com

Outlook.com nalogom možete da upravljate u okviru mnogih popularnih aplikacija pošte. Evo postupka:

Prikaži sve

Windows Phone, iPhone ili Android telefon

Dobijajte e-poštu u usluzi Outlook.com na Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch ili Android uređaju.

Windows Phone

 1. Na početnom ekranu brzo prevucite prstom nalevo do liste aplikacija, dodirnite stavku Podešavanja, a zatim i stavku E-pošta i nalozi.

 2. Dodirnite stavku dodaj nalog.

 3. Ako koristite Windows Phone 8, dodirnite stavku Outlook.
  – ili –
  Ako koristite Windows Phone 7, dodirnite stavku Windows Live.

 4. Unesite svoju Outlook.com adresu.

 5. Dodirnite polje Lozinka, a zatim unesite svoju Outlook.com lozinku.

 6. Dodirnite Prijava.

iPhone, iPad ili iPod Touch

Od sada iz prodavnice App store možete da preuzmete aplikaciju Microsoft Outlook za iPad, iPhone i iPod Touch.

 1. Preuzmite aplikaciju Microsoft Outlook ili pretražite upit Outlook u prodavnici App store sa svog iOS uređaja.

 2. Kada instalirate aplikaciju, dodirnite dugme Get started (Prvi koraci).

 3. Zatim izaberite nalog koji biste želeli da dodate.

 4. Prijavite se u taj nalog i aplikacija Microsoft Outlook će početi da se sinhronizuje sa njim.

Ako iz bilo kog razloga ne možete da koristite ovu aplikaciju, ipak možete da konfigurišete Outlook.com na iOS uređaju.

 1. Dodirnite Settings, a zatim dodirnite Mail, Contacts, Calendar.

 2. Dodirnite Add Account (Dodaj nalog) na stranici „Accounts“ (Nalozi).

 3. Izaberite stavku Hotmail.

 4. Unesite Outlook.com adresu i lozinku.

 5. Izaberite polja koja želite da sinhronizujete. Dodirnite Save.

Android

Od sada možete da koristite aplikaciju Office Outlook na svojim Android telefonima i tablet računarima.

 1. Preuzmite aplikaciju Microsoft Outlook ili pretražite upit Outlook u prodavnici Google Play sa svog Android uređaja.

 2. Kada se instalacija završi, dodirnite dugme Get Started (Prvi koraci).

 3. Zatim izaberite nalog koji želite da dodate.

 4. Prijavite se u taj nalog i aplikacija Microsoft Outlook će početi da se sinhronizuje sa tim nalogom.

Napomene

 • Aplikacija možda nije dostupna u svim zemljama ili regionima.

 • Ne možete da uređujete svoje kontakte u okviru aplikacije.

Ako iz bilo kog razloga ne možete da koristite ovu aplikaciju, ipak možete da konfigurišete Outlook.com na Android uređaju. Evo kako:

 1. Na uređaju dodirnite stavke E-pošta i Dodaj nalog.

 2. Unesite adresu e-pošte i lozinku za Outlook.com, a zatim dodirnite stavku Manual setup (Ručno podešavanje).

 3. U odeljku What type of account is this? (Koji je ovo tip naloga?) dodirnite Exchange.

 4. Ako vidite polje Domain (Domen), nemojte ništa unositi u njega. Ako vidite polje Username (Korisničko ime), unesite adresu e-pošte.

 5. Unesite lozinku.

 6. Za Server name unesite s.outlook.com.

 7. Obavezno potvrdite polje za potvrdu Koristite bezbednu vezu (SSL), a zatim dodirnite dugme Dalje.

 8. Odaberite opcije naloga, a zatim dodirnite dugme Dalje.

 9. Da biste dovršili konfigurisanje, dodirnite dugme Gotovo.

Telefoni sa veb pregledačima

Usluzi Outlook.com uvek možete da pristupite preko internet pregledača na adresi http://m.mail.live.com.

Microsoft Office

Pronađite informacije o tome kako da konfigurišete Outlook.com u okviru Outlook aplikacije za radnu površinu ovde.

Aplikacija „Pošta“ za Windows 10

Informacije o tome kako da podesite Outlook.com u Windows 10 aplikaciji za poštu potražite ovde.

Aplikacija „Pošta“ za Windows 8

Da biste konfigurisali Outlook.com nalog:

 1. Na početnom ekranu otvorite aplikaciju Pošta.

 2. Brzo prevucite prstom ulevo, a zatim dodirnite stavku Postavke. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite ga nadole, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili mišem izaberite stavke Nalozi i Dodaj nalog.

 4. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Outlook, a zatim unesite adresu e-pošte i lozinku za Outlook.com.

 5. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Poveži se.

Napomene

 • Ako aplikacija ne može da pronađe postavke naloga, možete ručno da unesete postavke za Exchange ActiveSync (pogledajte odeljak „Aplikacije koje podržavaju Exchange ActiveSync“).

 • Ako aplikacija ne preuzima e-poštu kada dodate nalog, u aplikaciji pošte otvorite Postavke i izaberite ime naloga. Obavezno proverite da li ste za Poveži se radi sinhronizovanja sledećih stavki potvrdili izbor u polju za potvrdu E-pošta.

Windows Live pošta 2011 i 2012

Da biste konfigurisali Outlook.com nalog:

 1. Otvorite program Windows Live pošta 2011 ili 2012.

 2. Na kartici Nalozi izaberite stavku E-pošta.

 3. Unesite adresu e-pošte, lozinku i ime za prikaz, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. (Samo Windows Live pošta 2011) U padajućoj listi Tip servera izaberite stavku Windows Live Hotmail, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Kliknite na dugme Završi.

Napomena

 • Ako koristite Outlook.com sa domenom adrese e-pošte koji nije Hotmail.com, Live.com, MSN.com ili Outlook.com, u koraku 3 uključite opciju Ručno konfiguriši postavke servera.

Windows Live pošta 2009

Da biste konfigurisali Outlook.com nalog:

 1. Otvorite program Windows Live pošta 2009.

 2. U donjem levom uglu izaberite stavku Pošta, a zatim izaberite opciju Dodavanje naloga e-pošte.

 3. Unesite adresu e-pošte, lozinku i ime za prikaz, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. U padajućoj listi, pored stavke Moj server dolazne pošte je izaberite opciju HTTP server, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Kliknite na dugme Završi.

Aplikacije koje podržavaju Exchange ActiveSync

EAS vam omogućava da odmah dobijete e-poštu, kao i da vidite sve svoje fascikle, kalendare i kontakte na jednom mestu. Ako aplikacija za e-poštu podržava Exchange ActiveSync, a morate ručno da je konfigurišete, koristite sledeće postavke.

 • Adresa servera: s.outlook.com

 • Domen: <ostavite prazno>

 • Korisničko ime: vaša adresa e-pošte

 • Lozinka: vaša lozinka

 • Obavezno TLS/SSL šifrovanje: da

Aplikacije koje podržavaju IMAP i SMTP

Ako aplikacija za e-poštu ne podržava Exchange ActiveSync, možda koristi IMAP. Za razliku od POP protokola koji sinhronizuje samo prijemno poštansko sanduče, IMAP sinhronizuje sve fascikle e-pošte.

U svojoj aplikaciji za e-poštu primenite postavke koje su date u nastavku.

 • Server dolazne pošte (IMAP)

  • Adresa servera: imap-mail.outlook.com

  • Port: 993

  • Šifrovana veza: SSL

 • Server odlazne pošte (SMTP)

  • Adresa servera: smtp-mail.outlook.com

  • Port: 25 (ili 587 ako je 25 blokiran)

  • Potvrda identiteta: da

  • Šifrovana veza: TLS

 • Korisničko ime: vaša adresa e-pošte

 • Lozinka: vaša lozinka

Aplikacije koje podržavaju POP3 i SMTP

Ako aplikacija za e-poštu ne podržava Exchange ActiveSync ili IMAP, ali podržava POP3, najpre uključite POP protoko u okviru Outlook.com naloga.

 1. Prijavite se u svoj Outlook.com nalog.

 2. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 3. U odeljku Upravljanje nalogom izaberite opciju Povezivanje uređaja i aplikacija uz pomoć POP protokola.

 4. U odeljku POP izaberite opciju Omogući.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Zatim u svojoj aplikaciji za e-poštu primenite postavke koje su date u nastavku.

 • Server dolazne pošte (POP3)

  • Adresa servera: pop-mail.outlook.com

  • Port: 995

  • Šifrovana veza: SSL

 • Server odlazne pošte (SMTP)

  • Adresa servera: smtp-mail.outlook.com

  • Port: 25 (ili 587 ako je 25 blokiran)

  • Potvrda identiteta: da

  • Šifrovana veza: TLS

 • Korisničko ime: vaša adresa e-pošte

 • Lozinka: vaša lozinka

 • Ako ne želite da vam e-poruke budu trajno izbrisane iz prijemnog poštanskog sandučeta u usluzi Outlook.com kada ih aplikacija za e-poštu preuzme, izaberite opciju Ostavi kopiju poruka na serveru.

Čak i ako slučajno konfigurišete POP3 tako da briše poruke kada ih preuzmete, Outlook.com će čuvati primerak tih poruka u fascikli pod imenom POP sve dok ne potvrdite komandu za brisanje POP3 pošte.

Potvrda komande za brisanje POP3 pošte

 1. Prijavite se u svoj Outlook.com nalog

 2. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 3. U odeljku Upravljanje nalogom izaberite opciju Povezivanje uređaja i aplikacija uz pomoć POP protokola.

 4. U odeljku POP, proverite da li je opcija Omogući izabrana.

 5. Potvrdite izbor u polju Ne dozvoljavaj uređajima i aplikacijama da brišu poruke… da biste zamenili sve zahteve za brisanje.
  – Ili –
  Potvrdite izbor u poljuPostupi onako kako nalaže uređaj ili aplikacija… da biste dozvolili uređajima i aplikacijama da brišu poruke iz prijemnog poštanskog sandučeta.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena

 • Ova postavka se primenjuje na sve POP aplikacije za e-poštu koje možda koristite sa Outlook.com nalogom.

Da biste dobili dodatnu pomoć za povezivanje usluge Outlook.com sa aplikacijama i uređajima, obratite se korisničkoj podršci.

Posetite Outlook.com

Potrebna vam je dodatna pomoć?