Konfigurisanje aplikacija za e-poštu i uslugu Outlook.com

Outlook.com nalogom možete da upravljate u okviru mnogih popularnih aplikacija pošte. Evo postupka:

Prikaži sve

Windows Phone, iPhone ili Android

Dobijajte e-poštu u usluzi Outlook.com na Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch ili Android uređaju.

Windows Phone

 • Na početnom ekranu brzo prevucite prstom nalevo do liste aplikacija, dodirnite stavku Podešavanja, a zatim i stavku E-pošta i nalozi.

 • Dodirnite stavku dodaj nalog.

 • Ako koristite Windows Phone 8, dodirnite stavku Outlook.
  – ili –
  Ako koristite Windows Phone 7, dodirnite stavku Windows Live.

 • Unesite svoju Outlook.com adresu.

 • Dodirnite polje Lozinka, a zatim unesite svoju Outlook.com lozinku.

 • Dodirnite Prijava.

iPhone, iPad ili iPod Touch

Od sada iz prodavnice App store možete da preuzmete aplikaciju Microsoft Outlook za iPad, iPhone i iPod Touch.

 • Preuzmite aplikaciju Microsoft Outlook ili pretražite upit Outlook u prodavnici App store sa svog iOS uređaja.

 • Kada instalirate aplikaciju, dodirnite dugme Get started (Prvi koraci).

 • Zatim izaberite nalog koji želite da dodate.

 • Prijavite se u taj nalog i aplikacija Microsoft Outlook će početi da se sinhronizuje sa njim.

Ako iz bilo kog razloga ne možete da koristite ovu aplikaciju, ipak možete da konfigurišete Outlook.com na iOS uređaju.

 • Dodirnite Settings, a zatim dodirnite Mail, Contacts, Calendar.

 • Dodirnite Add Account na stranici „Accounts“.

 • Izaberite stavku Hotmail.

 • Unesite Outlook.com adresu i lozinku.

 • Izaberite polja koja želite da sinhronizujete. Dodirnite Save.

Android

Od sada možete da koristite aplikaciju Office Outlook na svojim Android telefonima i tablet računarima.

 • Preuzmite aplikaciju Microsoft Outlook ili pretražite upit Outlook u prodavnici Google Play sa svog Android uređaja.

 • Kada se instalacija završi, dodirnite dugme Get Started (Prvi koraci).

 • Zatim izaberite nalog koji želite da dodate.

 • Prijavite se u taj nalog i aplikacija Microsoft Outlook će početi da se sinhronizuje sa njim.

Napomena

 • Aplikacija možda nije dostupna u svim zemljama ili regionima.

 • Ne možete da uređujete svoje kontakte u okviru aplikacije.

Ako iz bilo kog razloga ne možete da koristite ovu aplikaciju, ipak možete da konfigurišete Outlook.com na Android uređaju. Evo kako:

 • Na uređaju dodirnite stavke E-pošta i Dodaj nalog.

 • Unesite e-adresu i lozinku za Outlook.com, a zatim dodirnite stavku Manual setup (Ručno podešavanje).

 • U odeljku What type of account is this? (Koji je ovo tip naloga?) dodirnite Exchange.

 • Ako vidite polje Domen, nemojte ništa unositi u njega. Ako vidite polje Korisničko ime, unesite e-adresu.

 • Unesite lozinku.

 • Za Server name unesite s.outlook.com.

 • Obavezno potvrdite izbor u polju Use secure connection (SSL) (Koristite bezbednu vezu (SSL)), a zatim dodirnite dugme Next. (Dalje).

 • Odaberite opcije naloga, a zatim dodirnite dugme Next (Dalje).

 • Da biste dovršili konfigurisanje, dodirnite dugme Done (Gotovo).

Telefoni sa veb-pregledačima

Usluzi Outlook.com uvek možete da pristupite preko internet pregledača na adresi http://m.mail.live.com.

Microsoft Office

Pronađite informacije o tome kako da konfigurišete Outlook.com u okviru Outlook aplikacije za radnu površinu ovde.

Aplikacija „Pošta“ za Windows 8

Da biste konfigurisali Outlook.com nalog:

 1. Na početnom ekranu otvorite aplikaciju Pošta.

 2. Brzo prevucite prstom ulevo, a zatim dodirnite stavku Postavke. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite ga nadole, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili mišem izaberite stavke Nalozi i Dodaj nalog.

 4. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Outlook, a zatim unesite e-adresu i lozinku za Outlook.com.

 5. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Poveži se.

Napomena

 • Ako aplikacija ne može da pronađe postavke naloga, možete ručno da unesete postavke za Exchange ActiveSync (pogledajte odeljak „Aplikacije koje podržavaju Exchange ActiveSync“).

 • Ako aplikacija ne preuzima e-poštu kada dodate nalog, u aplikaciji pošte otvorite Postavke i izaberite ime naloga. Obavezno proverite da li ste za Poveži se radi sinhronizovanja sledećih stavki potvrdili izbor u polju za potvrdu E-pošta.

Windows Live pošta 2011 i 2012

Da biste konfigurisali Outlook.com nalog:

 1. Otvorite program Windows Live pošta 2011 ili 2012.

 2. Na kartici Nalozi izaberite stavku E-pošta.

 3. Unesite e-adresu, lozinku i ime za prikaz, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. (Samo Windows Live pošta 2011) U padajućoj listi Tip servera izaberite stavku Windows Live Hotmail, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Kliknite na dugme Završi.

Napomena

 • Ako koristite Outlook.com sa domenom e-adrese koji nije Hotmail.com, Live.com, MSN.com ili Outlook.com, u koraku 3 uključite opciju Ručno konfiguriši postavke servera.

Windows Live pošta 2009

Da biste konfigurisali Outlook.com nalog:

 1. Otvorite program Windows Live pošta 2009.

 2. U donjem levom uglu izaberite stavku Pošta, a zatim izaberite opciju Dodavanje naloga e-pošte.

 3. Unesite e-adresu, lozinku i ime za prikaz, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. U padajućoj listi, pored stavke Moj server dolazne pošte je izaberite opciju HTTP server, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Kliknite na dugme Završi.

Aplikacije koje podržavaju Exchange ActiveSync

EAS vam omogućava da odmah dobijete e-poštu, kao i da vidite sve svoje fascikle, kalendare i kontakte na jednom mestu. Ako aplikacija za e-poštu podržava Exchange ActiveSync, a morate ručno da je konfigurišete, koristite sledeće postavke.

 • Adresa servera: s.outlook.com

 • Domen: <ostavite prazno>

 • Korisničko ime: vaša e-adresa

 • Lozinka: vaša lozinka

 • Obavezno TLS/SSL šifrovanje: da

Aplikacije koje podržavaju IMAP i SMTP

Ako aplikacija za e-poštu ne podržava Exchange ActiveSync, možda koristi IMAP. Za razliku od POP protokola koji sinhronizuje samo prijemno poštansko sanduče, IMAP sinhronizuje sve fascikle e-pošte.

U svojoj aplikaciji za e-poštu primenite postavke koje su date u nastavku.

 • Server dolazne pošte (IMAP)

  • Adresa servera: imap-mail.outlook.com

  • Port: 993

  • Šifrovana veza: SSL

 • Server odlazne pošte (SMTP)

  • Adresa servera: smtp-mail.outlook.com

  • Port: 25 (ili 587 ako je 25 blokiran)

  • Potvrda identiteta: da

  • Šifrovana veza: TLS

 • Korisničko ime: vaša e-adresa

 • Lozinka: vaša lozinka

Aplikacije koje podržavaju POP3 i SMTP

Ako aplikacija za e-poštu ne podržava Exchange ActiveSync ili IMAP, ali podržava POP3, najpre uključite POP protoko u okviru Outlook.com naloga.

 1. Prijavite se u svoj Outlook.com nalog.

 2. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 3. U odeljku Upravljanje nalogom izaberite opciju Povezivanje uređaja i aplikacija uz pomoć POP protokola.

 4. U odeljku POP izaberite opciju Omogući.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Zatim u svojoj aplikaciji za e-poštu primenite postavke koje su date u nastavku.

 • Server dolazne pošte (POP3)

  • Adresa servera: pop-mail.outlook.com

  • Port: 995

  • Šifrovana veza: SSL

 • Server odlazne pošte (SMTP)

  • Adresa servera: smtp-mail.outlook.com

  • Port: 25 (ili 587 ako je 25 blokiran)

  • Potvrda identiteta: da

  • Šifrovana veza: TLS

 • Korisničko ime: vaša e-adresa

 • Lozinka: vaša lozinka

 • Ako ne želite da vam e-poruke budu trajno izbrisane iz prijemnog poštanskog sandučeta u usluzi Outlook.com kada ih aplikacija za e-poštu preuzme, izaberite opciju Ostavi kopiju poruka na serveru.

Čak i ako slučajno konfigurišete POP3 tako da briše poruke kada ih preuzmete, Outlook.com će čuvati primerak tih poruka u fascikli pod imenom POP sve dok ne potvrdite komandu za brisanje POP3 pošte.

Potvrda komande za brisanje POP3 pošte

 1. Prijavite se u svoj Outlook.com nalog

 2. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije.

 3. U odeljku Upravljanje nalogom izaberite opciju Povezivanje uređaja i aplikacija uz pomoć POP protokola.

 4. U odeljku POP, proverite da li je opcija Omogući izabrana.

 5. Potvrdite izbor u polju Ne dozvoljavaj uređajima i aplikacijama da brišu poruke… da biste zamenili sve zahteve za brisanje.
  – Ili –
  Potvrdite izbor u poljuPostupi onako kako nalaže uređaj ili aplikacija… da biste dozvolili uređajima i aplikacijama da brišu poruke iz prijemnog poštanskog sandučeta.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena

 • Ova postavka se primenjuje na sve POP aplikacije za e-poštu koje možda koristite sa Outlook.com nalogom.

Da biste dobili dodatnu pomoć za povezivanje usluge Outlook.com sa aplikacijama i uređajima, obratite se korisničkoj podršci.

Posetite veb lokaciju Outlook.com

Potrebna vam je dodatna pomoć?