Doživljaj usluge Outlook.com na vebu će uskoro biti poboljšan, ali lozinka, informacije za prijavu i vaši podaci ostaju nepromenjeni.
Važno: ako ste nadogradili svoj nalog, informacije iz ovog članka možda više ne važe. Posetite stranicu Dobro došli u Outlook na vebu da biste saznali više.

Saveti za Outlook.com


Outlook.com za mobilne uređaje

Pristupite usluzi Outlook.com na Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch ili Android uređaju.

Windows Phone

 • Na početnom ekranu brzo prevucite prstom nalevo do liste aplikacija, dodirnite stavku Podešavanja, a zatim i stavku E-pošta i nalozi.

 • Dodirnite stavku dodaj nalog.

 • Ako koristite Windows Phone 8, dodirnite stavku Outlook.
  – ili –
  Ako koristite Windows Phone 7, dodirnite stavku Windows Live.

 • Unesite svoju Outlook.com adresu.

 • Dodirnite polje Lozinka, a zatim unesite svoju Outlook.com lozinku.

 • Dodirnite Prijavljivanje.

iPhone, iPad ili iPod Touch

Od sada iz prodavnice App store možete da preuzmete aplikaciju Microsoft Outlook za iPad, iPhone i iPod Touch.

 • Preuzmite aplikaciju Microsoft Outlook ili pretražite upit Outlook u prodavnici App store sa svog iOS uređaja.

 • Kada instalirate aplikaciju, dodirnite dugme Get started (Prvi koraci).

 • Zatim izaberite nalog koji želite da dodate.

 • Prijavite se u taj nalog i aplikacija Microsoft Outlook će početi da se sinhronizuje sa njim.

Ako iz bilo kog razloga ne možete da koristite ovu aplikaciju, ipak možete da konfigurišete Outlook.com na iOS uređaju.

 • Dodirnite Settings (Podešavanja), a zatim dodirnite stavke Mail (Pošta), Contacts (Kontakti), Calendar (Kalendar).

 • Dodirnite Add Account (Dodaj nalog) na stranici „Accounts“ (Nalozi).

 • Izaberite stavku Hotmail.

 • Unesite Outlook.com adresu i lozinku.

 • Izaberite polja koja želite da sinhronizujete. Dodirnite Save (Sačuvaj).

Android

Od sada možete da koristite aplikaciju Office Outlook na svojim Android telefonima i tablet računarima.

 • Preuzmite aplikaciju Microsoft Outlook ili pretražite upit Outlook u prodavnici Google Play sa svog Android uređaja.

 • Kada se instalacija završi, dodirnite dugme Get Started (Prvi koraci).

 • Zatim izaberite nalog koji želite da dodate.

 • Prijavite se u taj nalog i aplikacija Microsoft Outlook će početi da se sinhronizuje sa njim.

Napomene

 • Aplikacija možda nije dostupna u svim zemljama ili regionima.

 • Ne možete da uređujete svoje kontakte u okviru aplikacije.

Ako iz bilo kog razloga ne možete da koristite ovu aplikaciju, ipak možete da konfigurišete Outlook.com na Android uređaju. Evo kako:

 • Na uređaju dodirnite stavke Email (E-pošta) i Add account (Dodaj nalog).

 • Unesite e-adresu i lozinku za Outlook.com, a zatim dodirnite stavku Manual setup (Ručno podešavanje).

 • U odeljku What type of account is this? (Koji je ovo tip naloga?) dodirnite Exchange.

 • Ako vidite polje Domain (Domen), nemojte ništa unositi u njega. Ako vidite polje Username (Korisničko ime), unesite e-adresu.

 • Unesite lozinku.

 • Za Server name unesite s.outlook.com.

 • Obavezno potvrdite izbor u polju Use secure connection (SSL) (Koristite bezbednu vezu (SSL)), a zatim dodirnite dugme Next (Dalje).

 • Odaberite opcije naloga, a zatim dodirnite dugme Next (Dalje).

 • Da biste dovršili konfigurisanje, dodirnite dugme Done (Gotovo).

Telefoni sa veb pregledačima

Usluzi Outlook.com uvek možete da pristupite preko internet pregledača na adresi http://m.mail.live.com.

Pogledajte više

Pribavite OneDrive za Windows Phone, iPhone ili Android telefon.

Potražite odgovore na pitanja o usluzi Outlook.com.

Želite li da primenite sve ove savete? Isprobajte Outlook.com odmah.