Verifikujte svoj nalog u usluzi Outlook.com

Pošiljaoci bezvredne pošte ponekad koriste automatske programe da bi kreirali Microsoft Outlook i druge naloge e-pošte, a zatim ih koristili za slanje neželjene e-pošte drugim osobama. To je razlog što se od vas traži da verifikujete nalog kada iz usluge Outlook prvi put pokušate da pošaljete e-poruku.

Kada kliknete na verifikacionu vezu biće zatraženo da otkucate niz slučajnih znakova koji su prikazani na slici. (Ako želite, možete čuti i audio zapis izgovorenih znakova.)

Unosom prikazanih znakova dokazujete da ste ljudsko biće, a ne automatizovani program. Outlook će s vremena na vreme od vas ponovo zatražiti da verifikujete nalog, samo da bi se uverio da ste vi baš vi i da vaš nalog nisu kompromitovali pošiljaoci bezvredne pošte.

Odlazak na lokaciju Outlook.com

Potrebna vam je dodatna pomoć?