Kreiranje panorama i kolaža i stapanje fotografija

U programu Foto-galerija možete da kreirate panoramski pejzaž tako što ćete spojiti nekoliko fotografija, ili da grupišete srodne fotografije u kolaž. A pomoću funkcije „Stapanje fotografija“ možete da kreirate savršenu grupnu fotografiju kombinujući najlepše delove dve ili više fotografija u jednu.

Kreiranje panorame

 1. Snimite seriju fotografija sa jedne tačke tako da se svaka fotografija preklapa sa prethodnom, a zatim ih uvezite u Foto-galeriju.

 2. Izaberite one koje želite da koristite i na kartici Kreiranje kliknite, u grupi Alatke kliknite na dugme Panorama. Foto-galerija će poravnati fotografije i od njih napraviti novu kompoziciju.

 3. Da biste izrezali završenu panoramu, na kartici Uređivanje, u grupi Prilagođavanja kliknite na dugme Izreži.

Kreiranje kolaža

 1. Izaberite sedam ili više fotografija koje želite da grupišete u kolaž.

 2. Na kartici Kreiranje, u grupi Alatke kliknite na dugme Automatski kolaž.
  – ili –
  U padajućem meniju Automatski kolaž izaberite željenu veličinu i raspored kolaža.

Stapanje fotografija

 1. Izaberite dve fotografije ili više njih snimljenih sa istom scenom i iz iste perspektive.

 2. Na kartici Kreiranje, u grupi Alatke kliknite na dugme Stapanje fotografija.

 3. Kliknite u oblast fotografije koju želite da zamenite, a zatim prevucite tačke da biste prilagodili veličinu oblasti.

 4. Kliknite na fotografiju za zamenu koja vam se najviše dopada, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Potrebna vam je dodatna pomoć?