Promena obaveštenja za zahteve za prijateljstvo, komentare ili označavanje fotografija

Možete da odaberete način na koji želite da budete obavešteni kada vam ljudi zatraže da postanete prijatelji, napišu komentar, kada vas označe na fotografijama i još toga. Takođe možete da odaberete gde će obaveštenja biti poslata.

Promena tipova obaveštenja koja dobijete

  1. Idite na veb stranicu sa postavkama za obaveštenja.

    Možda će biti potrebno da se prijavite koristeći Microsoft nalog.

  2. U odeljku Obaveštenja o društvenim aktivnostima potvrdite izbore u poljima da biste odabrali da li želite da dobijete obaveštenja u vidu e-poruka ili iskačuća obaveštenja.

  3. Ako želite da dobijete samo određene tipove obaveštenja, izaberite opciju Prikaži tipove novosti da biste videli kompletnu listu obaveštenja. Potvrdite izbore u poljima da biste odabrali tipove koje želite da dobijate.

  4. Dodirnite dugme Sačuvaj ili kliknite na njega.

Potrebna vam je dodatna pomoć?