Aplikacija „Lista za čitanje“ za Windows: najčešća pitanja„Lista za čitanje“ je aplikacija u kojoj možete da pratite sadržaj kom želite da se vratite kasnije sa veba ili iz omiljenih aplikacija. Ona organizuje sadržaj koji delite u njoj hronološkim redosledom, prikazujući naslove i slike iz sadržaja kako bi stvari koje ste dodali u aplikaciju „Lista za čitanje“ bile lake za pronalaženje kasnije.

Da biste se uverili da uvek imate najnoviju verziju aplikacije „Lista za čitanje“, prijavite se na računar pomoću Microsoft naloga i i uključite automatska ažuriranja aplikacija.

Prikaži sve

Kako da dodam sadržaj listi za čitanje?

 1. Kada pronađete stavku koju želite da dodate na listu, brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Deli.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Deli.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Lista za čitanje. Videćete pregled sadržaja.

  Opcionalno:
  Dodirnite ili izaberite padajući meni koji saopštava Kategorizuj. Odaberite kategoriju za stavku ili kreirajte novu kategoriju.

 3. Dodirnite dugme Dodaj ili kliknite na njega. Stavka će se pojaviti na listi u okviru Danas.

Zašto ne vidim aplikaciju „Lista za čitanje“ kao opciju kada otvorim dugme za deljenje?

Ako ne vidite aplikaciju „Lista za čitanje“ kao opciju kada otvorite dugme za deljenje, aplikacija ili pregledač koji koristite ne deli sa aplikacijom „Lista za čitanje“. Sadržaj ne možete da delite iz aplikacija za računare ili veb pregledača na radnoj površini sa aplikacijom „Lista za čitanje“.

Stavke možete da delite sa aplikacijom „Lista za čitanje“ iz mnogih aplikacija iz Windows prodavnice, kao i iz programa Internet Explorer ako ste ga postavili kao podrazumevani pregledač i otvorili ga sa početnog ekrana.

Kako je lista za čitanje organizovana?

„Lista za čitanje“ prvo prikazuje najskorije dodate stavke, a starije stavke se prikazuju na vremenskoj osi kroz koju možete da se pomerate. Slike i naslovi čine dodati sadržaj prepoznatljivim dok se pomerate kroz listu.

Takođe možete da filtrirate svoju listu po kategoriji tako da samo vi možete da vidite stavke u okviru određene kategorije.

Filtriranje liste po kategorijama

 1. Prevucite sa gornje ili donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Dodirnite ili izaberite ime kategorije stavki koje želite da vidite ili
  dodirnite ili izaberite stavku Kategorije, a zatim dodirnite ili izaberite kategoriju stavki koje želite da vidite.

Možete se vratiti na prikaz svih stavki na listi tako što ćete prevući sa gornje ili donje ivice i dodirnuti ili izabrati stavku Sve stavke.

U listi za čitanje možete da pretražujete kako biste pronašli određeni sadržaj koji ste dodali. Možete da pretražujete po naslovu, rezimeu ili imenu aplikacije iz koje potiče.

Kako da upravljam kategorijama?

Lista za čitanje obuhvata šest podrazumevanih kategorija koje će vas zainteresovati – Finansije, Hrana, Zdravlje, Vesti, Sportovi i Putovanja. Stavke možete premestiti iz jedne kategorije u drugu i možete dodati nove kategorije i preimenovati ili izbrisati kategorije. Morate da koristite aplikaciju u punom prikazu da biste upravljali kategorijama.

Kreiranje nove kategorije

 1. Prevucite sa gornje ili donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Kategorije.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Dodaj Ikona „Dodaj novo“.
 4. Unesite ime za novu kategoriju. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Kreiranje nove kategorije za stavku ili grupu stavki

 1. Prevucite nadole na stavke koje želite da kategorizujete ili kliknite desnim tasterom miša na njih.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Kategorizuj.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Nova kategorija.

 4. Unesite ime za novu kategoriju. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Promena kategorije stavke ili grupe stavki

 1. Prevucite nadole željene stavke ili kliknite desnim tasterom miša na njih.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Kategorizuj.

 3. Dodirnite ili izaberite željenu kategoriju ili
  dodirnite ili izaberite Nova kategorija i unesite ime kategorije koju biste želeli da kreirate, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Brisanje kategorije stavke ili grupe stavki

 1. Prevucite nadole željene stavke ili kliknite desnim tasterom miša na njih.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Obriši kategoriju.

Preimenovanje kategorije

 1. Prevucite sa gornje ili donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Dodirnite ili izaberite kategoriju koju želite da preimenujete.

 3. Prevucite sa donje ivice i dodirnite ili izaberite stavku Preimenuj kategoriju.

ili

 1. Prevucite sa gornje ili donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Kategorije.

 3. Prevucite nadole ili kliknite desnim tasterom miša na kategoriju koju želite da promenite.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Preimenuj kategoriju.

Brisanje kategorije i svih stavki u njoj

 1. Prevucite sa gornje ili donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Dodirnite ili izaberite ime kategorije koju želite da izbrišete.

 3. Prevucite sa donje ivice i dodirnite ili izaberite stavku Izbriši kategoriju.

ili

 1. Prevucite sa gornje ili donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Kategorije.

 3. Prevucite nadole ili kliknite desnim tasterom miša da biste izabrali kategoriju ili kategorije koje želite da promenite.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Izbriši kategoriju.

Mogu li da delim stavke sa svoje liste sa prijateljima?

Ako želite da delite stavke koje ste dodali na listu, to možete da uradite iz aplikacije „Lista za čitanje“.

 1. Prevucite nadole na stavke koje želite da izbrišete ili kliknite desnim tasterom miša na njih.

 2. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Deli.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Deli.)

 3. Odaberite način na koji želite da delite stavke. Ako želite na primer da ih šaljete e-poštom, dodirnite ili izaberite stavku Pošta.

Koliko dugo mogu da zadržim stavke na listi?

Stavke na listi možete da zadržite koliko god želite. Da bi se uštedeo prostor, nakon 3 meseca neće se prikazivati slike za stavke koje ste dodali. I dalje ćete moći da vidite njihove naslove i opise, kao i da ih otvarate sa liste.

Kako da izbrišem stavke sa liste?

Stavke sa liste možete da izbrišete ako odlučite da ne želite više da ih čuvate.

Ako koristite aplikaciju u punom prikazu

 1. Prevucite nadole na stavke koje želite da izbrišete ili kliknite desnim tasterom miša na njih.

 2. Dodirnite dugme Izbriši ili kliknite na njega. Stavke će biti uklonjene sa liste i premeštene u fasciklu Nedavno izbrisano.

Ako prikazujete aplikaciju kao listu pored druge aplikacije

 1. Prevucite preko stavke koju želite da izbrišete ili kliknite desnim tasterom miša na nju.

 2. Dodirnite dugme Izbriši ili kliknite na njega. Stavka će biti uklonjene sa liste i premeštena u fasciklu Nedavno izbrisano.

Ako odlučite da želite da vratite stavku nakon što ste je izbrisali, to možete da uradite.

Vraćanje stavke nakon brisanja

 1. Prevucite sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Nedavno izbrisano. Videćete listu svih stavki koje ste izbrisali tokom postavljenog vremenskog perioda – podrazumevano, proteklih 30 dana.

 3. Prevucite da biste izabrali ili kliknite desnim tasterom miša da biste izabrali stavku koju želite ponovo da dodate.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Dodaj nazad. Stavka će se dodati na listu.

Ako želite trajno da izbrišete stavke, i to možete da uradite. Morate da koristite aplikaciju u punom prikazu da biste mogli trajno da izbrišete stavke.

Trajno brisanje stavki

 1. Prevucite sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Nedavno izbrisano. Videćete listu svih stavki koje ste izbrisali tokom postavljenog vremenskog perioda – podrazumevano, proteklih 30 dana.

 3. Prevucite nadole na stavke koje želite da izbrišete ili kliknite desnim tasterom miša na njih.

 4. Dodirnite dugme Izbriši ili kliknite na njega.

Napomena

 • Stavke u fascikli Nedavno izbrisano podrazumevano će biti trajno izbrisane nakon 30 dana.

Kako da promenim količinu vremena koje treba da prođe pre nego što se izbrisane stavke trajno uklone?

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije.

 3. Sa padajućeg menija izaberite koliko dugo želite da zadržite nedavno izbrisane stavke – 10 dana, 30 dana ili 60 dana.

Kako da sinhronizujem listu čitanja na Windows uređajima?

Ako podesite računar pomoću preporučenih postavki i prijavite se pomoću Microsoft naloga, vaša lista će podrazumevano biti sinhronizovana.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku OneDrive, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Sinhronizovanje postavki.

 3. Uverite se da su opcije Sinhronizovanje postavki na ovom računaru i Podaci aplikacije podešeni na vrednost Uključeno.

Napomena

 • Morate biti prijavljeni na računar pomoću Microsoft naloga da biste sinhronizovali postavke na uređajima. Više informacija potražite u članku Sve o Microsoft nalogu.

Koliko stavki mogu da dodam na listu?

Na listu možete da dodate koliko god želite stavki. Postoji ograničenje broja stavki koje možete da sinhronizujete sa većim brojem uređaja – ako dostignete to ograničenje, dobićete obaveštenje da se nove stavke koje dodate neće sinhronizovati sa drugim uređajima dok trajno ne izbrišete neke stavke sa liste.

Potrebna vam je dodatna pomoć?