Zahvaljujući aplikaciji „Udaljena radna površina“ iz Windows prodavnice možete, dok sedite za jednim računarom, da se povežete sa drugim koji se nalazi na drugoj lokaciji (sa udaljenim računarom). Na primer, možete sedeti za kućnim računarom i povezati se sa poslovnim računarom i koristiti sve aplikacije, datoteke i mrežne resurse kao da sedite za poslovnim računarom.

Prikaži sve

Kako da se pomoću udaljene radne površine povežem sa drugim računarom?

Ova uputstva su predviđena za podešavanje Windows 8.1 računara. Ako treba da podesite Windows 7 ili Windows Vista računar, pogledajte članak Povezivanje sa drugim računarom pomoću veze sa udaljenom radnom površinom. Pomoću padajućeg menija pored naslova pogledajte različite verzije.

Podešavanje udaljenog računara

 1. Idite na udaljeni računar.

 2. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite Pretraga (ili, ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole i izaberite Pretraga), u polje za pretragu unesite termin dozvolite daljinski, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Dozvolite daljinski pristup računaru. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 3. U dijalogu Svojstva sistema, u okviru stavke Udaljena radna površina uverite se da je izabrano dugme Dozvoli daljinske veze sa ovim računarom . Za više informacija o ovim opcijama pogledajte pitanje „Koje tipove veza sa udaljenom radnom površinom treba da dozvolim?“ u ovoj temi.

 4. Izaberite stavku Izbor korisnika, a zatim u dijalogu Korisnici udaljenih radnih površina dodirnite dugme Dodajili kliknite na njega.

 5. U dijalogu Izbor korisnika i grupa uradite sledeće:

  • Da biste odabrali lokaciju za pretragu, dodirnite dugme Lokacijeili kliknite na njega, a zatim izaberite lokaciju koju želite da pretražite.

  • U polje Unesi imena objekata za izborunesite ime ili korisničko ime osobe koju želite da dodate, a zatim dodirnite dugme U reduili kliknite na njega. Ime će biti dodato na listu ljudi koji mogu da se povežu na ovaj računar.

 6. Uverite se da znate puno ime ovog računara. Moraćete da ga unesete u aplikaciji „Udaljena radna površina“ kada budete želeli da se daljinski povežete sa njim. Da biste pronašli puno ime računara:

  1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Sistem u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Sistem ili kliknuti na nju.

  2. Pogledajte stavku Postavke imena računara, domena i radne grupe da biste videli puno ime računara.

 7. Isključite stanje spavanja i hibernaciju na udaljenom računaru. Potrebno je da se uverite da su postavke za stanje spavanja i hibernaciju podešene na Nikad, pošto ne možete da se povežete sa računarom koji je u stanju spavanja ili hibernacije. Više informacija potražite u članku Planovi napajanja: najčešća pitanja.

Povezivanje sa udaljenim računarom iz aplikacije „Udaljena radna površina“

 1. Na lokalnom računaru otvorite aplikaciju Udaljena radna površina. (Ako ne možete da je pronađete, možete da je instalirate iz Windows prodavnice.)

 2. Unesite puno ime udaljenog računara, pa dodirnite ili izaberite stavku Poveži se.

Napomena

Sa kojim računarima mogu da se povežem pomoću udaljene radne površine?

Za uspostavljanje veze možete da koristite računar koji radi pod operativnim sistemom Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 ili Windows RT 8.1. Ali se možete povezati samo sa računarima koji rade pod sledećim Windows operativnim sistemima:

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

Zašto ne mogu da se povežem sa udaljenim računarom?

Evo rešenja za neke uobičajene probleme do kojih može da dođe prilikom pokušaja povezivanja sa udaljenim računarom. Ako ova rešenja ne funkcionišu, možete potražiti još pomoći na veb lokaciji Microsoft Community .

 • Nije moguće pronaći udaljeni računar. Ako vidite ovu grešku, obratite se administratoru sistema udaljenog računara da biste se uverili da znate ispravno ime računara, a zatim proverite da li ste ga ispravno uneli. Ako i dalje ne možete da uspostavite vezu, pokušajte da unesete IP adresu umesto imena udaljenog računara.

 • Postoji problem sa mrežom. Proverite:

  • Da li je ruter uključen (samo kućne mreže).

  • Da li je Ethernet kabl priključen na mrežni adapter (samo ožičene mreže).

  • Da li je bežični komutator uključen (samo laptop računari na bežičnim mrežama).

  • Da li mrežni adapter radi.

  Ako problem i dalje postoji, obratite se osobi koja je podesila vašu mrežu.

 • Port udaljene radne površine je možda blokiran od strane zaštitnog zida na lokalnom ili udaljenom računaru.. Da biste dozvolili udaljenoj radnoj površini prolaz kroz Windows zaštitni zid, pratite ove korake na jednom računaru ili na oba:

  1. Otvorite Windows zaštitni zid tako što ćete brzo prevući sa desne strane ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin zaštitni zid u polje za pretragu, dodirnuti stavku Postavke ili kliknuti na nju, a zatim dodirnuti stavku Windows zaštitni zid ili kliknuti na nju.

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Dozvoljavanje aplikaciji ili funkciji prolaz kroz Windows zaštitni zid .

  3. Dodirnite ili izaberite stavku Promeni postavke. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

  4. U okviru stavke Dozvoljene aplikacije i funkcijeizaberite stavku Udaljena radna površina, a zatim dodirnite dugme U reduili kliknite na njega.

  Ako koristite drugi zaštitni zid, proverite da li je port za udaljenu radnu površinu (obično 3389) otvoren.

 • Moguće je da udaljene veze ne budu podešene na udaljenom računaru. Da biste to rešili, pogledajte pitanje „Kako da se pomoću udaljene radne površine povežem sa drugim računarom?“ u okviru ove teme.

 • Moguće je da udaljeni računar povezivanje omogući samo za one računare koji imaju podešenu potvrdu identiteta na nivou mreže. Više informacija potražite u pitanju „Koje tipove veza sa udaljenom radnom površinom bi trebalo da dozvolim?“ u okviru ove teme.

 • Moguće je da je udaljeni računar isključen. Ne možete da se povežete sa računarom koji je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije, tako da se uverite da su postavke za stanje spavanja i hibernacije na udaljenom računaru podešene na Nikad. Više informacija potražite u članku Planovi napajanja: najčešća pitanja.

Napomena

 • Ako vidite ekran za prijavljivanje na udaljenom računaru, ali ne možete da se prijavite, možda niste dodati u grupu korisnika udaljene radne površine ili u bilo koju grupu sa administratorskim pravima na udaljenom računaru. Zatražite od administratora sistema da to učini.

Kako da promenim postavke aplikacije „Udaljena radna površina“?

Možete da promenite različite postavke za daljinsku vezu, na primer, za korišćenje udaljenih uređaja kao što su štampači, ostave i audio uređaji, kao i za brzinu pokazivača za dodir.

Da biste promenili postavke za sve udaljene računare

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Postavke za vezu.

Da biste promenili postavke za određeni udaljeni računar

 1. Na početnom ekranu aplikacije prevucite da biste izabrali sličicu željenog računara ili kliknite desnim tasterom miša na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Uredi, a zatim isključite opciju Koristi iste postavke za sve udaljene računare.

 3. Promenite željene postavke.

Kako da otvorim početni ekran, dugmad ili tastaturu osetljivu na dodir na udaljenom računaru?

Postoji nekoliko načina da se komande aplikacije udaljenog računara postave u aplikaciju „Udaljena radna površina“, gde su ikone za početni ekran, dugmad i tastaturu osetljivu na dodir.

 • Kliknite desnim tasterom miša na vrh ekrana

 • Prevucite sa gornje ili donje ivice (dok je daljinska sesija u režimu punog prikaza)

 • Dodirnite traku veza ili kliknite na nju

 • Pritisnite taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +Z

Koje tipove veza sa udaljenom radnom površinom bi trebalo da dozvolim?

Da biste vi ili neko drugi mogli da se povežete sa udaljenim računarom, morate da odaberete odgovarajuću postavku veze na udaljenom računaru. Da biste promenili postavke daljinske veze, pratite sledeće korake:

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Sistem u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Sistem ili kliknuti na nju.

 2. Izaberite stavku Postavke daljinske veze. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Postoje dve opcije postavki daljinske veze:

 • Ne dopuštaj daljinske veze sa ovim računarom. To će sprečiti da se neko daljinski poveže sa računarom.

 • Dozvoli daljinske veze sa ovim računarom. To će omogućiti daljinske veze na računaru.

  Ako znate da računari osoba koje će se povezati sa vašim računarom rade pod operativnim sistemom Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli veze samo sa računara koji koriste udaljenu radnu površinu sa potvrdom identiteta na nivou mreže (preporučeno). Ove verzije operativnog sistema Windows koriste potvrdu identiteta na nivou mreže koja se dovršava pre uspostavljanja potpune veze i pojavljivanja ekrana za prijavljivanje. Na ovaj način udaljeni računar može da se zaštiti od hakera i malvera.

Da li mogu da koristim aplikaciju „Udaljena radna površina“ na više monitora?

Ne. Pojedinačnu daljinsku sesiju ne možete da vidite na više monitora, a početni ekran i aplikacije iz Windows prodavnice (kao što je aplikacija „Udaljena radna površina“) mogu da se otvore samo na po jednom ekranu, tako da ne možete istovremeno da prikažete više od jedne sesije. Ako želite da se povežete sa više računara i da ih istovremeno vidite na više monitora,odnosno ako želite da imate više udaljenih prozora na jednom ekranu, možda bi bilo dobro da koristite aplikaciju Veza sa udaljenom radnom površinom na radnoj površini.

Potrebna vam je dodatna pomoć?