Program „Porodična bezbednost“ vam pomaže da postavite ograničenja za vreme koje vaše dete provodi za računarom, kao i za Veb lokacije, aplikacije i igre koje može da koristi (i kada). Da biste podesili porodičnu bezbednost, morate da se prijavite sa administratorskim nalogom. Pre nego što počnete, proverite da li svako dete koje želite da nadgledate ima standardni korisnički nalog ili nalog za dete. Program „Porodična bezbednost“ automatski se uključuje ako napravite nalog za dete, a za standardne naloge se može uključiti kasnije. Više informacija o korisničkim nalozima potražite u člancima Pravljenje korisničkog naloga i Korisnički nalozi: najčešća pitanja.

Napomena

 • Ako je računar povezan sa domenom, program „Porodična bezbednost“ može biti nedostupan. Pitajte administratora sistema.

Prikaži sve

Pravljenje novog lokalnog naloga

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Korisnički nalozi, dodirnite ili izaberite stavku Drugi nalozi, a zatim dodirnite dugme Dodaj nalogili kliknite na njega.

 3. Dodirnite vezu Dodaj nalog deteta ili kliknite na nju.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako dete već ima e-adresu, unesite je, dodirnite dugme Daljeili kliknite na njega i pratite uputstva.

  • Ako želite novu e-adresu za dete, dodirnite dugme Prijavite se za novu e-adresu ili kliknite na njega i pratite uputstva.

  • Ako želite da se dete prijavljuje samo na ovaj računar, dodirnite ili izaberite stavku Dodaj nalog deteta bez e-poštei pratite uputstva.

  Porodična bezbednost automatski počinje nadgledanje novog naloga.

Uključivanje porodične bezbednosti za postojeći nalog deteta

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite dugme Nalozi ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme Ostali nalozi ili kliknite na njega.

 3. Izaberite nalog koji želite da nadgledate porodičnom bezbednošću, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Uredi.

  Ako dete nema standardni korisnički nalog, pogledajte prethodne korake za kreiranje novog naloga deteta .

 4. Na listi Tip naloga izaberite stavku Dete, a zatim dodirnite dugme U reduili kliknite na njega.

  Kada uključite porodičnu bezbednost za nalog deteta, možete prilagoditi pojedinačne postavke koje želite da kontrolišete:

  • Filtriranje veba. Možete obezbediti da deca posećuju samo veb lokacije prikladne za njihov uzrast i blokirate ili dozvolite ostale veb lokacije.

  • Ograničenja vremena. Možete odabrati časove tokom kojih je deci dozvoljeno prijavljivanje na računar i čak možete postaviti različita ograničenja vremena za svaki dan. Ako je dete prijavljeno kada dođe do isteka dodeljenog vremena, automatski će se odjaviti.

  • Ograničenja za igre i aplikacije iz Windows prodavnice. Možete da kontrolišete koje igre i aplikacije iz Windows prodavnice deca mogu da koriste, podesite nivo ocene na osnovu uzrasta i blokirate ili dozvolite određene naslove.

  • Ograničenja aplikacija za stone računare. Možete sprečiti decu da pokreću aplikacije koje ne želite da koriste.

Promena postavki porodične bezbednosti

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite dugme Nalozi ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme Ostali nalozi ili kliknite na njega.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Upravljanje postavkama programa „Porodična bezbednost“ na mreži.

Da biste dodali drugu osobu kao roditelja u programu „Porodična bezbednost“

Kada dodate nekoga kao roditelja, oni mogu da odgovaraju na zahteve za dozvole i da nadgledaju aktivnosti na računaru.

 1. Idite na veb lokaciju Porodična bezbednost i prijavite se pomoću svog Microsoft naloga.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Dodaj roditelja.

 3. Unesite e-adresu osobe koju želite da dodate kao roditelja, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Pošalji zahtev.




Potrebna vam je dodatna pomoć?