Prikazivanje ili skrivanje oznaka tipa datotekeOznaka tipa datoteke predstavlja skup znakova koji se dodaju na kraju imena datoteke da bi odredili koji program bi trebalo da otvori datoteku. Sledite sledeće korake da biste odabrali da li Windows prikazuje ove oznake datoteka.

  1. Otvorite stavku „Opcije fascikle“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Opcije fascikle.

  2. Izaberite karticu Prikaz i zatim u okviru Više opcija za postavke izvršite neku od sledećih radnji:

    • Da biste sakrili oznake tipa datoteka, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij oznake za poznate tipove datoteka, a zatim kliknite na dugme U redu.

    • Da biste prikazali oznake tipa datoteka, opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij oznake za poznate tipove datoteka, a zatim kliknite na dugme U redu.