Rešavanje problema sa ažuriranjem za Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials radi automatski sa programom Microsoft Update da biste bili sigurni da su ažurirane definicije virusa i špijunskog softvera.

Simptomi

Slede najčešći problemi sa automatskim ispravkama:

 • Vidite poruke o grešci koje pokazuju da ažuriranje nije uspelo.

 • Kada proverite da li postoje ispravke, dobijate poruku o grešci u kojoj se navodi da nije moguće proveriti definicije virusa i špijunskog softvera, kao ni preuzeti ih ili instalirati.

 • Iako ste povezani sa Internetom, dolazi do grešaka sa ispravkama.

 • Ispravke se neće automatski instalirati kao što je planirano.

Uzrok

Najčešći uzroci za sve probleme sa ažuriranjem su problemi sa Internet vezom. Ako ste na mreži, onda je možda došlo do problema zbog neusaglašenosti vaših postavki u programuWindows Internet Explorer.

Rešenje

Važno:

Potrebno je da izađete iz programa Internet Explorer da biste dovršili ove korake. Zato ih odštampajte, zapišite ili kopirajte na drugu datoteku, a zatim obeležite ovu temu za naredne pristupe.

1. korak: Uspostavljanje početnih vrednosti postavki programa Internet Explorer

 1. Izađite iz svih otvorenih programa, uključujući Internet Explorer.

  Napomena:
  Uspostavljanje početnih vrednosti za ove postavke u programu Internet Explorer briše privremene datoteke, kolačiće, istoriju pregledanja i lozinke na mreži. Međutim, omiljene lokacije neće biti izbrisane.

 2. Kliknite na dugme Start, u polje Pokreni pretragu unesite inetcpl.cpl, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. U dijalogu Internet opcije izaberite karticu Napredno.

 4. U odeljku Poništavanje postavki programa Internet Explorer, kliknite na dugme Poništi, a zatim ponovo na Poništi.

 5. Sačekajte da Internet Explorer završi sa poništavanjem postavki, a zatim kliknite na dugme U redu.

 6. Otvorite Internet Explorer.

 7. Otvorite Microsoft Security Essentials, izaberite karticu Ažuriranje, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj. Ako ne rešite problem, pređite na sledeći korak.

2. korak: Podesite Internet Explorer kao podrazumevani pregledač

 1. Izađite iz svih otvorenih programa, uključujući Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Start, u polje Pokreni pretragu unesite inetcpl.cpl, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. U dijalogu Internet opcijeizaberite karticu Programi.

 4. U odeljku Podrazumevani Veb pregledač, izaberite stavku Postavi kao podrazumevano. Kliknite na dugme U redu.

 5. Otvorite Microsoft Security Essentials. Izaberite karticu Ažuriranje, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj. Ako ne rešite problem, pređite na sledeći korak.

3. korak: Uverite se da su datum i vreme ispravno podešeni na vašem računaru

 1. Otvorite Microsoft Security Essentials.

 2. Ako poruka o grešci koju ste dobili sadrži kod 0x80072f8f, problem je verovatno uzrokovan netačnim datumom ili postavkama vremena na računaru.

 3. Da biste poništili postavke datuma ili vremena na računaru, sledite korake navedene u članku Rešavanje pokvarenih prečica na radnoj površini i najčešćih zadataka za održavanje sistema.

4. korak: Preimenujte fasciklu „Distribucija softvera“ na vašem računaru

 1. Zaustavite uslugu automatskih ispravki

  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, unesite services.msc, a zatim kliknite na dugme U redu.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na Usluga automatskih ispravki, a zatim na dugme Zaustavi.

  3. Umanjite proširenje konzole „Usluge“.

 2. Ako poruka o grešci koju ste dobili sadrži kod 0x80072f8f, problem je verovatno uzrokovan netačnim datumom ili postavkama vremena na računaru.

 3. Preimenujte direktorijum Distribucija softvera na sledeći način:

  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, unesite cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.

  2. Unesite cd %windir%, a zatim pritisnite taster Enter.

  3. Unesite ren SoftwareDistribution SDTemp, a zatim pritisnite taster Enter.

  4. Unesite exit, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Pokrenite uslugu automatskih ispravki na sledeći način:

  1. Povećajte proširenje konzole „Usluge“.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na opciju Usluga automatskog ažuriranja, a zatim kliknite na dugme Pokreni.

  3. Zatvorite prozor za proširenje konzole „Usluge“.

5. korak: Poništite Microsoft program za ažuriranje antivirusnih programa na računaru

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, izaberite Pribor, a zatim kliknite desnim tasterom miša na opciju Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.

 2. U prozoru Komandna linija unesite sledeće komande i pritisnite taster Enter nakon svake komande:

  • Cd\

  • Cd program files\microsoft security essentials

  • Mpcmdrun –removedefinitions –all

  • Izađi

 3. Ponovo pokrenite računar.

 4. Otvorite Microsoft Security Essentials, izaberite karticu Ažuriranje, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj. Ako ne rešite problem, pređite na sledeći korak.

6. korak: Ručno instalirajte ispravke definicije antivirusnih programa i špijunskog softvera

7. korak: Obratite se podršci

 • Ako ovim postupcima niste uspeli da rešite problem, obratite se podršci za korisnike. Više informacija potražite u odeljku Podrška za korisnike.