Nivoi upozorenja u usluzi Microsoft Security Essentials

Kada Microsoft Security Essentials otkrije potencijalnu pretnju, koristi povezanu datoteku sa definicijama kako bi pretnji dodelio nivo upozorenja. Zatim primenjuje podrazumevanu radnju povezanu sa tim nivoom upozorenja.

Na osnovu nivoa upozorenja možete da odlučite kako ćete reagovati na viruse, špijunski softver i drugi potencijalno neželjeni softver. Iako vam Microsoft Security Essentials preporučuje da uklonite sve viruse i sav špijunski softver, nije sav označeni softver zlonameran ili neželjeni. Informacije iz ove tabele vam mogu pomoći da odlučite šta da radite ako Microsoft Security Essentials otkrije potencijalno neželjeni softver na računaru.

Nivo upozorenja
Šta znači
Šta treba da radite

Ozbiljan

Ovo su širokorasprostranjeni ili izuzetno zlonamerni programi, slični virusima ili crvima, koji negativno utiču na vašu privatnost i bezbednost računara i koji mogu da oštete računar.

Ako se to od vas zatraži, odmah uklonite otkriveni softver. U slučaju da niste promenili podrazumevane postavke, Microsoft Security Essentials će pokušati da automatski ukloni zlonamerni softver kako bi vam pomogao da zaštitite računar od moguće zaraze. (Kada automatski ukloni zlonamerni softver, Microsoft Security Essentials će možda ponovo pokrenuti neke Windows postavke, kao što su podrazumevana matična stranica i dobavljač pretrage.)

Visok

Ovo su programi koji mogu da prikupljaju lične informacije i negativno utiču na vašu privatnost, a mogu i da oštete računar. Na primer, program prikuplja informacije ili menja postavke, obično bez vašeg znanja ili dozvole.

Ako se to od vas zatraži, odmah uklonite otkriveni softver. U slučaju da niste promenili podrazumevane postavke, Microsoft Security Essentials će pokušati da automatski ukloni zlonamerni softver kako bi vam pomogao da zaštitite računar od moguće zaraze. (Kada automatski ukloni zlonamerni softver, Microsoft Security Essentials će možda ponovo pokrenuti neke Windows postavke, kao što su podrazumevana matična stranica i dobavljač pretrage.)

Srednji

Ovo su programi koji mogu da utiču na privatnost ili u računar unose promene koje bi negativno uticale na iskustvo prilikom korišćenja računara. Na primer, program prikuplja lične informacije ili menja postavke.

Pregledajte detalje upozorenja da biste videli zašto je softver otkriven. Ako vam se ne dopada šta softver radi ili ne prepoznajete izdavača i u njega nemate poverenja, trebalo bi da blokirate ili uklonite softver.

Nizak

Ovo je potencijalno neželjeni softver koji bi mogao da prikuplja informacije o vama ili računaru ili bi mogao da promeni način funkcionisanja računara. Međutim, softver funkcioniše u skladu sa uslovima Microsoft ugovora o licenciranju prikazanim prilikom instalacije softvera.

Ovaj softver je obično bezazlen kada je pokrenut na računaru, osim u slučaju da je instaliran bez vašeg znanja. Ako niste sigurni da li da ga dozvolite, pregledajte detalje uputstva ili proverite da li prepoznajete izdavača softvera i da li u njega imate poverenja.