Verifikujte svoj nalog u usluzi Outlook.com

Pošiljaoci bezvredne pošte ponekad koriste automatske programe kako bi kreirali Microsoft Outlook ili druge naloge e-pošte i tako slali neželjenu e-poštu na razne adrese e-pošte. Iz tog razloga vam tražimo da verifikujete svoj nalog kada prvi put pokušavate da pošaljete e-poruku iz programa Outlook.

Kada kliknete na vezu za verifikaciju, biće vam zatraženo da unesete niz nasumičnih znakova u redosledu prikazanom na slici. (Ako to želite, možete i da poslušate zvučnu datoteku sa nasnimljenim glasom koji diktira prikazane znakove.)

Kada unesete znakove u prikazanom redosledu, dokazaćete da ste ljudsko biće, a ne automatizovani program. Outlook će vam povremeno zatražiti da ponovo verifikujete nalog kako bi se postarao da vi i dalje upravljate njim i da pošiljaoci bezvredne pošte nisu ugrozili vaš nalog.

Odlazak na lokaciju Outlook.com

Potrebna vam je dodatna pomoć?