Koje su opcije za oporavak sistema u operativnom sistemu Windows?


Meni „Opcije za oporavak sistema“ sadrži nekoliko alatki, kao što je „Popravka pri pokretanju“ koja može da vam pomogne da Windows oporavite od ozbiljne greške. Ovaj skup alatki nalazi se na čvrstom disku računara i na instalacionom disku operativnog sistema Windows.

Napomena

Slika meniju „Opcije za oporavak sistema“
Meni „Opcije za oporavak sistema“
Prikaži sve

Funkcija svake opcije za oporavak

Opcije oporavka sistema Opis
Opcije oporavka sistema

Popravka pri pokretanju

Opis

Rešava određene probleme, na primer oštećene sistemske datoteke ili sistemske datoteke koje nedostaju, koji mogu da spreče ispravno pokretanje operativnog sistema Windows. Više informacija potražite u odeljku Popravka pri pokretanju: najčešća pitanja.

Opcije oporavka sistema

Oporavak sistema

Opis

Vraća sistemske datoteke računara na raniju tačku u vremenu bez uticaja na vaše datoteke, kao što su e-pošta, dokumenti ili fotografije.

Ako u meniju „Opcije za oporavak sistema“ izaberete stavku „Oporavak sistema“, nećete moći da opozovete operaciju oporavka. Međutim, možete ponovo pokrenuti oporavak sistema i odabrati drugu tačku vraćanja ako postoji. Više informacija potražite u odeljku Oporavak sistema: najčešća pitanja.

Opcije oporavka sistema

Oporavak slike sistema

Opis

Da biste upotrebili ovu opciju, potrebno je da prethodno kreirate sliku sistema. Slika sistema je personalizovana rezervna kopija particije koja sadrži Windows i obuhvata programe i korisničke podatke, kao što su dokumenti, slike i muzika. Više informacija potražite u odeljku Šta je slika sistema?

Opcije oporavka sistema

Windows Alatka za dijagnostiku memorije

Opis

Skenira memoriju računara u potrazi za greškama. Za više informacija pogledajte odeljak Kako da znam da li moj računar ima problem sa memorijom?

Opcije oporavka sistema

Komandna linija

Opis

Napredni korisnici mogu da koriste komandnu liniju da bi izvršavali operacije u vezi sa oporavkom, kao i da pokreću druge alatke komandne linije za dijagnostiku i rešavanje problema.

Napomena

 • Neki proizvođači računara mogu prilagoditi meni dodavanjem ili uklanjanjem alatki za oporavak ili uključivanjem sopstvenih alatki.

Otvaranje menija „Opcije za oporavak sistema“ na računaru

 1. Uklonite sve diskete, CD-ove i DVD-ove iz računara i ponovo ga pokrenite pomoću dugmeta za napajanje računara.

 2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Ako je na računaru instaliran jedan operativni sistem, prilikom ponovnog pokretanja pritisnite i držite taster F8. Potrebno je da taster F8 pritisnete pre nego što se pojavi Windows logotip. Ako se pojavi Windows logotip, moraćete da pokušate ponovo tako što ćete sačekati da se pojavi Windows odzivnik za prijavljivanje, a zatim isključiti i ponovo pokrenuti računar.

  • Ako računar ima više operativnih sistema, koristite tastere sa strelicama da biste označili operativni sistem koji želite da popravite, a zatim pritisnite i držite taster F8.

 3. Na ekranu Više opcija za pokretanje koristite tastere sa strelicama da biste označili stavku Popravite računar, a zatim pritisnite taster Enter. (Ako stavka Popravite računar nije navedena kao opcija, računar ne sadrži unapred instalirane opcije za oporavak ili ih je administrator mreže isključio.)

 4. Izaberite kodni raspored i kliknite na dugme Dalje.

 5. U meniju Opcije za oporavak sistema izaberite alatku da biste je otvorili.

Otvaranje menija „Opcije za oporavak sistema“ pomoću diska za popravku sistema ili instalacionog diska operativnog sistema Windows 7

Ako je sistem računara teško oštećen i ne možete pristupiti meniju „Opcije za oporavak sistema“ na računaru, možete mu pristupiti pomoću instalacionog diska operativnog sistema Windows 7 ili diska za popravku sistema koji ste ranije kreirali.

Da biste koristili ovaj metod, treba da ponovo pokrenete računar pomoću diska.

 1. Ubacite disk.

 2. Ponovo pokrenite računar pomoću dugmeta za napajanje računara.

 3. Ako od vas bude zatraženo, pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli Windows sa instalacionog diska.

  • Ako računar nije konfigurisan da se pokrene sa CD-a ili DVD-a, proverite informacije koje ste dobili uz računar. Možda će biti potrebno da promenite postavke BIOS-a računara. Više informacija potražite u odeljku BIOS: najčešća pitanja.

 4. Odaberite jezičke postavke, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Ako koristite instalacioni disk operativnog sistema Windows, kliknite na vezu Popravite računar.

 6. Izaberite instalaciju operativnog sistema Windows koju želite da popravite, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. U meniju Opcije za oporavak sistema izaberite alatku da biste je otvorili.Potrebna vam je dodatna pomoć?