Šta je to prikazivač za XPS?XPS dokument je bilo koja datoteka sačuvana u XML Paper Specification ili .xps formatu datoteke. Iako XPS dokumente (.xps datoteke) možete kreirati pomoću bilo kog programa iz kojeg možete vršiti štampanje u operativnom sistemu Windows, XPS dokumente možete prikazivati samo pomoću prikazivača za XPS.

Kada otvorite XPS dokument, prikazivač automatski otvara dokument u prozoru programa Internet Explorer. Pojavljuju se dve dodatne trake sa alatkama, jedna iznad, a druga ispod XPS dokumenta. Svaka traka sa alatkama obezbeđuje opcije za prikazivanje XPS dokumenata i upravljanje njima, uključujući sledeće:

 • Čuvanje kopije XPS dokumenta na računaru.

 • Pronalaženje reči ili fraze u XPS dokumentu koji je samo za čitanje.

 • Prelazak na određenu stranicu otkucavanjem broja stranice ili kretanjem unapred ili unazad kroz stranice dokumenta.

 • Uvećavanje ili umanjivanje da bi tekst i slike bili uočljiviji.

 • Prikazivanje jedne ili više stranica odjednom na ekranu.

 • Digitalno potpisivanje XPS dokumenta.

 • Određivanje ko i koliko dugo može pristupati dokumentu primenom dozvola za dokument.

Ako imate Microsoft .NET Framework 3.0, prikazivač za XPS je instaliran na vašem računaru.

Utvrđivanje da li imate .NET Framework 3.0

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim izaberite stavku Programi.
 2. U okviru Programi i funkcije izaberite stavku Uključite ili isključite funkcije operativnog sistema Windows. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Na listi funkcija potražite stavku „.NET Framework 3.0“. Ako je navedena, kliknite dvaput na fasciklu da biste prikazali njen sadržaj.

 4. Uverite se da je u fascikli „.NET Framework 3.0“ potvrđen izbor u polju za potvrdu Prikazivač za XPS i kliknite na dugme U redu.

Slika stavke „Prikazivač za XPS“ u fascikli „.NET Framework 3.0“
Prikazivač za XPS je uključen u .NET Framework 3.0

Ako nemate instaliran .NET Framework 3.0 u okviru operativnog sistema Windows Vista ili ako imate Windows XP, Windows Server 2003 ili Windows Server 2008, možete se povezati sa mrežom da biste ga preuzeli sa lokacije Microsoft Download Center.