Šta je novo u usluzi Microsoft Security Essentials

Ova verzija usluge Microsoft Security Essentials sadrži sledeće nove funkcije i poboljšanja u cilju bolje zaštite računara od pretnji:

  • Integracija Windows zaštitnog zida. Možete uključiti ili isključiti Windows zaštitni zid pomoću usluge Microsoft Security Essentials.

  • Sistem ispitivanja mreže. Ova funkcija poboljšava zaštitu u realnom vremenu jer ispituje mrežni saobraćaj i blokira istraživanje poznatih propusta na mreži.

  • Nova i poboljšana mašina za zaštitu. Ažurirana mašina nudi poboljšane mogućnosti otkrivanja i čišćenja uz bolje performanse.

Ove funkcije su detaljnije objašnjene u odeljcima koji slede.

Integracija Windows zaštitnog zida

Windows zaštitni zid može da spreči pristup napadača ili zlonamernog softvera računaru. Kada instalirate Microsoft Security Essentials, čarobnjak za instalaciju potvrđuje da je Windows zaštitni zid uključen. Ako ste namerno isključili Windows zaštitni zid, možete da izbegnete uključivanje ako opozovete izbor u polju za potvrdu. Možete da promenite postavke Windows zaštitnog zida u bilo kom trenutku pomoću postavki „Sistem i bezbednost“ na kontrolnoj tabli.

Sistem ispitivanja mreže

Kada se računar poveže sa mrežom, može da postane ranjiv ako je mreža ranjiva. Studije ranjivosti mreže pokazuju da može da prođe mesec ili više dana od vremena prve prijave napada do vremena kada se razvije, testira i objavi odgovarajuća bezbednosna ispravka. Zbog ove praznine u zaštiti prevelik broj računara postaje izložen napadima. Sistem ispitivanja mreže funkcioniše u kombinaciji sa zaštitom u realnom vremenu da biste bili zaštićeni u roku od nekoliko sati, a ne nekoliko nedelja, nakon pokušaja napada.

Nagrađivana mašina za zaštitu

Microsoft Security Essentials se zasniva na nagrađivanoj mašini za zaštitu koja se redovno ažurira. Mašinu podržava tim istraživača antimalvera iz Microsoft centra za zaštitu od malvera, koji reaguje na najnovije malverske napade 24 sata dnevno.