Koju verziju operativnog sistema Windows koristim?

Ovaj uređaj ne radi pod operativnim sistemom Windows

Ako želite da proverite neki drugi računar ili da saznate više o ovom računaru, isprobajte sledeće korake:

Prikaži sve

Pronađite informacije o operativnom sistemu u sistemima Windows 8.1 ili Windows RT 8.1

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)
 2. Dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Informacije o računaru.

 3. Pogledajte ispod reči Windows za verziju i izdanje operativnog sistema Windows pod kojim računar radi.

 4. U okviru Računar pogledajte Tip sistema da biste videli da li koristite 32-bitnu ili 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows.

  Stranica sa informacijama o računaru u postavkama računara

  Početni ekran takođe može da vam pomogne da saznate koji operativni sistem koristite. Evo kako on može da izgleda u operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows RT 8.1. Možda ćete videti dugme za pretragu u gornjem desnom uglu.

  Početni ekran u operativnim sistemima Windows 8.1 Update i Windows RT 8.1 Update

Pronađite informacije o operativnom sistemu u sistemima Windows 8 ili Windows RT

 1. Na početnom ekranu otkucajte termin Računar, pritisnite i držite stavku Računar ili kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Svojstva.

 2. U okviru Izdanje operativnog sistema Windows pogledajte koju verziju i izdanje operativnog sistema Windows koristi vaš računar.

 3. U okviru Sistem pogledajte Tip sistema da biste videli da li koristite 32-bitnu ili 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows.

  Postavke sistema na kontrolnoj tabli

Početni ekran takođe može da vam pomogne da saznate o operativnom sistemu. Evo kako on može da izgleda u operativnim sistemima Windows 8 i Windows RT.

Početni ekran u operativnim sistemima Windows 8 i Windows RT

Pronađite informacije o operativnom sistemu u sistemima Windows 7 ili Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Startdugme „Start“, u polje za pretragu unesite Računar, kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar i izaberite stavku Svojstva.
 2. U okviru Izdanje operativnog sistema Windows pogledajte koju verziju i izdanje operativnog sistema Windows koristi vaš računar.

„Start“ meni takođe može da vam pomogne da saznate o operativnom sistemu. Evo kako on može da izgleda u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Vista.

„Start“ meni i polje za pretragu u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Vista

Pronađite informacije o operativnom sistemu u sistemu Windows XP

 • Kliknite na dugme Startdugme „Start“, izaberite stavku Pokreni, otkucajte winver i pritisnite taster Enter.