Hoće li tokom skeniranja biti otkriveni i najnoviji virusi?

Novi zlonamerni softver se pojavljuje svakodnevno. Zbog toga i naš tim svakodnevno šalje ispravke usluzi Microsoft Security Essentials da biste bili zaštićeni.

Da bi blokirao najnovije loše programe, Microsoft Security Essentials se oslanja na definicije virusa i špijunskog softvera. Pratite sledeće korake da bi definicije uvek bile ažurirane.

Da biste bili sigurni da se prilikom skeniranja koriste najnovije definicije virusa i špijunskog softvera

  1. U meniju Postavke izaberite stavku Planirano skeniranje.

  2. Proverite da li je potvrđen izbor u polju za potvrdu Proveri da li su dostupne najnovije definicije virusa i špijunskog softvera pre pokretanja planiranog skeniranja, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene. Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili potvrdite radnju.