Windows Media komponente za program QuickTime

Pomoću Windows Media komponenti za QuickTime marke Flip4Mac možete da reprodukujete Windows Media datoteke (.wma i .wmv) direktno u programu QuickTime Player, kao i da gledate Windows Media sadržaj na internetu u Veb pregledaču.

Optimizacija za reprodukciju visoke definicije

Windows Media Komponente za QuickTime su visoko optimizovane za Power Mac G4 i G5 i Intel računare i podržavaju reprodukciju Windows Media video datoteka visoke definicije.

Nadogradnja na napredne funkcije marke Flip4Mac

Windows Media reprodukcija se besplatno pruža. Kupovinom nadogradnje direktno na Flip4Mac lokaciji možete da uvezete Windows Media datoteke koje želite da izmenite i da kreirate Windows Media datoteke za distribuciju. Da biste saznali više o ovim naprednim funkcijama, posetite Flip4Mac Veb lokaciju.

Funkcije za reprodukciju


Podržani audio kodeci

 • Windows Media Audio 9

 • Windows Media Audio 9 Professional

 • Windows Media Audio 9 Lossless

 •  ISO MPEG sloj 3 (MP3)

 • Microsoft G.726

 • Microsoft IMA ADPCM

 • Microsoft G.711 aLaw

 • Microsoft G.711 uLaw

 • Microsoft ADPCM

Podržani video kodeci

 • Windows Media Video 9

 • Windows Media Video 9 Advanced (VC-1)

 • Windows Media Video 8

 • Windows Media Video 7

 •  ISO MPEG-4, verzije 1.0 i 1.1

 • Microsoft MPEG-4, verzije 2 i 3

 • Microsoft Motion JPEG

Formati datoteka

 •  Advanced Systems Format (ASF)

 •  Advanced Stream Redirector (ASX)

 •  Audio Video Interleaved (AVI)

Mrežni protokoli

 •  MMS Real-Time Streaming Protocol (RTSP)

 •  MMS HTTP

 •  HTTP

 •  FTP

Sistemski zahtevi

 •  Intel ili PowerPC G4 i G5

 •  Mac OS X verzija 10.4 ili novija

 •  QuickTime verzija 7.0 ili novija (za besplatnu verziju programa Player)

 •  QuickTime Pro verzija 7.0 ili novija (za izvoz filmova u Player Pro, Studio, Studio Pro i Studio Pro HD)

Podrška

Najčešća pitanja, korisničke forume i članke baze znanja potražite na Flip4Mac Veb lokaciji.

Napomena: Ovaj proizvod ne podržava sadržaj zaštićen Windows Media upravljanjem digitalnim pravima (digital rights management – DRM).