Windows Update greška 80072ee2


Ako tokom provere da li postoje ispravke dobijete grešku prilikom ažuriranja Windowsa 80072ee2, možda će biti potrebno da u izuzetke zaštitnog zida ili na listu dozvoljenih lokacija dodate adrese Veb lokacija sa kojih funkcija Windows Update preuzima ispravke.

Windows zaštitni zid isporučuje se sa ovom verzijom operativnog sistema Windows i trebalo bi da su ove lokacije već obuhvaćene listom izuzetaka. Ako koristite drugi zaštitni zid, pogledajte prateće informacije za taj softver da biste videli kako da dodate ove Veb lokacije na listu izuzetaka zaštitnog zida:

  • http://*.update.microsoft.com

  • https://*.update.microsoft.com

  • http://download.windowsupdate.com

Više informacija o zaštitnim zidovima potražite u odeljcima Šta je zaštitni zid? ili Razumevanje postavki Windows zaštitnog zida.

Ako problem potraje i nakon preduzimanja navedenih koraka, pogledajte ovaj članak baze znanja na Veb lokaciji Microsoft pomoć i podrška ili posetite Veb lokaciju Microsoft Update Centar za rešenja da biste zatražili podršku putem e-pošte.

Kodovi greške:

  • WindowsUpdate_80072ee2

  • 80072ee2

  • 0x80072ee2Potrebna vam je dodatna pomoć?