Windows Update greška 80072ee7


Ako pri preuzimanju ispravki dobijete grešku prilikom ažuriranja Windowsa 80072ee7, možda ćete morati da promenite ili uklonite statične IP adrese za usluguWindows Update. Adrese se skladište u datoteci operativnog sistema, koja se zove Hosts datoteka.

IP adresa usluge Windows Update može da se promeni svaki put kada proveravate da li postoje ispravke, ali neki dodatni programi za Windows dodaju stavke statične adrese u Hosts datoteku. Statična IP adresa za uslugu Windows Update sprečiće da računar dobije ispravke.

Uklanjanje statičnih IP adresa za Veb lokaciju Windows Update

  1. Otvorite stavku „Računar“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Računar.

  2. Kliknite dvaput na lokalni čvrsti disk na kojem je instaliran Windows, što je obično disk jedinica C.

  3. Kliknite dvaput na fasciklu Windows, a zatim kliknite dvaput na fasciklu System32.

  4. Kliknite dvaput na fasciklu drivers, a zatim kliknite dvaput na fasciklu etc.

  5. U fascikli etc kliknite desnim tasterom miša na stavku hosts, izaberite stavku Otvori, a zatim, kada se od vas zatraži da odaberete program kojim ćete otvoriti datoteku, izaberite stavku Beležnica.

  6. U datoteci „hosts“ proverite da li se znak # pojavljuje pored svake IP adrese usluge Windows Update i stavke imena glavnog računarskog sistema. Ako ne, dodajte znak # ili izbrišite celu stavku.

  7. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj, a zatim ponovo pokušajte da proverite da li postoje ispravke.

Ako problem potraje i nakon preduzimanja navedenih koraka, pogledajte ovaj članak baze znanja na Veb lokaciji Microsoft pomoć i podrška ili posetite Veb lokaciju Microsoft Update Centar za rešenja da biste zatražili podršku putem e-pošte.

Kodovi greške:

  • WindowsUpdate_80072ee7

  • 80072ee7

  • 0x80072ee7Potrebna vam je dodatna pomoć?