Pristup datotekama i štampačima na drugim računarima iz matične grupe

Da biste mogli da pristupite datotekama ili štampaču na drugom računaru, taj računar morate da dodate matičnoj grupi. Računari koji pripadaju matičnoj grupi biće prikazani u programu Windows Explorer. Više informacija o dodavanju računara matičnoj grupi potražite u članku Dodavanje računara matičnoj grupi.

Pristup datotekama i fasciklama

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali kako da pristupite datotekama i fasciklama na ostalim računarima matične grupe (0:43)

Pristup datotekama ili fasciklama na drugim računarima iz matične grupe

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izaberite svoje korisničko ime.
 2. U oknu za navigaciju (levo okno), u odeljku Matična grupa, kliknite na ime korisničkog naloga osobe čijim datotekama želite da pristupite.

 3. Na listi datoteka kliknite dvaput na biblioteku kojoj želite da pristupite, a zatim kliknite dvaput na željenu datoteku ili fasciklu.

Napomene

 • Računari koji su isključeni, u stanju hibernacije ili spavanja neće biti prikazani u oknu za navigaciju.

 • Ako ste datoteke ili fascikle matične grupe učinili dostupnim van mreže, a zatim prekinuli vezu sa mrežom, te datoteke i fascikle više neće biti vidljive u prozoru „Biblioteke“. Da biste ih pronašli, otvorite fasciklu „Mreža“.

Uključivanje deljene fascikle u biblioteku

Radi brzog pristupa, u vlastitu biblioteku možete uključiti deljenu fasciklu sa računara drugog člana matične grupe.

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali kako da u biblioteku uključite deljenu fasciklu (1:24)

Uključivanje deljene fascikle u biblioteku

 • Na računaru drugog člana matične grupe kliknite desnim tasterom miša na fasciklu, izaberite stavku Deli sa, a zatim izaberite stavku Matična grupa (čitanje) ili Matična grupa (čitanje/pisanje).

 1. Na svom računaru kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izaberite svoje korisničko ime.
 2. U oknu za navigaciju (levo okno), u okviru Matična grupa izaberite računar kojem želite da pristupite.

 3. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša na željenu fasciklu i prevucite je u svoju biblioteku.

 4. Kada otpustite taster miša, pojavljuje se meni. Izaberite stavku Uključi u biblioteku.

Povezivanje sa štampačima matične grupe

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali kako da se povežete sa štampačem matične grupe (2:01)

Automatsko povezivanje sa štampačem matične grupe

Postoji nekoliko načina za povezivanje sa štampačem matične grupe: automatsko, poluautomatsko i ručno. To zavisi od tipa štampača koji imate. Za automatsko povezivanje ne morate da uradite ništa. Štampač će biti naveden u okviru stavke „Uređaji i štampači“ čim se pridružite matičnoj grupi. Da biste to proverili, sledite ove korake:

 • Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izaberite stavku Uređaji i štampači. Ako na tom mestu vidite štampač, završili ste i štampač je spreman za upotrebu.

Poluautomatsko povezivanje sa štampačem matične grupe

 • Ako je štampač naveden u okviru stavke „Uređaji i štampači“, ali vidite poruku „Windows je pronašao štampač matične grupe“, kliknite na nju. Time ćete instalirati štampač.

Ručno povezivanje sa štampačem matične grupe

Ako ne vidite poruku „Windows je pronašao štampač matične grupe“, ipak možete da izvršite ručno povezivanje tako što ćete pratiti ove korake:

 1. Na računaru sa kojim je štampač fizički povezan, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Kontrolna tabla, u polju za pretragu otkucajte homegroup, a zatim izaberite stavku HomeGroup.
 2. Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Štampači.

 3. Pređite na računar sa kojeg želite da izvršite štampanje.

 4. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, u polju za pretragu otkucati termin homegroup, a zatim izabrati stavku HomeGroup.

 5. Kliknite na dugme Instaliraj štampač.

 6. Ako već nemate instaliran upravljački program za štampač, u dijalogu koji će se pojaviti kliknite na dugme Instaliraj upravljački program.

Napomena

 • Kada štampač bude instaliran, moći ćete da mu pristupite iz dijaloga „Štampanje“ u bilo kom programu, isto kao i štampaču koji je direktno povezan sa računarom. Računar sa kojim je štampač povezan mora biti uključen da bi se koristio štampač.