Operativni sistem Windows morate aktivirati u roku od 30 dana od instalacije.

Aktivacija pomaže da se proveri da li je Windows na računaru originalan, kao i da li se koristi na broju računara koji uslovi licenciranja za Microsoft softver dozvoljavaju. Na ovaj način, aktivacija pomaže u sprečavanju falsifikovanja softvera.

Aktivaciju možete izvršiti na mreži ili telefonom. Za aktivaciju na mreži potrebna vam je Internet veza. Aktivacija telefonom zahteva komunikaciju sa automatizovanim telefonskim sistemom.

  • Otvorite odeljak „Aktivacija operativnog sistema Windows“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar, izabrati stavku Svojstva, a zatim stavku Odmah aktiviraj Windows. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Zatim možete da izaberete metod aktivacije.

Napomena

  • Ako odaberete da automatski aktivirate Windows na mreži kada podesite računar, automatska aktivacija započinje sa aktiviranjem operativnog sistema Windows tri dana nakon prvog prijavljivanja.