Dodavanje uređaja omogućenog za Bluetooth

Postoji mnogo različitih tipova uređaja omogućenih za Bluetooth koje možete dodati računaru, kao što su mobilni telefoni, bežične slušalice, kao i bežični miševi i tastature Da biste računaru dodali uređaj omogućen za Bluetooth, morate da uradite tri stvari:

 1. Da dodate računaru Bluetooth adapter ako ga već ne poseduje. To možete uraditi uključivanjem adaptera u USB port.

  Neki računari imaju ugrađen Bluetooth adapter, posebno laptop računari. Možda ćete morati da uključite adapter ili upotrebite prekidač na laptop računaru da biste uključili adapter ako ga laptop računar poseduje. To se možda neće zvati Bluetooth prekidač. Može se zvati bežični prekidač ili sl. Ako niste sigurni kako da uključite Bluetooth adapter ili da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, proverite to u priručniku za računar ili na Veb lokaciji proizvođača.

 2. Da podesite uređaj omogućen za Bluetooth tako da ga računar može pronaći.

  Da biste ovo uradili, prvo morate:

  • Da uključite uređaj.

  • Da ga učinite vidljivim.

  Kada se uređaj omogućen za Bluetooth nalazi u režimu otkrivanja, on emituje bežični signal koji drugim uređajima ili računarima omogućenim za Bluetooth dozvoljava da ga otkriju. Ovo se ponekad naziva režim uparivanja. Kada je većina uređaja vidljiva, oni se takođe nalaze u režimu uparivanja, spremni da budu upareni sa računarom.

  Da biste saznali kako da uređaj učinite vidljivim, pogledajte informacije koje ste dobili sa uređajem ili posetite Veb lokaciju proizvođača. Načini na koje uređaj treba da učinite vidljivim mogu se značajno razlikovati od jednog tipa uređaja do drugog. Neki uređaji za koje je omogućen Bluetooth uvek se nalaze u režimu otkrivanja. Drugi uređaji, kao što je većina mobilnih telefona, treba da se postave u režim otkrivanja izborom otkrivanja u softverskom meniju ili pritiskom dugmeta na uređaju. Dugmad za otkrivanje može biti veoma mala i teško uočljiva, a često se nalazi na dnu miša, tastature ili sličnog uređaja. Dno može biti označeno rečju „Connect“ ili drugim sličnim terminom, Bluetooth logotipom ili neoznačeno.

 3. Da dodate uređaj omogućen za Bluetooth.

  Nakon što proverite da li je Bluetooth adapter instaliran na vaš računar i uključen, računaru možete dodati većinu uređaja omogućenih za Bluetooth. Sledite uputstva ispod.

Slika čarobnjaka „Dodavanje uređaja“
Čarobnjak za dodavanje uređaja

Dodavanje uređaja omogućenog za Bluetooth

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Izaberite stavku Dodaj štampač, a zatim sledite uputstva.

 3. Izaberite uređaj omogućen za Bluetooth koji želite da dodate računaru, a zatim kliknite na dugme Dalje. Ako ne vidite uređaj koji želite da dodate, uverite se da je uređaj uključen i vidljiv. Ako ste samo uključili uređaj, operativnom sistemu Windows može biti potrebno nekoliko sekundi da ga otkrije.

  Windows vas može upitati da unesete kôd za uparivanje (ponekad se zove PIN kôd ili šifra za prolaz). Većina uređaja omogućenih za Bluetooth treba da se upari sa računarom da bi oni mogli međusobno da razmenjuju informacije. Da bi to uradili, oni moraju da razmene zaštićene kodove za uparivanje. To znači da samo bežični uređaji koje ste ovlastili mogu da se povežu sa vašim računarom.

Napomena

Dodavanje štampača omogućenog za Bluetooth

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Izaberite stavku Dodaj štampač, a zatim sledite uputstva.

Napomena

 • Funkcije šifrovanja i ključ za prolaz mogu da pomognu u obezbeđivanju podataka. Međutim, ove i ostale bezbednosne mere mogu otkazati ili postati ugrožene, a ako dođe do toga, drugi uređaji ili računari koji su u dometu možda će moći da vide podatke i da im pristupe. Zato je važno da Bluetooth bežičnu tehnologiju ne smatrate potpuno bezbednom.