Ako imate bežičnu mrežu, morate prvo da pokrenete čarobnjak za podešavanje mreže na najmanje jednom računaru u toj mreži pre nego što izvršite ove korake. Ukoliko ovo niste uradili, pogledajte odeljak Podešavanje kućne mreže.

Prikaži sve

Dodavanje bežičnog računara koji koristi operativni sistem Windows 7, Windows Vista ili Windows XP pomoću USB fleš diska

Ako su postavke sačuvane na USB fleš disku, možete da koristite fleš disk da biste dodali računare u mrežu. Da biste to uradili, pratite sledeće korake:

 1. Prijavite se na svaki računar koji želite da dodate mreži.

 2. Priključite USB fleš disk u USB port na računaru.

 3. Za računare koji rade pod operativnim sistemima Windows 7 ili Windows Vista, u dijalogu Automatska reprodukcija izaberite stavku Čarobnjak za podešavanje bežične mreže.

  Za računare koji rade pod operativnim sistemom Windows XP, u dijalogu USB fleš disk izaberite stavku Čarobnjak za podešavanje bežične mreže.

  Od vas će se možda tražiti da ponovo pokrenete računar.

Napomena

 • Da biste sačuvali postavke bežične mreže na USB fleš disku, priključite USB fleš disk na računar, a zatim sledite ove korake:

  1. Otvorite stavku „Centar za mrežu i deljenje“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje.

  2. U levom oknu izaberite stavku Upravljanje bežičnim mrežama.

  3. Desnim tasterom miša kliknite na mrežu, izaberite stavku Svojstva, a zatim izaberite opciju Kopiraj ovaj mrežni profil na USB fleš disk.

  4. Izaberite USB uređaj, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  5. Pratite uputstva u čarobnjaku, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

Ručno dodavanje bežičnog računara koji radi pod operativnim sistemom Windows 7

 1. Prijavite se na računar.

 2. Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete na sistemskoj traci poslova kliknuti na ikonu mreže (Slika ikone bežične mreže ili Slika ikone ožičene mreže).

 3. Izaberite bežičnu mrežu sa liste koja se pojavljuje, a zatim kliknite na dugme Poveži.

 4. Otkucajte bezbednosni ključ za mrežu ili frazu za prolaz ukoliko se to od vas zatraži, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Videćete poruku o potvrdi kada se povežete sa mrežom.

 5. Da biste potvrdili da ste dodali računar, uradite sledeće:

  Otvorite stavku „Mreža“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim u odeljku „Centar za mrežu i deljenje“ izaberite stavku Prikaz računara i uređaja na mreži.

  Trebalo bi da vidite ikone za računar koji ste dodali i za sve druge računare i uređaje koji su deo mreže.

Napomena

Ručno dodavanje bežičnog računara koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista

 1. Prijavite se na računar.

 2. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“‌, a zatim izaberite stavku Poveži se sa.
 3. Izaberite bežičnu mrežu sa liste koja se pojavljuje, a zatim kliknite na dugme Poveži.

 4. Otkucajte bezbednosni ključ za mrežu ili frazu za prolaz ukoliko se to od vas zatraži, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Videćete poruku o potvrdi kada se povežete sa mrežom.

 5. Da biste potvrdili da ste dodali računar, uradite sledeće:

  Otvorite stavku „Mreža“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim u odeljku „Centar za mrežu i deljenje“ izaberite stavku Prikaz računara i uređaja na mreži.

  Trebalo bi da vidite ikone za računar koji ste dodali i za sve druge računare i uređaje koji su deo mreže.

Napomena

 • Ukoliko ne vidite ove ikone u fascikli „Mreže“, onda su možda otkrivanje mreže i deljenje datoteka isključeni. Da biste uključili otkrivanje mreže i deljenje datoteka, kliknite na dugme „Start“ Slika dugmeta „Start“, izaberite stavku Kontrolna tabla, zatim izaberite stavku Mreže i Internet, kliknite na vezu Centar za mrežu i deljenje, a potom u okviru Deljenje i otkrivanje promenite željene postavke.

Ručno dodavanje bežičnog računara koji radi pod operativnim sistemom Windows XP

 1. Prijavite se na računar kao administrator.

 2. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša na opciju Moj računar, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 3. Izaberite karticu Ime računara, a zatim izaberite stavku Promeni.

 4. Ukoliko ime radne grupe nije RADNA GRUPA, promenite ime u RADNA GRUPA, a zatim kliknite na dugme U redu. U suprotnom, kliknite na dugme Otkaži da biste zatvorili dijalog Promene imena računara.

  Napomena

  • Ukoliko morate da promenite ime radne grupe, od vas će se tražiti da ponovo pokrenete računar. Ponovo pokrenite računar, a zatim nastavite da pratite sledeće korake.

 5. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, zatim izaberite stavku Mrežne i Internet veze, a potom kliknite na vezu Mrežne veze.

 6. Kliknite na ikonu veze sa bežičnom mrežom, a zatim u okviru Mrežni zadaci izaberite stavku Prikaz dostupnih bežičnih mreža.

 7. Izaberite bežičnu mrežu sa liste koja se pojavljuje, a zatim kliknite na dugme Poveži.

Dodavanje ožičenog (Ethernet) računara koji radi pod operativnim sistemom Windows 7

 1. Priključite računar na čvorište, komutator ili mrežnu skretnicu, a zatim ga uključite. (Ukoliko kod kuće imate Ethernet instalacije i konektor u prostoriji u kojoj se nalazi računar, možete priključiti računar na Ethernet konektor.)

 2. Da biste potvrdili da ste dodali računar, uradite sledeće:

  Otvorite stavku „Mreža“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim u odeljku „Centar za mrežu i deljenje“ izaberite stavku Prikaz računara i uređaja na mreži.

  Trebalo bi da vidite ikone za računar koji ste dodali i za sve druge računare i uređaje koji su deo mreže.

Napomena

Dodavanje ožičenog (Ethernet) računara koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista

 1. Priključite računar na čvorište, komutator ili mrežnu skretnicu, a zatim ga uključite. (Ukoliko kod kuće imate Ethernet instalacije i konektor u prostoriji u kojoj se nalazi računar, možete priključiti računar na Ethernet konektor.)

 2. Da biste potvrdili da ste dodali računar, uradite sledeće:

  Otvorite stavku „Mreža“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim u odeljku „Centar za mrežu i deljenje“ izaberite stavku Prikaz računara i uređaja na mreži.

  Trebalo bi da vidite ikone za računar koji ste dodali i za sve druge računare i uređaje koji su deo mreže.

Napomena

 • Ukoliko ne vidite ove ikone u fascikli „Mreže“, onda su možda otkrivanje mreže i deljenje datoteka isključeni. Da biste uključili otkrivanje mreže i deljenje datoteka, kliknite na dugme „Start“ Slika dugmeta „Start“, izaberite stavku Kontrolna tabla, zatim izaberite stavku Mreže i Internet, kliknite na vezu Centar za mrežu i deljenje, a potom u okviru Deljenje i otkrivanje promenite željene postavke.

Dodavanje ožičenog (Ethernet) računara koji radi pod operativnim sistemom Windows XP

 1. Priključite računar na čvorište, komutator ili mrežnu skretnicu, a zatim ga uključite. (Ukoliko kod kuće imate Ethernet instalacije i konektor u prostoriji u kojoj se nalazi računar, možete priključiti računar na Ethernet konektor.)

 2. Prijavite se na računar kao administrator.

 3. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša na stavku Moj računar, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 4. Izaberite karticu Ime računara, a zatim kliknite na dugme Promeni.

 5. Ukoliko ime radne grupe nije RADNA GRUPA, promenite ime u RADNA GRUPA, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena

  • Ukoliko ste morali da promenite ime radne grupe, od vas će se tražiti da ponovo pokrenete računar. Ponovo pokrenite računar, a zatim nastavite da pratite sledeće korake.

 6. kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moja mrežna mesta.

 7. U levom oknu, u okviru Mrežni zadaci izaberite stavku Prikaz računara radne grupe.

 8. Izaberite računar sa liste koja se pojavljuje, a zatim kliknite na dugme Poveži.

Dodavanje bežičnog uređaja

 1. Uključite uređaj.

 2. Sledite uputstva koje ste dobili uz uređaj da biste ga dodali u mrežu.

 3. Kada završite sa dodavanjem uređaja, prijavite se na mrežni računar.

 4. Da biste potvrdili da ste dodali uređaj, uradite sledeće:

  Otvorite stavku „Mreža“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim u odeljku „Centar za mrežu i deljenje“ izaberite stavku Prikaz računara i uređaja na mreži.

  Trebalo bi da vidite ikonu uređaja. Ukoliko je uređaj štampač, možda će biti potrebno da omogućite deljenje štampača tako da ga mogu koristiti drugi računari na mreži.

Napomena

Dodavanje ožičenog uređaja

 1. Uključite uređaj i priključite ga na čvorište, komutator ili mrežnu skretnicu, ili ga priključite na računar koji je priključen na čvorište, komutator ili mrežnu skretnicu. Taj uređaj bi sada trebalo da bude povezan sa mrežom.

 2. Da biste potvrdili da ste dodali uređaj, uradite sledeće:

  Otvorite stavku „Mreža“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim u odeljku „Centar za mrežu i deljenje“ izaberite stavku Prikaz računara i uređaja na mreži.

  Trebalo bi da vidite ikonu uređaja. Ukoliko je uređaj štampač, možda će biti potrebno da omogućite deljenje štampača tako da ga mogu koristiti drugi računari na mreži.

Napomena

Dodavanje štampača

 • Možete dodati štampač koji je povezan direktno sa računarom (naziva se lokalni štampač), dodati štampač mreži ili se povezati sa deljenim štampačem. Više informacija potražite u odeljku Instaliranje štampača.

Dodavanje uređaja sa omogućenom Bluetooth vezom

 • Da biste mreži dodali uređaj sa omogućenom Bluetooth vezom, potreban vam je mrežni adapter za Bluetooth vezu. Za više informacija o Bluetooth vezi potražite termin „Bluetooth“ u opciji „Pomoć i podrška“.