U Windows Media Player možete dodati funkcionalnost pomoću dodatnih komponenti kao što su audio efekti, video efekti, vizuelizacije ili kodeci koji podržavaju nove formate datoteka. Player uključuje izvestan broj dodatnih komponenti za vizuelizacije, a dodatne komponente možete da preuzmete sa Interneta. Da biste dodali dodatnu komponentu, morate biti prijavljeni na računar kao administrator.

Sledeća tabela navodi tipove dodatnih komponenti koje Player podržava:

Ovaj tip dodatne komponente Izvršava sledeću radnju
Ovaj tip dodatne komponente

Vizuelizacija

Izvršava sledeću radnju

Prikazuje nanose boja i geometrijske oblike koji se menjaju sa ritmom audio zapisa koji se reprodukuje.

Ovaj tip dodatne komponente

Reprodukuje se

Izvršava sledeću radnju

Dodaje novu funkcionalnost u režim „Reprodukuje se“.

Ovaj tip dodatne komponente

Prozor

Izvršava sledeću radnju

Dodaje novu funkcionalnost prozoru koji nije prozor programa Player.

Ovaj tip dodatne komponente

Pozadina

Izvršava sledeću radnju

Dodaje novu funkcionalnost za vreme izvršavanja druge radnje. Ne uključuje korisnički interfejs.

Ovaj tip dodatne komponente

Video DSP

Izvršava sledeću radnju

Proizvodi video efekat kao što je promena zasićenosti boje. Obrada digitalnog signala (DSP) je metod analize signala (kao što su audio ili video signali) i njihove promene tako da se postigne željeni efekat.

Ovaj tip dodatne komponente

Audio DSP

Izvršava sledeću radnju

Proizvodi audio efekat kao što je promena nivoa audio izlaza.

Ovaj tip dodatne komponente

Drugi DSP

Izvršava sledeću radnju

Proizvodi drugačiji efekat od tradicionalnog video ili audio efekta.

Ovaj tip dodatne komponente

Prikazivač

Izvršava sledeću radnju

Reprodukuje sadržaj u formatu koji nije osnovni format programa Player.

Prikaži sve

Prikazivanje informacija o dodatnim komponentama na računaru

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. U biblioteci programa Player, u meniju Organizovenje izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Dodatne komponente.

 3. Sa liste Kategorija izaberite kategoriju.

 4. Da biste prikazali ili izmenili postavke dodatnih komponenti, sa liste dodatnih komponenti izaberite dodatnu komponentu i kliknite na dugme Svojstva. Neke dodatne komponente nemaju postavke koje se mogu izmeniti u programu Player.

  Više informacija o dodatnoj komponenti možete potražiti i na Veb lokaciji sa koje ste je preuzeli. Više informacija o biblioteci programa Player potražite u odeljku Prvi koraci uz Windows Media Player.

Preuzimanje dodatne komponente sa Interneta

Možete da dodate dodatne komponente u program Player tako što ćete ih preuzeti sa Interneta. To možete da uradite na sledeći način:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Na traci sa menijima biblioteke programa Player, u meniju Alatke, postavite pokazivač na stavku Preuzimanje, a zatim izaberite stavku Dodatne komponente.

  Ako je traka sa menijima skrivena, u meniju Organizovanje postavite pokazivač na stavku Raspored i izaberite stavku Prikaži traku sa menijima.

  Više informacija o traci sa menijima potražite u odeljku Prikazivanje ili skrivanje trake sa menijima u programu Windows Media Player. Više informacija o biblioteci programa Player potražite u odeljku Prvi koraci uz Windows Media Player.

Napomena

 • Ako je Player otvoren kada preuzimate dodatnu komponentu, možda ćete morati da zatvorite Player i ponovo ga pokrenete kako bi dodatna komponenta bila dostupna.

Omogućavanje ili onemogućavanje dodatne komponente

Neke dodatne komponente možete da omogućite ili onemogućite, što vam dozvoljava da uključite ili isključite efekat. Mogućnost da uključite ili isključite efekte takođe je korisna prilikom rešavanja problema sa dodatnom komponentom koju ne proizvodi Microsoft, a koja ne radi na očekivani način. Neke dodatne komponente, na primer vizuelizacije i dodatne komponente prikazivača, su automatski omogućene kada se dodaju i ostaće omogućene sve dok su instalirane na računaru.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. U biblioteci programa Player, u meniju Organizovenje izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Dodatne komponente.

 3. Sa liste Kategorija izaberite kategoriju.

 4. Na listi dodatnih komponenti izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste onemogućili dodatnu komponentu, opozovite izbor u odgovarajućem polju za potvrdu.

   Ako polje za potvrdu nije prikazano, dodatna komponenta se ne može onemogućiti.

  • Da biste omogućili dodatnu komponentu, potvrdite izbor u odgovarajućem polju za potvrdu.

  Više informacija o biblioteci programa Player potražite u odeljku Prvi koraci uz Windows Media Player.