Dodavanje bežičnog ili mrežnog uređaja: najčešća pitanja

Čarobnjak za dodavanje uređaja u ovoj verziji operativnog sistema Windows omogućava vam da računar povežete sa Bluetooth mobilnim telefonom, tastaturom, mišem ili drugim bežičnim uređajem, uključujući uređaje koji koriste bežične Wi‑Fi veze. Ovaj čarobnjak takođe možete koristiti za povezivanje mrežnog uređaja sa računarom, kao što je skener, uređaj za skladištenje ili media extender za koje je omogućena mreža. Uređaji za koje je omogućena mreža moraju biti povezani sa istom mrežom na kojoj se nalazi vaš računar da biste ih mogli dodati svom računaru.

Evo nekih odgovora na uobičajena pitanja o dodavanju takvih uređaja računaru.

Za informacije o tome kako da dodate bežični ili mrežni štampač pogledajte odeljak Instaliranje štampača.

Napomena

 • Bluetooth nije podržan u sistemu Windows Server.

Prikaži sve

Kako da računaru dodam bežični ili mrežni uređaj?

Najjednostavniji način jeste korišćenje čarobnjaka za dodavanje uređaja u ovoj verziji operativnog sistema Windows.

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Izaberite stavku Dodajte uređaj i pratite uputstva.

Slika čarobnjaka „Dodavanje uređaja“
Čarobnjak za dodavanje uređaja

Zašto Windows ne može da otkrije bežični uređaj koji želim da dodam računaru?

Postoji mnogo razloga usled kojih Windows ne može otkriti bežični uređaj, kao što je Bluetooth mobilni telefon ili tastatura. Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći da pronađete uređaj koji želite da dodate računaru:

 • Uverite se da uređaj sa kojim pokušavate da se uparite nije isključen, da nema slabo napajanje sa baterije ili da nije u režimu mirovanja (koji se naziva i režim spavanja).

 • Uverite se da se uređaj nalazi u bežičnom opsegu računara koji obično iznosi od 1,8 do 2,7 metara za većinu uređaja omogućenih za Bluetooth ili 30,5 metara za bežične mrežne Wi‑Fi uređaje. Ako niste sigurni da li se uređaj nalazi u tom opsegu, pokušajte da ga približite računaru. Ako se između uređaja i računara nalazi zid, pokušajte da uređaj i računar stavite u istu prostoriju.

 • Uverite se da nema drugih uređaja koji stvaraju smetnje tom bežičnom uređaju, kao što su mikrotalasne pećnice, bežični telefoni ili drugi bežični uređaji.

 • Ako računar koristi spoljni Bluetooth ili Wi‑Fi adapter, uverite se da on radi ispravno i da je pravilno priključen i instaliran.

 • Ako je Bluetooth mogućnost integrisana u vaš računar, uverite se da je uključen Bluetooth radio predajnik. To može biti u kombinaciji sa prekidačem kojim se takođe uključuje i isključuje bežični mrežni prijemnik. Mnogi laptop računari imaju takav spoljni prekidač za uključivanje ili isključivanje. Ako niste sigurni kako da uključite tu opciju, pogledajte informacije koje ste dobili uz računar.

 • Uverite se da je uređaj vidljiv. Kada je uređaj omogućen za Bluetooth podložan prepoznavanju, on odašilje radio signale da bi objavio svoju lokaciju drugim uređajima i računarima. Ako niste sigurni kako da podesite uređaj da bude vidljiv, pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj ili posetite Veb lokaciju proizvođača. Neki uređaji (kao što su bežični miš ili tastatura) imaju dugme na sebi koje treba da pritisnete, dok drugi uređaji (kao što je Bluetooth mobilni telefon) mogu imati postavku u softverskom meniju koju treba da izaberete da biste ih učinili vidljivima.

 • Ako pokušavate da dodate bežični mrežni uređaj, on mora biti konfigurisan za vašu bežičnu mrežu da biste ga mogli dodati svom računaru. Ako niste sigurni kako da to uradite, pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

Za više informacija potražite termin „bluetooth“ u odeljku „Pomoć i podrška“.

Zašto Windows ne može da otkrije mrežni uređaj koji želim da dodam računaru? Postoji mnogo razloga usled kojih Windows ne može otkriti mrežni uređaj, kao što su skener, uređaj za skladištenje ili media extender za koje je omogućena mreža. Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći da pronađete mrežni uređaj koji želite da dodate računaru:

 • Uverite se da je uređaj već povezan sa istom mrežom na kojoj se nalazi vaš računar. Ako je to uređaj ožičene mreže, uverite se da je priključen na mrežu i uključen. Ukoliko je to bežični mrežni (Wi‑Fi) uređaj, uverite se da je uključen i pravilno konfigurisan za povezivanje sa vašom mrežom. Ako niste sigurni kako da to uradite, pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

 • Uverite se da uređaj već niste dodali računaru. Uređaji koji su već dodati računaru nisu prikazani u čarobnjaku za dodavanje uređaja na listi uređaja sa kojima se možete povezati.

 • Pošto novi uređaj povežete sa mrežom, sačekajte nekoliko sekundi da bi Windows to otkrio.

 • Uverite se da zaštitni zid mreže ne blokira pojavljivanje uređaja na listi uređaja koje možete dodati. Možda ćete morati da uključite otkrivanje mreže. Više informacija potražite u odeljku Omogućavanje ili onemogućavanje otkrivanja mreže.

 • Računaru nije moguće dodati sve mrežne uređaje, čak i kada uređaj možete otkriti na mreži. Da biste saznali da li neki uređaj može da se poveže sa računarom, pogledajte informacije koje ste dobili uz taj uređaj ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

 • Većina mrežnih uređaja može se otkriti samo ako se nalaze na istoj podmreži mreže kao i računar. Ako se vaša mreža sastoji od više podmreža koje su međusobno povezane, pokušajte da uređaj povežete sa istom podmrežom. Za više informacija obratite se administratoru sistema.

 • Uverite se da mrežni uređaj ima IP adresu i ispravnu mrežnu adresu. Većina mrežnih skretnica automatski dodeljuje IP adrese kada se uređaji povežu sa mrežom. Za više informacija obratite se administratoru sistema.

 • Uverite se da je uređaj konfigurisan tako da emituje svoje prisustvo na mreži. Većina mrežnih uređaja to automatski čini. Za više informacija pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

Zašto ne mogu da povežem Bluetooth uređaj sa računarom?

Možda ćete morati da učinite računar vidljivim za Bluetooth uređaje ili da Windows podesite tako da vas upozorava kada novi uređaj pokuša da se poveže sa vašim računarom. Da biste to uradili, potrebno je da kontrolišete način na koji se vaš računar uparuje (povezuje) sa Bluetooth uređajima.

Kontrolisanje načina na koji se računar uparuje sa Bluetooth uređajima

 1. Otvorite kontrolnu tablu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla.

 2. U polje za pretragu kontrolne table otkucajte reč Bluetooth i izaberite stavku Promenite postavke za Bluetooth.

 3. U dijalogu Postavke za Bluetooth izaberite karticu Opcije i izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste računar učinili vidljivim za Bluetooth uređaje, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli Bluetooth uređajima da pronađu ovaj računar.

   Kada se računar koji je omogućen za Bluetooth nalazi u režimu otkrivanja, on emituje bežični signal koji drugim računarima ili uređajima koji su omogućeni za Bluetooth da ih otkrije. Ovo se ponekad naziva režim uparivanja.

   Upozorenje

   • Da biste doprineli zaštiti računara od osoba koje bi mu mogle pristupiti bez dozvole, učinite ga vidljivim samo kada želite da ga uređaj omogućen za Bluetooth pronađe. Onemogućite otkrivanje kada vam više ne bude potrebno.

  • Da biste Bluetooth uređajima dozvolili da se povežu sa računarom, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli Bluetooth uređajima da se povežu sa ovim računarom.

  • Da biste bili obavešteni kada neki Bluetooth uređaj bude pokušavao da se poveže sa vašim računarom, potvrdite izbor u polju za potvrdu Obavesti me kada novi Bluetooth uređaj želi da se poveže.

Slika kartice „Opcije“ u dijalogu „Postavke za Bluetooth“
Kartica „Opcije“ u dijalogu „Postavke za Bluetooth“

Zašto moja bežična tastatura ili miš ne radi?

Ako ste bežičnu tastaturu ili miš već uparili sa računarom, a oni više ne rade, uverite se da imaju nove odnosno pune baterije. Ako to ne rešava problem, pokušajte da uklonite tastaturu ili miš sa računara i da ih ponovo dodate. Prvo sa računarom povežite ožičenu tastaturu ili miš da biste mogli da kontrolišete računar, a zatim pratite ove korake:

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na miš ili tastaturu koja ne radi i izaberite stavku Ukloni uređaj. Ako ne vidite da su taj miš ili tastatura navedeni, pređite na sledeći korak.

 3. Izaberite stavku Dodaj uređaj.

 4. Uverite se da su bežična tastatura ili miš vidljivi tako što ćete pritisnuti dugme (obično malo dugme na dnu) označeno rečju „Connect“ „Pair“ ili sl.

 5. Izaberite bežičnu tastaturu ili miš koji želite da dodate, kliknite na dugme Dalje, a zatim sledite uputstva.

  Ako ne vidite tastaturu ili miš koji želite da dodate, a sigurni ste da su baterije nove odnosno pune, ponovite ove korake. Ako i dalje nije moguće pronaći tastaturu ili miš, pogledajte odeljak u okviru ove teme: „Zašto Windows ne može da otkrije bežični uređaj koji želim da dodam računaru?“

Zašto moj bežični uređaj ne radi ispravno nakon što sam ga upario sa računarom?

Postoji mnogo razloga usled kojih bi bežični uređaj mogao prestati da radi ispravno nakon što ga dodate računaru. Evo nekih saveta koji će vam pomoći da uređaj ponovo počne da radi:

 • Uverite se da se uređaj nalazi u bežičnom opsegu računara koji obično iznosi od 1,8 do 2,7 metara za većinu uređaja omogućenih za Bluetooth ili 30,5 metara za Wi‑Fi uređaje. Ako niste sigurni da li se uređaj nalazi u tom opsegu, pokušajte da ga približite računaru. Ako se između uređaja i računara nalazi zid, pokušajte da uređaj i računar stavite u istu prostoriju.

 • Uverite se da uređaj nije prezauzet ili da nema previše veza (na primer, drugi uređaji su možda povezani sa Bluetooth štampačem). Ako je uređaj zauzet, sačekajte trenutak i pokušajte ponovo. Ako se čini da uređaj ima previše veza, podesite druge uređaje tako da ne budu vidljivi. Ako niste sigurni kako da isključite vidljivost, pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaje ili posetite Veb lokacije proizvođača.

 • Pokušajte da uklonite uređaj i da ga zatim ponovo instalirate:

   • Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

  1. Kliknite desnim tasterom miša na uređaj koji ne radi, a zatim izaberite stavku Ukloni uređaj. Ako ne vidite da je taj uređaj naveden, pređite na sledeći korak.

  2. Izaberite stavku Dodaj uređaj.

  3. Izaberite uređaj, kliknite na dugme Dalje i pratite uputstva. Ako uređaj nije naveden, možete ga učiniti vidljivim tako što ćete pritisnuti malo dugme označeno rečju „Connect“ „Pair“ ili sl. Neki uređaji, kao što su mobilni telefoni, mogu imati opciju menija koju treba da izaberete da biste ih učinili vidljivima. Pogledajte uputstva koja ste dobili uz uređaj ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

 • Uverite se da računar pokušava da se poveže sa odgovarajućim uređajem. Moguće je da postoji više uređaja poput onog koji pokušavate da dodate, posebno ako se nalazite u velikoj kancelariji ili na javnom mestu.

 • Uverite se da ste otkucali tačan kôd za uparivanje (ponekad se zove PIN kôd ili šifra za prolaz) uređaja. Više informacija potražite u odeljku u okviru ove teme: Kako da pronađem ili unesem kôd za uparivanje mog bežičnog uređaja?

 • Pokušajte da uređaj udaljite od drugih uređaja koji koriste radio frekvencije, kao što su mikrotalasne pećnice, bežični telefoni ili bežične mreže, da biste se uverili da ti uređaji ne ometaju bežični signal.

 • Pošto bežični uređaj uključite ili ga premestite u opseg računara, sačekajte nekoliko sekundi da bi Windows to otkrio.

 • Uverite se da zaštitni zid mreže ne blokira pojavljivanje uređaja na listi uređaja koje možete dodati. Možda ćete morati da uključite otkrivanje mreže. Za informacija pogledajte odeljak Omogućavanje ili onemogućavanje otkrivanja mreže.

 • Uverite se da su softverski upravljački programi za uređaj ispravno instalirani. Ako postoji problem u vezi sa tim, Windows bi u fascikli „Uređaji i štampači“ trebalo da prikaže žutu ikonu upozorenja Slika žute ikone upozorenja za uređaj.

Kako da pronađem ili unesem kôd za uparivanje mog bežičnog uređaja?

Neki bežični uređaji imaju sopstveni kôd za uparivanje (ponekad se zove PIN kôd ili šifra za prolaz). Možda će od vas biti zatraženo da unesete ovaj kôd kada uređaj uparite sa računarom. Windows će pokušati da izabere najbolji metod uparivanja za vaš uređaj i daće vam uputstva koja često uključuju kôd za uparivanje. Međutim, neki bežični uređaji imaju sopstveni kôd za uparivanje koji ćete morati da pronađete.

Čak i ako znate kôd za uparivanje, može biti teško da ga unesete u uređaj. Neki bežični uređaji, kao što su mobilni telefoni, imaju tastaturu pomoću koje možete uneti kôd za uparivanje i ekran na kojem možete proveriti da li ste otkucali tačan kôd. Drugi uređaji, kao što su Bluetooth slušalice, nemaju tastaturu ili ekran.

Slede neki saveti o tome kako da pronađete kôd za uparivanje bežičnog uređaja:

 • Pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj. Kôd za uparivanje može biti naveden u okviru njih ili odštampan na samom uređaju (često na dnu). Nemaju svi bežični uređaji kôd za uparivanje.

 • Ako Windows naiđe na probleme tokom procesa uparivanja, može vam ponuditi opciju da kreirate sopstveni kôd za uparivanje. Ako odaberete ovu opciju, nećete morati da koristite kôd koji ste dobili uz uređaj.

Slede neki saveti u slučaju da imate problem pri unosu koda za uparivanje bežičnog uređaja:

 • Uverite se da uređaj sa kojim pokušavate da se uparite nije isključen, da nema slabo napajanje sa baterije ili da nije u režimu mirovanja (koji se naziva i režim spavanja).

 • Ako ste otkucali kôd za uređaj, ali Windows nije otkrio da ste to uradili, možda ćete morati da unesete kôd tako što ćete pritisnuti taster na uređaju označen rečju „Enter“, „OK“, „Return“ ili slično. Za neke uređaje, kao što su mobilni telefoni, možda ćete morati da izaberete opciju menija da biste uneli kôd. Ako ne možete pronaći dugme, taster ili opciju menija, pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

 • Uverite se da kôd za uparivanje otkucavate dovoljno brzo. Obično imate samo 30 sekundi pre nego što uređaj ili računar prestane da pokušava da se upari. Tačna vremenski period zavisi od uređaja.

 • Uverite se da uređaj može prikazati kôd za uparivanje. Neki uređaji, kao što su slušalice, možda će preneti operativnom sistemu Windows da mogu prikazati kôd za uparivanje čak i ako nema dovoljno mesta za njegov prikaz. Ako se to desi, a Windows vas upita da proverite kôd za uparivanje koji je prikazan na uređaju, pokušajte ponovo da uparite uređaj. Windows bi trebalo da vam omogući da odaberete drugu opciju uparivanja kada sledeći put pokušate da izvršite uparivanje. Ako niste sigurni koju opciju treba da odaberete, pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

 • Ako se nalazite u opsegu drugog bežičnog uređaja, možda se nenamerno uparujete sa uređajem neke druge osobe (na primer, neke osobe u blizini sa istim modelom mobilnog telefona). Uverite se da se uparujete sa pravim uređajem.

 • Ako se nalazite na javnom mestu, možda postoji nekoliko uređaja sa istim imenom u opsegu vašeg računara. Ako u čarobnjaku za dodavanje uređaja vidite više uređaja sa istim imenom, možda ćete želeti da preimenujete neke od uređaja na listi da bi se razlikovali. Da biste preimenovali uređaj, kliknite desnim tasterom miša na njega i izaberite stavku Svojstva. Na kartici Opšte postavke otkucajte novo ime, a zatim kliknite na dugme U redu.

 • Windows vas može upitati da proverite da li je na uređaju i računaru prikazan isti kôd. Ako ste ti kodovi ne podudaraju ili kôd nije prikazan, možda se nenamerno uparujete sa uređajem neke druge osobe. U tom slučaju, Windows će možda prikazati netačan kôd za uparivanje ili uopšte neće prikazati kôd. Uverite se da se uparujete sa pravim uređajem.

 • Možda ćete neke bežične uređaje morati da postavite u poseban režim uparivanja koji računarima ili drugim uređajima omogućava da se povežu sa njima. Većina Bluetooth uređaja prelazi u taj režim kada se učine podložnima prepoznavanju. Drugi bežični uređaji će možda morati da budu postavljeni u režim uparivanja i učinjeni vidljivima. Za više informacija pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj ili posetite Veb lokaciju proizvođača.