Dodavanje medijskih datoteka u Windows Media Center

Prilikom prvog pokretanja aplikacije Windows Media Center, ona traži medijske datoteke u bibliotekama muzike, slika i video zapisa na računaru. Putem tih biblioteka možete kontrolisati pesme, slike i druge medije koji će se pojavljivati u aplikaciji Media Center.

Postoje dva načina da to uradite:

 • Izvan aplikacije Media Center dodajte ili uklonite fascikle u Windows bibliotekama (više informacija potražite u članku Rad sa bibliotekama). Kada dodate ili uklonite fasciklu, promene će se odraziti u aplikaciji Media Center.

 • U okviru aplikacije Media Center dodajte ili uklonite fascikle u kojima želite da Media Center traži medijske datoteke. Kada dodate ili uklonite fasciklu, promene će se odraziti u Windows biblioteci.

Slika stranice „Biblioteka medija“ u programu Windows Media Center
Stranica „Biblioteka medija“ u aplikaciji Media Center

Pri svakom otvaranju aplikacije Media Center, ona traži medijske datoteke u bibliotekama muzike, slika i video zapisa i u biblioteci snimljenog TV sadržaja (koja se obično nalazi na putanji C:\Users\Public). Ako dodate datoteku nekoj od tih fascikli ili je izbrišete iz njih, sadržaj koji se pojavljuje u aplikaciji Media Center automatski će se ažurirati.

Napomena

Prikaži sve

Dodavanje medijskih datoteka u Media Center

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, a zatim izaberite stavku Postavke.

 3. Izaberite stavku Biblioteke medija.

 4. Izaberite tip medija koji želite da dodate (kao što je Muzika), a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Izaberite opciju Dodaj fascikle u biblioteku, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. U zavisnosti od toga gde su uskladištene medijske datoteke, izaberite neku od opcija u okviru Gde su fascikle koje želite da dodate? i kliknite na dugme Dalje.

 7. Idite u fascikle koje želite da dodate tako što ćete kliknuti na dugmad PlusSlika dugmeta „Plus“ ili MinusSlika dugmeta „Minus“ i potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored svake fascikle. (Datoteke u potfasciklama će biti uključene u izbor.)
 8. Pošto izaberete sve fascikle koje želite da Media Center prati, kliknite na dugme Dalje, izaberite opciju Da, koristi ove lokacije, a zatim kliknite na dugme Završi.

  Kada završite sa dodavanjem datoteka, možda će biti potrebno nekoliko minuta da se datoteke pojave u bibliotekama.

Saveti

 • Ako u okviru stavke Gde se nalaze fascikle koje želite da dodate? izaberete opciju Na drugom računaru da biste fasciklu dodali sa mreže, a Media Center ne otkrije tu fasciklu, pokušajte da je mapirate kao mrežni disk. Da biste saznali kako, pogledajte članak Kreiranje prečice do mrežne jedinice (mapiranje). Nakon što to uradite, možda ćete moći da pristupite fascikli u aplikaciji Media Center izborom opcije Na ovom računaru (uključuje mapirane mrežne diskove) u biblioteci medija.

 • Ako izbrišete album iz biblioteke muzike u aplikaciji Media Center, ali prilikom brisanja odaberete opciju Samo iz biblioteke, album će biti uklonjen samo iz aplikacije Media Center – neće biti izbrisan sa lokacije na kojoj je uskladišten. Album možete vratiti u aplikaciju Media Center tako što ćete ukloniti nadređenu fasciklu iz biblioteke muzike i zatim je ponovo dodati.

Uvoz medija sa digitalnog fotoaparata ili iz drugog prenosivog uređaja

Ako imate medije na prenosivom uređaju, na primer na USB fleš disku ili digitalnom fotoaparatu, direktno ih možete uvesti na računar. Kada to radite, datoteke će biti uskladištene u fascikli „Moje slike“ u operativnom sistemu Windows.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Ako Media Center nije u režimu celog ekrana, kliknite na dugme UvećajSlika dugmeta „Uvećaj“.
 3. Povežite prenosivi uređaj sa računarom. (Fotoaparati i većina prenosivih uređaja obično se povezuju sa USB portom.)

 4. U dijalogu koji se prikazuje izaberite stavku Uvoz slika i video zapisa.

 5. Ako želite da promenite ime fascikle u kojoj će mediji biti uskladišteni, otkucajte novo ime.

 6. Kliknite na dugme Uvezi. Media Center će kopirati datoteke u fasciklu „Moje slike“.

Napomene

 • Ako pored slika na prenosivom uređaju imate video datoteke, one će biti uvezene u fasciklu „Moje slike“. Da biste ih videli u biblioteci video zapisa u aplikaciji Media Center, moraćete ručno da ih premestite u fasciklu „Moji video zapisi“ ili „Javni video zapisi“ u programu Windows Explorer. Više informacija potražite u članku Upravljanje video zapisima.

 • Ako medije skladištite na određenim tipovima prenosivih disk jedinica (na primer, spoljni USB čvrsti diskovi), moraćete ručno da ih dodate da biste ih videli u aplikaciji Media Center.