Windows Media Player može da prikaže omote albuma koji su pridruženi pesmama u biblioteci programa Player.

Odakle dolaze omoti albuma?

Player preuzima omote albuma iz baze podataka na Internetu, na kojima se nalaze informacija različitih davalaca podataka koji ne pripadaju korporaciji Microsoft, poput usluge AMG.

Player preuzima omote albuma kada ripujete CD. Da bi to uradio, Player pokušava da upari CD sa stavkom u bazi podataka na Internetu. Ako pronađe podudaranje, Player automatski preuzima informacije o medijima koje su dostupne za CD, uključujući i omot albuma. Pored toga, Player povremeno skenira biblioteku da bi pronašao pesme kojima nedostaje omot albuma. Ako može da upari pesmu kojoj nedostaje omot albuma sa stavkom u bazi podataka na mreži, Player će preuzeti omot albuma koji nedostaje. Više informacija o promeni načina na koji Player preuzima omote albuma i ostale informacije o medijima potražite u odeljku Informacije o medijima u programu Windows Media Player: najčešća pitanja.

Zašto omoti albuma ponekad nedostaju?

Player možda neće moći da preuzme omot albuma iz baze podataka u sledećim situacijama:

 • Niste povezani sa Internetom prilikom ripovanja CD-a.

 • Povezani ste sa Internetom, ali u bazi podataka na mreži nema omota albuma za CD koji ripujete (ili za njega uopšte ne postoje informacije o medijima).

 • Administrator sistema je sprečio da vaš računar preuzima stavke poput omota albuma sa Interneta.

 • Ripovali ste CD pomoću nekog drugog programa a ne programa Windows Media Player; to je moglo da spreči program Player da pronađe podudarnost u bazi podataka na Internetu.

Konačno, ako baza podataka na Internetu sadrži pogrešan omot albuma za CD, Player neće preuzeti omot albuma.

Sledeći postupci opisuju metode koje možete da koristite za pribavljanje albuma koji nedostaje ili ispravljanje pogrešnog omota albuma.

Prikaži sve

Dodavanje omota albuma iz baze podataka na Internetu

Možete pokušati da uparite album u biblioteci programa Player sa stavkom iz baze podataka na Internetu. Ako pronađete podudarnost, Player ce na računar preuzeti bilo koji omot albuma koji postoji u bazi podataka.

Kada Player preuzima omot albuma, preuzima i sve ostale informacije o medijima koje su pridružene tom albumu (kao što su ime albuma, naslovi pesama itd.). Ako ste ručno uredili informacije o medijima za taj album u biblioteci programa Player, sledeći postupci će zameniti vaše izmene.

 1. Povežite se sa Internetom.

 2. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku All programs (Svi programi), a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Switch to Library (Prebaci se na biblioteku) Slika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 3. Potražite album koji želite da popravite.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na album, a zatim izaberite stavku Find album info (Pronađi informacije o albumu).

 5. Ako dobijete poruku o grešci koja kaže da morate da promenite svoje postavke privatnosti pre nego što budete mogli da ažurirate informacije o medijima, uradite sledeće: U meniju Tools (Alatke) izaberite stavku Options (Opcije), izaberite karticu Privacy (Privatnost) i potvrdite izbor u polju za potvrdu Update music files by retrieving media info from the Internet (Ažuriraj muzičke datoteke putem preuzimanja informacija o medijima sa Interneta). Zatim ponovite prethodni korak.

  Ako se meni Tools (Alatke) ne vidi, moraćete da prikažete traku sa menijima. Da biste to uradili, u meniju Organize (Organizovanje) postavite pokazivač na stavku Layout (Raspored) i izaberite stavku Show menu bar (Prikaži traku sa menijima).

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako se u rezultatima pretrage pojave odgovarajuće informacije o albumu ili o izvođaču, izaberite odgovarajuću stavku i sledite uputstva na stranici da biste automatski ažurirali omot albuma i informacije o medijima. Ako se u rezultatima pretrage ne pojave odgovarajuće informacije o albumu, sledite uputstva na stranici da biste ponovili pretragu koristeći druge kriterijume.

  • U slučaju da se odgovarajuće informacije o albumu pojave se opštom muzičkom ikonom prikazanom na mestu omota albuma, omot albuma nije dostupan za preuzimanje. U okviru ove teme pogledajte postupak ručnog dodavanja omota albuma.

Ručno dodavanje omota albuma po svom izboru

Ako nekim od vaših albuma nedostaju omoti, možete ručno da im dodate sliku po svom izboru. Kada to uradite, slika je ugrađena u datoteku i Player će uvek prikazivati ugrađenu datoteku kao omot albuma (za razliku od drugih omota albuma koje je Player možda preuzeo iz baze podataka na Internetu).

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku All programs (Svi programi), a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Switch to Library (Prebaci se na biblioteku) Slika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Potražite album koji nema omot.

 3. Pronađite sliku koju želite da koristite za omot albuma (slika može biti na računaru ili na Veb stranici), kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim izaberite stavku Copy (Kopiraj).

  Originalna slika može biti u bilo kom od sledećih formata: BMP, GIF, JPEG, PNG ili TIFF.

 4. U biblioteci programa Player, kliknite desnim tasterom miša na okvir omota albuma, a zatim izaberite stavku Paste album art (Nalepi omot albuma).

  Kopija slike je ugrađena u svaku pesmu sa tog albuma. Pre ugrađivanja u datoteku, kopija slike se automatski podešava na prikladnu veličinu i konvertuje u JPEG format. Originalna datoteka slike nije izmenjena.

Napomena

 • Ako ne možete ručno da dodate omot albuma, proverite da li imate dozvolu da izmenite datoteku. Na primer, kliknite desnim tasterom miša na datoteku i izaberite stavku Open file location (Otvori lokaciju datoteke). U fascikli, kliknite desnim tasterom miša na datoteku, izaberite stavku Properties (Svojstva), a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Read-only (Samo za čitanje) ukoliko je izbor potvrđen.

Gde možete pregledati omote albuma?

Omot albuma može da se pojavi na raznim mestima unutar ili izvan programa Player, uključujući:

 • U biblioteci programa Player

 • U oknu liste na desnoj strani programa Player

 • U polju statusa u donjem delu programa Player (pored kontrola za reprodukciju)

 • U određenim vizuelizacijama

 • U fascikli Windows u kojoj skladištite muzičke datoteke (na primer fascikla „Muzika“)

 • U prikazu info centra (da biste videli ovaj prikaz u režimu „Reprodukuje se“, kliknite desnim tasterom miša na oblast u kojoj se pojavljuju video zapisi i vizuelizacije, postavite pokazivač na stavku Visualizations (Vizuelizacije) i izaberite opciju Info Center View (Prikaz info centra))

 • U dijalogu Find album information (Pronalaženje informacija o albumu) (dijalog koji se pojavljuje kada kliknete na komandu Find album info (Pronađi informacije o albumu))

Omot albuma koji se pojavljuju u dijalogu Find Album Information (Pronalaženje informacija o albumu) obezbeđuju davaoci podataka, kao što je AMG. Omote albuma koji se pojavljuju u opciji „Prikaz info centra“ je obezbedila prodavnica na mreži koju ste trenutno izabrali. Više informacija o tome kako da se prebacite na drugu prodavnicu na mreži, pogledajte odeljak Kupovina na mreži pomoću programa Windows Media Player.

Prikazivanje omota albuma tokom reprodukovanja muzike

 • Uradite nešto od sledećeg:

  • Započnite reprodukovanje pesme u režimu Now Playing (Reprodukuje se). Kliknite desnim tasterom miša na slobodni prostor u programu Player (na primer, levo od dugmeta Stop (Zaustavi)), postavite pokazivač na stavku Visualizations (Vizuelizacije), a zatim izaberite stavku Album art (Omot albuma).

   Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u biblioteci programa Player, u donjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Switch to Now Playing (Prebaci se na režim „Reprodukuje se“)Slika dugmeta „Prebaci se na sadržaj koji se sada reprodukuje“.

   U polju za vizuelizacije pojavljuje se veliki omot albuma.

  • Započnite reprodukovanje pesme u biblioteci programa Player. Ako okno liste nije vidljivo, izaberite karticu Play (Reprodukuj).

   Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Switch to Library (Prebaci se na biblioteku) Slika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.

   U oknu liste pojavljuje se mali omot albuma.