Podešavanje nivoa zvuka na računaru

Većina zvučnika ima kontrolu jačine zvuka, ali ukupan nivo zvuka možete kontrolisati i na računaru pomoću operativnog sistema Windows.

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali kako da podesite nivo zvuka na računaru (1:04)
Najbrže ćete promeniti jačinu zvuka za zvučnike na računaru ako na sistemskoj traci poslova trake zadataka kliknete na dugme Zvučnici Slika dugmeta „Zvučnici“, a zatim pomerite klizače nagore ili nadole da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka zvučnika.

Pošto otvorite jačinu zvuka zvučnika, izaberite stavku Mikser ako želite posebno da kontrolišete jačinu zvuka zvučnika i ostalih zvučnih uređaja ili programa pomoću miksera jačine zvuka.

Ako na traci zadataka ne vidite dugme „Zvučnici“, onda Windows nije otkrio zvučnike povezane sa računarom. Ako imate problema sa dobijanjem zvuka sa računara, pogledajte Saveti za rešavanje uobičajenih problema sa zvukom.

Slika miksera jačine zvuka
Mikser jačine zvuka vam omogućava da posebno kontrolišete jačinu zvuka za zvučnike i za druge zvučne uređaje ili programe.

Savet

  • Da biste privremeno isključili zvuk, kliknite na dugme Privremeno isključi Slika dugmeta „Privremeno isključi zvuk“.