Možete podesiti svetlinu i kontrast monitora da biste poboljšali čitljivost teksta i učinili da digitalne slike izgledaju kao njihove štampane verzije.

Da biste poboljšali rezultate prilikom podešavanja postavki svetline i kontrasta za ekran, koristite kalibraciju boja ekrana. (Kalibracija boja ekrana pomaže vam u podešavanju ovih i drugih postavki boja.) Za više informacija o kalibraciji boje ekrana u operativnom sistemu Windows pogledajte odeljak Kalibracija ekrana.

Način na koji podešavate svetlinu i kontrast zavisi od ekrana.

 • Tasteri za svetlinu i kontrast sa prednje strane monitora. Neki monitori imaju kontrole za svetlinu i kontrast sa prednje strane i koriste standardne simbole koji su prikazani na sledećoj slici.

  Ilustracija simbola za svetlinu i kontrast
  Simboli za svetlinu i kontrast
 • Meni na ekranu. Možete promeniti postavke svetline i kontrasta za neke ekrane korišćenjem menija na ekranu i podešavanjem svetline i kontrasta u dobijenom meniju. Često možete prikazati meni na ekranu pritiskanjem tastera—koji je verovatno obeležen oznakom „Meni“—sa prednje strane monitora.

 • Ekran laptop računara. Ekrani laptop računara nemaju tastere za svetlinu i kontrast sa prednje strane. Na većini laptop računara ne postoji kontrola za podešavanje kontrasta. Međutim, svetlinu većine laptop računara možete podesiti pritiskanjem i držanjem Fn tastera i pritiskanjem funkcijskog tastera za smanjivanje svetline (Slika dugmeta „Smanji svetlinu“) ili za povećavanje svetline (Slika dugmeta „Povećaj svetlinu“). Prilikom korišćenja kalibracije boja ekrana na laptop računaru, podesite ekran na postavku „Najviša svetlina“.

Za više informacija o podešavanju svetline i kontrasta za ekran pogledajte informacije koje ste dobili sa njim ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

Automatsko podešavanje svetline pomoću prilagodljive svetline

Prilagodljiva svetlina je funkcija u operativnom sistemu Windows koja koristi senzor svetlosti za automatsko podešavanje svetline ekrana kako bi se podudarala sa uslovima osvetljenja u okruženju u kojem se nalazi računar. Da biste koristili prilagodljivu svetlinu, na računaru morate imati instalirane i omogućene senzore svetlosti.

Da biste utvrdili da li ekran vašeg računara ili laptop računara podržava prilagodljivu svetlinu, u opcijama napajanja potražite postavku Omogućavanje prilagodljive svetline (koja je opisana u sledećoj proceduri) ili pogledajte informacije koje ste dobili uz računar.

Uključivanje ili isključivanje prilagodljive svetline

 1. Otvorite opcije napajanja tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. U bilo kom planu izaberite stavku Promena postavki plana.

 3. Izaberite stavku Promena više opcija za postavke napajanja.

 4. Na listi proširite stavku Ekran i proširite stavku Omogućavanje prilagodljive svetline.

 5. Da biste prilagodljivu svetlinu uključili ili isključili kada se računar napaja pomoću baterije, izaberite stavku Pomoću baterije i na listi izaberite opciju Uključeno ili Isključeno.

 6. Da biste prilagodljivu svetlinu uključili ili isključili kada je računar priključen u električnu utičnicu, izaberite stavku Priključen i na listi izaberite opciju Uključeno ili Isključeno.

 7. Kliknite na dugme Primeni. Kliknite na dugme U redu.

Napomena

 • Prilagodljiva svetlina nije dostupna u svim izdanjima operativnog sistema Windows 7.