Napredni saveti za pretraživanje u operativnom sistemu Windows

Pretraživanje u operativnom sistemu Windows 7 može biti podjednako jednostavno kao i kucanje nekoliko slova u polju za pretragu, ali postoje i tehnike naprednog pretraživanja koje možete koristiti. Ne morate znati ove tehnike da biste tražili datoteke, ali one mogu biti korisne u zavisnosti od mesta na kojem pretražujete i onoga što tražite.

Savet

 • Ako znate o kom tipu datoteke je reč, u polje za pretragu možete samo uneti oznaku tipa datoteke (na primer, „JPG“). Da biste saznali više o osnovnim pretragama u operativnom sistemu Windows, pogledajte članak Pronalaženje datoteke ili fascikle.

Dodavanje operatora

Jedan od načina na koji možete suziti obim pretrage jeste korišćenje operatora AND, OR i NOT. Kada koristite ove operatore, morate da ih otkucate velikim slovima.

Operator Primer Namena
Operator

AND

Primer

tropsko AND ostrvo

Namena

Pronađite datoteke koje sadrže reči „tropsko“ i „ostrvo“ (čak i ako se te reči nalaze na različitim mestima u datoteci). U slučaju pretrage jednostavnog teksta, ovim se dobija isti rezultat kao da ste otkucali „tropsko ostrvo“.

Operator

NOT

Primer

tropsko NOT ostrvo

Namena

Pronađite datoteke koje sadrže reč „tropsko“, ali ne i reč „ostrvo“.

Operator

OR

Primer

tropsko OR ostrvo

Namena

Pronađite datoteke koje sadrže reč „tropsko“ ili reč „ostrvo“.

Dodavanje filtera za pretragu

Filteri za pretragu su nova funkcija u operativnom sistemu Windows 7 koja znatno olakšava traženje datoteka po njihovim svojstvima (na primer, po autoru ili po veličini datoteke).

Dodavanje filtera za pretragu u pretragu

 1. Otvorite fasciklu, biblioteku ili disk jedinicu koju želite da pretražite.

 2. Kliknite u polje za pretragu, a zatim kliknite na filter za pretragu (na primer, Datum snimanja: u biblioteci slika).

 3. Izaberite neku od dostupnih opcija. (Na primer, ako ste izabrali Datum snimanja:, odaberite datum ili opseg datuma.)

  Slika filtera za pretragu „Datum snimanja“ u polju za pretragu
  Filter za pretragu „Datum snimanja“

U pretragu možete dodati više filtera za pretragu ili čak kombinovati filtere za pretragu sa običnim terminima za pretragu radi dodatnog sužavanja obima pretrage.

Slika menija filtera za pretragu „Oznake“ u polju za pretragu
Da biste potražili sliku označenu sa „porodica“ koja je davno snimljena, možete koristiti dva filtera za pretragu.

U zavisnosti od toga gde pretražujete, dostupni su samo određeni filteri za pretragu. Na primer, ako pretražujete biblioteku dokumenata, videćete drugačije filtere za pretragu od onih u biblioteci slika. Ne možete odrediti koje ćete filtere za pretragu videti, ali možete promeniti tip datoteke za koji je biblioteka optimizovana. Na ovaj način ćete promeniti filtere za pretragu koji su dostupni prilikom pretraživanja te biblioteke. Da biste saznali kako da to uradite, pogledajte članak Prilagođavanje biblioteke.

Korišćenje ključnih reči u cilju sužavanja obima pretrage

Ako želite da izvršite filtriranje po svojstvu koje se ne pojavljuje kada kliknete u polje za pretragu, možete koristiti specijalne ključne reči. Ovo obično podrazumeva da morate otkucati ime svojstva i iza njega dvotačku, ponekad operator, a zatim vrednost. Ključne reči ne razlikuju mala i velika slova.

Primer termina za pretragu Koristite za pronalaženje
Primer termina za pretragu

System.FileName:~<"beleške"

Koristite za pronalaženje

Datoteka čija imena počinju rečju „beleške“. ~< označava „počinje sa“.

Primer termina za pretragu

System.FileName:="kvartalni izveštaj"

Koristite za pronalaženje

Datoteka sa imenom „kvartalni izveštaj“. = označava „potpuno se podudara“.

Primer termina za pretragu

System.FileName:~="pro"

Koristite za pronalaženje

Datoteka čija imena sadrže reč „pro“ ili znakove „pro“ kao deo druge reči (na primer, „proces“ ili „procedura“). ~= označava „sadrži“.

Primer termina za pretragu

System.Kind:<>slika

Koristite za pronalaženje

Datoteka koje nisu slike. <> označava „nije“.

Primer termina za pretragu

System.DateModified:05/25/2010

Koristite za pronalaženje

Datoteka koje su izmenjene tog datuma. Možete otkucati i „System.DateModified:2010“ da biste pronašli datoteke koje su promenjene tokom te godine.

Primer termina za pretragu

System.Author:~!"jovan"

Koristite za pronalaženje

Datoteka čiji autori u svom imenu nemaju reč „jovan“. ~! označava „ne sadrži“.

Primer termina za pretragu

System.Keywords:"zalazak"

Koristite za pronalaženje

Datoteka koje su označene rečju zalazak.

Primer termina za pretragu

System.Size:<1mb

Koristite za pronalaženje

Datoteka čija je veličina manja od 1 MB.

Primer termina za pretragu

System.Size:>1mb

Koristite za pronalaženje

Datoteka čija je veličina veća od 1 MB.

Napomena

 • Znak pitanja (?) možete koristiti kao džoker za jedan znak, a zvezdicu (*) kao džoker za bilo koji broj znakova.

Možete koristiti i operatore AND, OR i NOT da biste kombinovali ključne reči za pretragu. (Obratite pažnju na to kako upotreba zagrada može promeniti efekat termina za pretragu.)

Primer termina za pretragu Koristite za pronalaženje
Primer termina za pretragu

System.Author:Milan AND Jovan

Koristite za pronalaženje

Datoteka čiji je autor Milan, kao i datoteka koje u imenu ili nekom svojstvu datoteke sadrže reč Jovan.

Primer termina za pretragu

System.Author:Milan AND System.DateModified:>2009

Koristite za pronalaženje

Samo onih datoteka čiji je autor Milan, a nastale su posle 2009.

Primer termina za pretragu

System.Author:(Mila* AND Jovan)

Koristite za pronalaženje

Datoteka za koje su kao autori navedeni Milanka i Jovan ili Milan i Jovan.

Primer termina za pretragu

System.Author:"Milan Jovan"

Koristite za pronalaženje

Datoteka čiji je autor neko sa tačno ovim imenom.

Upotreba pretrage prirodnim jezikom

Možete uključiti pretragu prirodnim jezikom da biste pretrage obavljali na jednostavniji način bez upotrebe dvotačke i potrebe za unosom operatora AND i OR otkucanih velikim slovima. Na primer, uporedite ove dve pretrage:

Bez prirodnog jezika Sa prirodnim jezikom
Bez prirodnog jezika

System.Music.Artist:(Betoven OR Mocart)

Sa prirodnim jezikom

muzika Betoven ili Mocart

Bez prirodnog jezika

System.Kind:dokument System.Author:(Milan AND Jovan)

Sa prirodnim jezikom

dokumenti Milan i Jovan

Uključivanje pretrage prirodnim jezikom

 1. Otvorite stavku „Opcije fascikle“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Opcije fascikle.

 2. Izaberite karticu Pretraga.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi pretragu prirodnim jezikom.

Čak i kada je pretraga prirodnim jezikom uključena, možete nastaviti da koristite polje za pretragu na potpuno isti način. Po želji možete da koristite operatore ili ključne reči za pretragu. Razlika je u tome što takođe možete uneti pretrage pomoću manje formalnog metoda. Evo nekih primera:

 • e-pošta danas

 • dokumenti 2011

 • autor Sanja

 • slike odmor

Napomena

 • Kada uključite pretragu prirodnim jezikom, neke pretrage mogu dati više rezultata nego što ste očekivali. Na primer, ako tražite termin „e-pošta danas“, videćete sve poruke koje su poslate danas, kao i sve poruke u čijem sadržaju postoji reč „danas“.