Kada odaberete regionalne i jezičke postavke za računar, kao što su podrazumevani jezik unosa ili raspored tastera na tastaturi, možete primeniti te postavke i na posebne naloge koji se u sistemu Windows nazivaju rezervisani nalozi. Rezervisani nalozi uključuju podrazumevani korisnički nalog i sistemske naloge. Ti nalozi su opisani ispod.

  1. Otvorite opciju „Region i jezik“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, zatim stavku Sat, jezik i region, a potom i stavku Region i jezik.

  2. Izaberite karticu Administrativne postavke, a zatim kliknite na dugme Kopiraj postavke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Izvršite jednu od sledećih radnji:

    • Da biste kopirali trenutne postavke na podrazumevani korisnički nalog, potvrdite izbor u polju za potvrdu Novi korisnički nalozi. Podrazumevani nalog se koristi kao predložak za kreiranje novih korisničkih naloga. Ova postavka omogućava administratorima da postave podrazumevani format, raspored tastera na tastaturi i prikažu jezik za nove korisnike. Ove postavke će biti primenjene na svaki korisnički nalog kreiran na računaru pošto su postavke kopirane na podrazumevani korisnički nalog. To neće uticati na postojeće korisničke naloge.

    • Da biste kopirali trenutne postavke na ekran dobrodošlice i druge sistemske naloge (lokalni sistem, lokalna usluga i mrežna usluga), potvrdite izbor u polju za potvrdu Ekran dobrodošlice i sistemski nalozi. Sistemski nalozi su posebni nalozi koje koriste Windowsusluge. Ova postavka omogućava administratorima da odrede jezik prikaza i raspored tastera na tastaturi za ekran dobrodošlice. Ona takođe podešava jezik prikaza za korisnike koji nisu naveli jezik prikaza.