Uporedno raspoređivanje prozora na radnoj površini pomoću funkcije za kačenje

Funkciju za kačenje možete koristiti da biste rasporedili prozore uporedno, što može biti od velike pomoći prilikom poređenja dva dokumenta ili prilikom premeštanja datoteka iz jedne u drugu fasciklu.

Slika prozora koji je brzo uklopljen na polovinu radne površine
Prevucite prozor sa strane radne površine da biste ga razvili preko polovine ekrana

Uporedno raspoređivanje prozora

  1. Prevlačite naslovnu traku prozora na levu ili desnu stranu ekrana dok se ne prikaže prikaz strukture razvijenog prozora.

  2. Otpustite taster miša da biste razvili prozor.

  3. Ponovite 1. i 2. korak sa drugim prozorom da biste rasporedili prozore uporedno.

Da biste vratili prozor na originalnu veličinu, prevucite naslovnu traku sa vrha radne površine, a zatim je otpustite.

Savet

  • Da biste prikačili aktivni prozor sa strane radne površine pomoću tastature, pritisnite taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + strelicu nalevo ili taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + strelicu nadesno.

Napomena

  • Funkcija za kačenje možda neće funkcionisati u nekim programima koji imaju prilagođenja ponašanja prozora.