Automatsko preuzimanje preporučenih upravljačkih programa i ispravki za uređaje

Windows može automatski da preuzima preporučene upravljačke programe i detaljne informacije za uređaje. To je dobar način da se uverite da sav hardver ispravno funkcioniše.

Upravljački programi i informacije

Windows može da pronađe i preuzme dve vrste ispravki za uređaje povezane sa računarom:

 • Upravljački programi

  Upravljački program je softver koji omogućava računaru da komunicira sa hardverskim uređajima. Bez upravljačkih programa, uređaji koje povežete sa računarom – na primer, miš ili spoljni čvrsti disk – neće ispravno funkcionisati. Windows može automatski da proveri da li postoje dostupni upravljački programi za nove uređaje koje povežete sa računarom.

  Za hardver koji ste povezali sa računarom u prošlosti, ažurirani upravljački programi mogu postati dostupni kasnije, ali se ti upravljački programi ne instaliraju automatski. Da biste instalirali ove opcionalne ispravke, na kontrolnoj tabli izaberite opciju Windows Update, proverite da li postoje ispravke, a zatim prikažite i instalirajte ispravke upravljačkih programa koje su dostupne za računar.

 • Informacije

  Windows može da preuzme ikone visoke rezolucije za mnoge hardverske uređaje koje povezujete sa računarom, zajedno sa detaljnim informacijama o njima kao što su ime proizvoda, proizvođač i broj modela – čak i detaljne informacije o mogućnostima sinhronizacije uređaja. Ti detalji mogu da vam olakšaju da razlikujete slične uređaje koji su povezani sa računarom kao što su različiti mobilni telefoni.

  Slika opcije „Uređaji i štampači“ na kontrolnoj tabli
  Fascikla „Uređaji i štampači“ na kontrolnoj tabli daje vam brz prikaz uređaja koji su povezani sa računarom.
Prikaži sve

Podešavanje operativnog sistema Windows da automatski preuzima preporučene upravljačke programe i ikone

Funkciju Windows Update možete da proverite u bilo kom trenutku da biste videli da li je pronašla nove upravljačke programe i ikone za hardver, posebno ako ste nedavno instalirali nov uređaj. Ako želite da funkcija Windows Update automatski proverava da li postoje najnoviji upravljački programi i ikone, to ćete uraditi na sledeći način:

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Kliknite desim tasterom miša na ime računara, a zatim izaberite stavku Postavke instalacije uređaja.

 3. Izaberite stavku Da, uradi ovo automatski (preporučuje se), a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Ako je već izabrana stavka Da, kliknite na dugme Otkaži da biste zatvorili dijalog.

Slika ekrana sa podešavanjima za instaliranje uređaja
Ako omogućite da Windows automatski preuzima upravljačke programe i informacije o uređajima, hardver će verovatnije ispravno funkcionisati.

Uključivanje i konfigurisanje funkcije Windows Update

Da biste dobili sve važne i preporučene ispravke za računar i uređaje, uverite se da je funkcija Windows Update uključena i ispravno konfigurisana. Više informacija potražite u odeljku Uključivanje ili isključivanje automatskog ažuriranja.

Slika opcija za automatsku instalaciju programa Windows Update
Funkcija Windows Update omogućava vam da odlučite koje ispravke će se automatski preuzimati i instalirati.

Instaliranje upravljačkih programa i drugih opcionalnih ispravki putem funkcije Windows Update

Čak i ako je funkcija Windows Update podešena da automatski preuzima i instalira sve važne i preporučene ispravke, i dalje možda nećete dobijati sve ažurirane upravljačke programe koji su dostupni za uređaje. Na primer, opcionalne ispravke mogu da obuhvate ažurirane upravljačke programe koji su postali dostupni za hardver ili uređaje koje ste već instalirali. Windows ne preuzima i instalira opcionalne ispravke automatski, ali ćete biti obavešteni kada one budu dostupne.

Da biste dobili sve dostupne ispravke za uređaje, povremeno proveravajte funkciju Windows Update u potrazi za svim dostupnim ispravkama, uključujući opcionalne ispravke. Dostupne ispravke možete da pregledate i da ih zatim izaberete sa liste ispravki koje Windows pronađe za vaš računar. Evo kako da to uradite:

 1. Otvorite Windows Update tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Update, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows Update.

 2. U levom oknu izaberite stavku Da li postoje ispravke?, a zatim sačekajte dok Windows potraži najnovije ispravke za računar.

 3. Ako ima dostupnih ispravki, kliknite na vezu u polju ispod funkcije Windows Update da biste videli više informacija o svakoj ispravci. Svaki tip ispravke može da obuhvata upravljačke programe.

 4. Na stranici Izbor ispravki koje želite da instalirate potražite ispravke za hardverske uređaje, potvrdite izbor u polju za potvrdu za svaki upravljački program koji želite da instalirate, a zatim kliknite na dugme U redu. Možda neće biti dostupna nijedna ispravka upravljačkog programa.

 5. Na stranici Windows Update kliknite na dugme Instaliraj ispravke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Napomene

  • Funkcija Windows Update vam govori da li je ispravka preporučena ili opcionalna. Više informacija potražite u odeljku Razumevanje automatskog ažuriranja operativnog sistema Windows.

  • Neke ispravke zahtevaju da ponovo pokrenete računar.

  • Funkcija Windows Update će vam reći da li su ispravke uspešno instalirane.

Ako Windows ne može da pronađe upravljački program za uređaj

Najbolje je da pustite da Windows automatski instalira upravljačke programe. Ponekad, Windows možda neće moći da pronađe upravljački program za vaš uređaj. Ako se to desi, možete da potražite upravljački program ili ispravku za uređaj na Veb lokaciji proizvođača ili da pokušate da instalirate softver koji ste dobili uz uređaj. Više informacija potražite u odeljku Šta treba uraditi kada uređaj nije ispravno instaliran.

Ako Windows ne može da pronađe informacije o uređaju u funkciji „Faza uređaja“

„Faza uređaja“ je nova funkcija u ovoj verziji operativnog sistema Windows koja prikazuje detalje o uređaju i zadacima koje možete da izvršite sa uređajem. Kada povežete uređaj koji je kompatibilan sa funkcijom „Faza uređaja“ sa računarom, funkcija „Faza uređaja“ će se automatski otvoriti. Funkcija „Faza uređaja“ će se ponekad otvoriti, ali možda neće prikazati neke ili sve zadatke ili informacije o uređaju. Evo nekih razloga zašto se to može desiti i šta raditi ako do toga dođe:

 • Funkciji „Faza uređaja“ može biti potrebna vaša dozvola za preuzimanje informacija o uređaju. Proverite da li u funkciji „Faza uređaja“ postoji poruka koja vam govori da su dostupne ažurirane informacije, a zatim sledite uputstva.

 • Računar možda nije povezan sa Internetom. Funkcija „Faza uređaja“ ne može da preuzme informacije o uređaju ako niste na mreži. Pokušajte da povežete uređaj kasnije kada budete na mreži.

 • Funkcija „Faza uređaja“ možda pokušava da preuzme informacije o uređaju. Sačekajte nekoliko minuta i pogledajte da li je funkcija „Faza uređaja“ uspela da pronađe informacije, posebno ako je to prvi put da ste povezali uređaj sa računarom. Funkcija „Faza uređaja“ će nastaviti da pokušava da preuzme informacije o uređaju čak i ako je lokacija na kojoj su te informacije uskladištene zauzeta. Ako ne želite da čekate, pokušajte kasnije ponovo da povežete uređaj.

Napomena

 • Ako sa računarom povežete uređaj koji bi trebalo da podržava funkciju „Faza uređaja“ (ali se otvara samo automatska reprodukcija), obratite se proizvođaču uređaja. Saznajte da li postoje dostupne ispravke softvera ili firmvera koje će omogućiti rad uređaja sa funkcijom „Faza uređaja“ i potvrdite da uređaj zaista podržava funkciju „Faza uređaja“.