Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o automatskoj reprodukciji.

Prikaži sve

Podrazumevana radnja za uređaj ili tip medija je podešena, ali želim da je promenim. Kako to da uradim?

 1. Otvorite automatsku reprodukciju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte automatska reprodukcija, a zatim izaberite stavku Automatska reprodukcija.

 2. Na listi pored uređaja ili tipa diska izaberite novu radnju koju želite da koristite.

Kako je moguće sprečiti da me automatska reprodukcija pita koji program želim da koristim?

Postoje dva načina da to uradite:

Potpuno isključivanje automatske reprodukcije

 1. Otvorite automatsku reprodukciju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte automatska reprodukcija, a zatim izaberite stavku Automatska reprodukcija.

 2. Opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi automatsku reprodukciju za sve medije i uređaje i kliknite na dugme Sačuvaj.

Isključivanje automatske reprodukcije za samo jedan tip medija

 1. Otvorite automatsku reprodukciju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte automatska reprodukcija, a zatim izaberite stavku Automatska reprodukcija.

 2. Na listi pored svakog tipa medija za koji ne želite da budete upitani izaberite stavku Ne čini ništa i kliknite na dugme Sačuvaj.

Kako da budem siguran da ću svaki put biti upitan za radnju koju želim da odaberem?

 1. Otvorite automatsku reprodukciju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte automatska reprodukcija, a zatim izaberite stavku Automatska reprodukcija.

 2. Na listi pored svakog tipa medija za koji želite da budete upitani izaberite stavku Pitaj svaki put i kliknite na dugme Sačuvaj.

Kako se pokreće ili instalira program sa uređaja ili diska?

Da biste jedanput pokrenuli ili instalirali program, izvršite sledeće korake:

 1. Otvorite stavku „Računar“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Računar.

 2. Desnim dugmetom miša kliknite na uređaj ili jedinicu, a zatim izaberite stavku Pokreni poboljšani sadržaj ili Instaliraj ili pokreni program.

Da bi se program uvek automatski pokretao, izvršite sledeće korake:

 1. Otvorite automatsku reprodukciju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte automatska reprodukcija, a zatim izaberite stavku Automatska reprodukcija.

 2. Odaberite stavku Pokreni poboljšani sadržaj za željeni tip (poboljšani audio CD ili poboljšani DVD film) ili stavku Instaliraj ili pokreni program za softver ili igre. Imajte u vidu da ovo pokreće program za sve diskove ovog tipa, a ne samo za disk koji trenutno koristite.

Zašto se funkcija automatska reprodukcija ponaša drugačije kada je program za reprodukciju medija otvoren?

Ako je program za medije otvoren u aktivnom prozoru, on može otkazati automatsku reprodukciju ili može sam da reprodukuje sadržaj. Automatska reprodukcija se neće prikazati, a podrazumevana radnja se neće izvršiti. U zavisnosti od vrste medija koji ubacite, neki programi otkazuju automatsku reprodukciju kada su otvoreni.

Šta je poboljšani audio CD ili poboljšani DVD film?

Poboljšani audio CD ili poboljšani DVD film sadrži dodatne sadržaje u drugim formatima. Na primer, izvođač može da uključi video klipove ili profil umetnika na poboljšani audio CD.

Šta se podrazumeva pod kategorijom „softver i igre“?

Kategorija „softver i igre“ uključuje bilo koji tip medija koji sadrži programe koje treba da instalirate ili igre koje treba da instalirate ili odigrate.

Šta bi moglo da spreči pojavljivanje uređaja u odeljku „Uređaji“ u okviru opcije „Automatska reprodukcija“?

Ako ste sa računarom povezali volumenski uređaj (na primer, USB fleš disk ili spoljni čvrsti disk), taj uređaj se neće pojavljivati u opciji „Automatska reprodukcija“ u odeljku „Uređaji“. Automatska reprodukcija samo navodi uređaje koji nisu volumenski (na primer, neke digitalne fotoaparate, video kamere i telefone). Razlog za to je što ti uređaji ne koriste standardni sistem datoteka i automatska reprodukcija ne može da pregleda sadržaj na njima da bi videla koji tip datoteka sadrže.

Da biste pregledali sadržaj na volumenskim uređajima, otvorite fasciklu „Računar“.

Otvorite stavku „Računar“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Računar.

Kako mogu da otvorim automatsku reprodukciju čak i ako je podrazumevana postavka ne otvara?

Držite taster Shift dok ubacujete uređaje ili medijume u računar da biste otvorili automatsku reprodukciju bez obzira na podrazumevanu postavku.