Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o pravljenju rezervne kopije i vraćanju datoteka u prethodno stanje.

Prikaži sve

Koje alatke za pravljenje rezervne kopije obezbeđuje Windows?

Windows obezbeđuje sledeće alatke za pravljenje rezervne kopije:

Alatka Opis
Alatka

Rezervna kopija datoteke

Opis

Program „Windows rezervne kopije“ dozvoljava vam da pravite kopije datoteka sa podacima za sve osobe koje koriste računar. Možete dozvoliti operativnom sistemu Windows da odabere za šta će praviti rezervnu kopiju ili izabrati pojedinačne fascikle, biblioteke i disk jedinice za koje želite da napravite rezervnu kopiju. Rezervne kopije se podrazumevano kreiraju po redovnom planu. U bilo kom trenutku možete promeniti plan i ručno kreirati rezervnu kopiju. Kada podesite program „Windows rezervne kopije“, Windows prati datoteke i fascikle koje su nove ili izmenjene i dodaje ih rezervnoj kopiji. Za podešavanje pravljenja rezervne kopije datoteka pogledajte odeljak Pravljenje rezervne kopije datoteka.

Alatka

Rezervna kopija slike sistema

Opis

Program „Windows rezervne kopije“ vam obezbeđuje mogućnost da kreirate sliku sistema koja predstavlja tačnu sliku disk jedinice. Slika sistema uključuje Windows i postavke sistema, programe i datoteke. Sliku sistema možete koristiti za vraćanje sadržaja računara u prethodno stanje u slučaju da čvrsti disk ili čitav računar prestane da radi. Kada vraćate računar u prethodno stanje pomoću slike sistema, to je potpuno vraćanje u prethodno stanje. Ne možete odabrati pojedinačne stavke za vraćanje u prethodno stanje, a svi trenutni programi, postavke sistema i datoteke se zamenjuju sadržajem slike sistema. Iako ova vrsta rezervne kopije sadrži lične podatke, preporučuje se da redovno pravite rezervne kopije datoteka pomoću programa „Windows rezervne kopije“ tako da možete da vratite pojedinačne datoteke i fascikle u prethodno stanje kada zatreba. Kada podešavate planirano pravljenje rezervne kopije, možete odabrati da li želite da uključite sliku sistema. Ova slika sistema uključuje samo disk jedinice koje su neophodne za pokretanje operativnog sistema Windows. Ako želite da uključite dodatne disk jedinice sa podacima, možete ručno kreirati sliku sistema.

Alatka

Prethodne verzije

Opis

Prethodne verzije su kopije datoteka i fascikli koje Windows automatski čuva kao deo zaštite sistema. Prethodne verzije možete koristiti da u prethodno stanje vratite datoteke ili fascikle koje ste slučajno izmenili ili izbrisali ili koje su oštećene. U zavisnosti od tipa datoteke ili fascikle, prethodnu verziju možete otvoriti, sačuvati na drugoj lokaciji ili je vratiti u prethodno stanje. Prethodne verzije mogu biti od pomoći, ali ih ne treba smatrati rezervnim kopijama zato što se datoteke zamenjuju novim verzijama i neće biti dostupne ako dođe do otkazivanja disk jedinice. Više informacija potražite na lokaciji Prethodne verzije datoteka: najčešća pitanja.

Alatka

Oporavak sistema

Opis

Oporavak sistema vam pomaže u vraćanju sistemskih datoteka računara na raniju tačku u vremenu. Ovo predstavlja način da opozovete promene sistema računara koje nema uticaja na lične datoteke, kao što je e-pošta, dokumenti ili fotografije. Oporavak sistema koristi funkciju Zaštita sistema za redovno kreiranje i čuvanje tački vraćanja na računaru. Ove tačke vraćanja sadrže informacije o postavkama registratora i druge sistemske informacije koje Windows koristi. Tačke vraćanja možete kreirati i ručno. Za više informacija o oporavku sistema pogledajte odeljak Šta je oporavak sistema?

Koliko mi je prostora za skladištenje potrebno za pravljenje rezervne kopije datoteka?

To zavisi od veličine datoteka za koje pravite rezervnu kopiju. Preporučujemo da rezervnu kopiju čuvate na spoljnom čvrstom disku koji sadrži najmanje 200 GB. Program „Windows rezervne kopije“ prati datoteke koje su dodate ili izmenjene od poslednjeg pravljenja rezervne kopije i ažurira postojeću rezervnu kopiju, štedeći na taj način prostor na disku. Prostorom na disku koji koriste rezervne kopije možete upravljati na sledeći način:

 1. Otvorite opciju „Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje u prethodno stanje“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje u prethodno stanje.

 2. Izaberite stavku Upravljaj prostorom. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Napomena

  • Ako niste podesili pravljenje rezervne kopije, nećete videti stavku Upravljaj prostorom.

 3. Da biste izbrisali starije rezervne kopije datoteka, pod stavkom Rezervna kopija datoteka sa podacima izaberite stavku Prikaži rezervne kopije.

  Zatim možete izabrati rezervne kopije datoteka koje želite da izbrišete, čime ćete osloboditi prostor na disku. Brisanje stavke sa liste neće uticati na druge rezervne kopije. Ako smatrate da vam nije potrebna verzija datoteka iz određenog perioda pravljenja rezervne kopije, možete izbrisati tu rezervnu kopiju. Preporučujemo da uvek čuvate poslednju rezervnu kopiju.

 4. Da biste promenili količinu prostora koju koriste rezervne kopije slike sistema, pod stavkom Slika sistema izaberite stavku Promeni postavke.

  Tada možete odabrati da Windows čuva starije rezervne kopije slike sistema ili samo poslednju rezervnu kopiju slike sistema.

Kako da prikažem sadržaj rezervne kopije?

Sadržaj rezervne kopije možete prikazati tako što ćete otvoriti čarobnjak za vraćanje datoteka u prethodno stanje.

 1. Otvorite opciju „Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje u prethodno stanje“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje u prethodno stanje.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite opciju Vrati moje datoteke u prethodno stanje da biste prikazali datoteke.

  • Izaberite opciju Vrati datoteke svih korisnika u prethodno stanje da biste prikazali datoteke svih korisnika. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste pregledali sadržaj rezervne kopije izaberite opciju Traženje datoteka ili Traženje fascikli.

   Kada tražite fascikle, ne možete da vidite pojedinačne datoteke unutar fascikle. Da biste prikazali datoteke koristite opciju Traženje datoteka.

  • Da biste pretraživali sadržaj rezervne kopije izaberite opciju Pretraživanje, otkucajte ime ili deo imena datoteke i kliknite na dugme Pretraži.

Kako da vratim datoteke u prethodno stanje?

Datoteke vraćate u prethodno stanje pomoću čarobnjaka za vraćanje datoteka u prethodno stanje. Možete vratiti u prethodno stanje pojedinačne datoteke, više datoteka ili sve datoteke iz rezervne kopije. Takođe možete vratiti u prethodno stanje samo svoje datoteke ili datoteke svih osoba koje koriste računar. Za vraćanje datoteka u prethodno stanje pogledajte odeljak Vraćanje datoteka iz rezervne kopije.

Mogu li da oporavim datoteke koje sam slučajno izbrisao?

Da. Postoje dva načina za oporavak datoteka:

 • Ako imate rezervnu kopiju koja sadrži datoteku, možete vratiti datoteku iz rezervne kopije. Za više informacija pogledajte odeljak Vraćanje datoteka iz rezervne kopije.

 • Ako nemate rezervnu kopiju koja sadrži datoteku, možda ćete moći da vratite prethodnu verziju datoteke. Windows automatski čuva kopije izmenjenih datoteka (uključujući i izbrisane datoteke) pomoću tačaka vraćanja. Ove datoteke se nazivaju prethodne verzije. Za korišćenje prethodnih verzija za vraćanje datoteka u prethodno stanje pogledajte odeljak Oporavak izgubljenih ili izbrisanih datoteka.

Kako da povratim datoteke ako računar prestane da radi?

To zavisi od tipa rezervnih kopija koje ste napravili i od toga koje datoteke želite da vratite.

 • Ako imate rezervnu kopiju slike sistema, možete vratiti u prethodno stanje Windows, programe i datoteke. Za uputstva o vraćanju računara u prethodno stanje pomoću rezervne kopije slike sistema pogledajte odeljak Vraćanje računara u prethodno stanje pomoću rezervne kopije slike sistema.

 • Ako imate rezervnu kopiju datoteka, svoje datoteke možete vratiti u prethodno stanje na drugom računaru ili popraviti računar i zatim vratiti datoteke na njega. Za uputstva o vraćanju datoteka u prethodno stanje pogledajte odeljak Vraćanje datoteka iz rezervne kopije.